Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: informacja


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2024-04-05 08:16:15
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2023 2024-03-14 11:03:09
Informacja o zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem 2024-03-13 11:48:38
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu w 2023 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2024-02-29 13:35:50
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2024 roku 2024-02-14 13:38:23
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2024 2024-01-26 10:39:06
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2023-10-20 10:59:19
Rozkład jazdy bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców z gminy Manowo do lokali wyborczych w dniu wyborów – 15 października 2023 roku 2023-10-05 14:05:50
Informacja o składach komisji wyborczych wraz pełnionymi funkcjami 2023-10-02 09:14:33
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie 2023-08-30 13:00:22
Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych 2023-08-07 11:31:25
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2023-07-04 10:20:29
Wybory ławników na kadencję 2024-2027 2023-05-15 14:05:31
Sprzedaż końcowa węgla 2023-05-10 13:39:40
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2022. 2023-04-13 11:31:02
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2023 roku 2023-02-28 14:39:35
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2022 roku 2023-02-28 13:57:55
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2021 roku 2023-02-28 13:55:28
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2020 roku 2023-02-28 13:51:17
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu w 2022 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2023-02-28 13:14:43
Ogłoszenie o przetargu na działki nr 260/8-260/18 2022-11-29 09:22:49
Informacja o przystąpieniu do zakupu węgla 2022-11-04 09:36:39
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2022-10-07 14:10:28
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2022-07-20 12:37:02
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2022-05-17 11:22:32
Informacje dotyczące segregowania odpadów. 2022-04-04 11:57:34
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2021. 2022-03-17 13:21:26
Plan zamówień publicznych na 2022 rok 2022-03-03 13:30:32
Wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Manowo. 2021-10-06 10:30:49
Zarządzenie Nr 74_2021 z 30.08.2021 zmieniające Zarządzenie Nr 69_2021- wykonanie budżetu za II kwartał 2021 r. 2021-10-01 13:18:35
Zarządzenie Nr 69_2021 z 30.07.2021 r - wykonanie budżetu Gminy za II kwartał 2021 r. 2021-10-01 13:17:15
Zarządzenie Nr 39_2021 z 30.04.2021 - wykonanie budżetu Gminy za I kwartał 2021 r. 2021-10-01 13:16:29
Zarządzenie Nr 120_2020 z 12.11.2020 r - wykonanie budżetu Gminy za III kwartał 2020 r. 2021-10-01 13:14:30
Zarządzenie Nr 83_2020 z 10.08.2020 r. - wykonanie budżetu Gminy za II kwartał 2020 r. 2021-10-01 13:13:24
Zarządzenie Nr 81_2020 z 05 sierpnia 2020 - wykonanie budżetu Gminy za I kwartał 2020 r. 2021-10-01 13:12:15
Zarządzenie Nr 24_2021 z 15.03.2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 21_2021 - wykonanie budżetu za 2020 rok. 2021-10-01 13:11:30
Zarządzenie Nr 21_2021 z 22.02.2021 r. -wykonanie budżetu za 2020 rok. 2021-10-01 13:10:39
Zarządzenie Nr 16_2020 z 21.02.2020 r - informacja z wykonania budżetu za 2019 rok. 2021-10-01 13:09:25
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2021-07-28 15:30:39
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2020. 2021-03-29 13:06:38
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. 2021-03-04 13:39:11
Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli kompleksowej. 2021-02-15 13:20:00
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2020-09-24 14:40:00
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2019. 2020-07-03 11:24:05
Prezentacja szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych 2020-06-23 12:59:07
Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-18 12:55:02
Informacja dotycząca zgłoszeń na członków OKW 2020-06-09 14:11:51
Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego 2020-06-04 10:48:08
Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym 2020-06-04 10:45:38
Informacja z dnia 14 kwietnia 2020 roku dotyczca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. 2020-04-14 11:14:16
Informacja dotycząca zgłoszenia na członków Obwodowych Komisji Wyborczych. 2020-04-07 10:41:44
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R. 2020-02-18 12:08:43
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kalendarz wyborczy. 2020-02-18 12:07:32
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu w 2019 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. 2020-02-17 15:01:06
Konkurs ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku. 2020-02-11 18:34:59
Plan zamówień publicznych na rok 2020 2020-01-29 09:02:45
Informacja o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 261-17 i 261-18 w Rosnowie. 2019-11-08 14:13:40
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 września 2019 r. o losowaniu w celu powołania w gminie Manowo obwodowych komisji wyborczych. 2019-09-17 11:44:57
Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego 2019-09-06 13:22:35
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 2019-05-28 14:24:34
Informacja 2019-05-10 13:11:33
