Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Skarbnik Gminy


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 8_2022 z 18.01.2022 r. 2022-01-19 13:13:02
Zarządzenie Nr 3_2022 z 12.01.2022 r. _ opracowanie planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2022 r. 2022-01-19 13:12:08
Uchwała Nr XXXII_276_2022 z 13.01.2022 r. 2022-01-19 13:10:07
Zarządzenie Nr 121_2021 z 22.12.2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 2022-01-10 14:53:45
Uchwała Nr XXXII_259_2021 z 30.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2022 i Uchwała Nr XXXII_260_2020 w sprawie WPF na lata 2022-2028. 2022-01-10 14:52:40
Zarządzenie Nr 125_2021 z 31.12.2021 r. 2022-01-10 14:49:45
Uchwała Nr XXII_258_2021 z 30.12.2021 r. 2022-01-10 14:47:20
Uchwała Nr XXXII_257_2021 z 30 grudnia 2021 r. 2022-01-10 14:45:42
Zarządzenie Nr 35/2018 z 26.03.2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. 2021-12-13 14:45:34
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o projekcie Uchwały w sprawie WPF na lata 2022-2028. 2021-12-02 13:53:00
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Manowo na 2022 rok. 2021-12-02 13:52:02
Uchwała Nr XXX-255_2021 z 25.11.2021 r. 2021-12-02 13:47:06
Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028. 2021-11-15 14:26:30
Zarządzenie numer 106/2021 z 10.11.2021 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Manowo na rok 2022. 2021-11-15 14:15:20
Uchwała Nr XXX_250_2021 z 29.10.2021 r. 2021-11-15 14:08:21
Zarządzenie Nr 96_2021 z 25.10.2021 r. 2021-10-27 14:18:47
Zarządzenie Nr 97_2021 z 26 października 2021 r zmieniające Zarządzenie Nr 95_2021 - wykonanie budżetu Gminy za III kwartał 2021 r. 2021-10-27 14:17:18
Zarządzenie Nr 95_2021 z 25.10.2021 r - wykonanie budżetu Gminy za III kwartał 2021 r. 2021-10-27 14:15:51
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy Manowo. 2021-10-07 14:05:28
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028 Gminy Manowo za I półrocze 2021 roku. 2021-10-05 14:20:49
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. 2021-10-05 14:13:07
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 14:05:39
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 14:03:51
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 14:01:49
Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 13:59:24
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 13:57:14
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.04.2021 r w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2021 rok. 2021-10-05 13:52:10
Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.08.2021 r zmieniające Zarządzenie Nr 69/2021- wykonanie budżetu za II kwartał 2021 r. 2021-10-05 13:47:30
Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.07.2021 r w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2021 rok. 2021-10-05 13:44:09
Zarządzenie nr 88_2021 z 30.09.2021 r. 2021-10-05 13:37:21
Zarządzenie nr 88_2021 z 30.09.2021 r. 2021-10-05 13:35:00
Uchwała Nr XVIII_157_2020 z 27.08.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. 2021-10-04 14:52:08
Uchwała Nr XXVIII_220_2021 z 25.06.2021 r - zatwierdzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Manowo za 2020 rok. 2021-10-04 14:49:08
Bilans skonsolidowany. 2021-10-04 14:47:38
Bilans z wykonania budżetu. 2021-10-04 14:46:53
Łączna informacja dodatkowa - Korekta Nr 1. 2021-10-04 14:46:05
Łączna informacja dodatkowa. 2021-10-04 14:45:13
Łączne zestawienie zmian w funduszu. 2021-10-04 14:43:58
Łączny rachunek zysków i strat. 2021-10-04 14:43:06
Łączny bilans. 2021-10-04 14:42:19
Informacja dodatkowa. 2021-10-04 14:40:10
Zestawienie zmian w funduszu jednostki. 2021-10-04 14:39:20
Rachunek zysków i strat. 2021-10-04 14:38:25
Bilans. 2021-10-04 14:37:38
Bilans skonsolidowany. 2021-10-04 14:33:48