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie i pełnionych funkcjach 2019-05-10 12:34:32
Informacja o możliwości dokonania przez komitety wyborcze zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w ramach uzupełnienia składów 2019-04-27 09:32:05
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2018. 2019-03-28 14:02:47
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2019 roku 2019-03-11 13:20:04
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2018 roku 2019-03-11 12:47:59
Informacja o działaniach podejmowanych wobec urzędu w 2018 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. 2019-03-01 11:26:34
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania o składzie i pełnionych funkcjach. 2018-10-15 14:36:59
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania o składzie i pełnionych funkcjach. 2018-10-15 14:33:42
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie GKW w Manowie 2018-09-24 15:22:26
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu GKW w Manowie. 2018-09-24 15:16:48
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 24 września 2018 r. 2018-09-24 14:58:21
Informacja o glosowaniu przez pelnomocnika. 2018-09-20 14:49:03
Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych. 2018-09-20 14:45:53
Informacja o głosowaniu korespondencyjnym. 2018-09-20 14:15:30
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 11 września 2018 roku. 2018-09-11 22:01:17
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 2018-04-16 14:18:18
Analiza stanu gospodarki komunalnej oraz osiągnięte poziomy recyklingu. 2018-04-16 14:15:38
Rejestr działalności regulowanej. 2018-04-16 14:00:51
Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii lub akumulatorów. 2018-04-16 13:50:37
Wykaz aptek prowadzących zbiórkę przeterminowanych leków. 2018-04-16 13:45:47
Punkt i miejsce selektywnego zbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo. 2018-04-16 13:39:02
Informacja o działaniach podejmowanych wobec urzędu w 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. 2018-03-07 12:36:23
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2017. 2018-02-13 14:54:47
Straż Gminna 2017-05-17 12:45:06
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2016. 2017-04-12 11:59:47
Informacja o działaniach podejmowanych wobec urzędu w 2016 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. 2017-03-01 14:53:45
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia 2017-01-03 10:34:31
Informacja Wójta Gminy Manowo z dnia 1 sierpnia 2016 roku 2016-08-01 14:13:16
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej 2016-06-22 11:09:13
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2015. 2016-02-18 13:02:18
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu w 2015 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. 2016-02-18 12:50:36
Nieodpłatna pomoc prawna 2016-01-12 12:13:26
Informacja Wójta Gminy o składach Obwodowych Komisji Wyborczych 2015-10-16 14:59:27
Informacja o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 2015-10-13 10:12:37
Informacja Wójta Gminy Manowo 2015-10-05 13:07:05
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-21 14:40:20
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-21 14:37:23
Składy Obwodowych Komisji Do spraw Referendum 2015-08-31 14:33:52
Informacja Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lipca 2015 roku. 2015-07-24 11:32:30
Referendum 2015 2015-06-23 10:42:40
Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie w kadencji 2016-2019. 2015-05-29 14:19:53
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2014. 2015-05-14 09:50:37
Wyniki otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku. 2015-02-09 15:12:15
Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i kadr 2014-12-31 09:38:14
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych 2014-12-31 09:33:28
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 25 września 2014 roku 2014-09-25 10:16:10
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-08-05 09:28:14
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-08-04 14:55:18
Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 2014-04-11 13:20:13
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim 2014-04-07 14:32:53
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2013. 2014-03-27 13:17:03
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych. 2014-03-18 10:10:16
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2014-03-18 10:09:06
Uchwała Nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 - 2024. 2014-02-10 12:21:38
Uchwała Nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2014. 2014-02-10 12:19:44
Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Manowo na rok 2014. 2013-11-21 10:40:56
Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-11-06 15:26:18
Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy w Manowie z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 2013-08-19 11:51:58
Jednostki budżetowe 2012-01-13 09:51:53
Organizacja działania samorzadu 2012-01-11 21:42:00
Urząd Stanu Cywilnego 2012-01-03 13:33:32
Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy 2012-01-03 11:33:38
Samodzielne stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych 2012-01-03 11:21:54
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa 2012-01-03 11:07:33
Skarbnik Gminy 2012-01-02 11:32:32
Dane teleadresowe 2011-12-30 13:53:51