Bilans z wykonania budżetu. 2021-10-04 14:33:04
Łączna informacja dodatkowa - Korekta Nr 1. 2021-10-04 14:32:18
Łączna informacja dodatkowa. 2021-10-04 14:31:26
Łączne zestawienie zmian w funduszu. 2021-10-04 14:30:27
Łączny rachunek zysków i strat. 2021-10-04 14:28:33
Łączny bilans. 2021-10-04 14:27:42
Informacja dodatkowa. 2021-10-04 14:26:10
Zestawienie zmian w funduszu - Korekta Nr 1. 2021-10-04 14:25:23
Zestawienie zmian w funduszu. 2021-10-04 14:24:25
Rachunek zysków i strat - Korekta Nr 1. 2021-10-04 14:23:11
Rachunek zysków i strat. 2021-10-04 14:21:58
Bilans - Korekta nr 1. 2021-10-04 14:20:45
Bilans 2021-10-04 14:19:49
Uchwała Nr XII_107_2019 z 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 i Uchwała Nr XII_108_2019 z 30.12.2019 r w sprawie WPF na lata 2020-2028. 2021-10-04 14:06:25
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028. 2021-10-04 14:00:31
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Manowo na lata 2021-2028. 2021-10-01 13:39:06
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. 2021-10-01 13:38:17
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Manowo. 2021-10-01 13:37:29
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Manowo za I półrocze 2021 r. 2021-10-01 13:36:27
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Manowo z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 2021-10-01 13:34:54
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Manowo za 2020 rok. 2021-10-01 13:33:50
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. 2021-10-01 13:32:47
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Manowo. 2021-10-01 13:31:59
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Manowo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 2021-10-01 13:30:19
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. 2021-10-01 13:29:32
Zarządzenie Nr 74_2021 z 30.08.2021 zmieniające Zarządzenie Nr 69_2021- wykonanie budżetu za II kwartał 2021 r. 2021-10-01 13:18:35
Zarządzenie Nr 69_2021 z 30.07.2021 r - wykonanie budżetu Gminy za II kwartał 2021 r. 2021-10-01 13:17:15
Zarządzenie Nr 39_2021 z 30.04.2021 - wykonanie budżetu Gminy za I kwartał 2021 r. 2021-10-01 13:16:29
Zarządzenie Nr 120_2020 z 12.11.2020 r - wykonanie budżetu Gminy za III kwartał 2020 r. 2021-10-01 13:14:30
Zarządzenie Nr 83_2020 z 10.08.2020 r. - wykonanie budżetu Gminy za II kwartał 2020 r. 2021-10-01 13:13:24
Zarządzenie Nr 81_2020 z 05 sierpnia 2020 - wykonanie budżetu Gminy za I kwartał 2020 r. 2021-10-01 13:12:15
Zarządzenie Nr 24_2021 z 15.03.2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 21_2021 - wykonanie budżetu za 2020 rok. 2021-10-01 13:11:30
Zarządzenie Nr 21_2021 z 22.02.2021 r. -wykonanie budżetu za 2020 rok. 2021-10-01 13:10:39
Zarządzenie Nr 16_2020 z 21.02.2020 r - informacja z wykonania budżetu za 2019 rok. 2021-10-01 13:09:25
Zarządzenie 27_2021 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. 2021-10-01 13:03:32
Zarządzenie Nr 31_2020 z 26.03.2020 r - sprawozdanie za 2019 rok. 2021-10-01 12:59:26
Zarządzenie Nr 73_2021 z 25 sierpnia 2021 r - WPF za I półrocze 2021 r. 2021-10-01 12:56:29
Zarządzenie Nr 72_2021 z 25.08.2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 2021-10-01 12:52:43
Zarządzenie Nr 98_2020 z 25.09.2020 r - przyjęcie informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 r. 2021-10-01 12:50:37
Zarządzenie Nr 97_2020 z 25.09.2020 r - informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok. 2021-10-01 12:46:20
Uchwała Nr XXVIII_223_2021 z 25.06.2021 r. 2021-10-01 12:42:30
Uchwała Nr XXVII_217_2021 z 10.06.2021 r. 2021-10-01 12:41:41
Uchwała Nr XXVI_214_2021 z 07.05.2021 r. 2021-10-01 12:38:53
Uchwała Nr XXI_170_2020 z 18.12.2020 r. 2021-10-01 12:36:31
Uchwała Nr XVII_145_2020 z 30.06.2020 r. 2021-10-01 12:35:49
Zarządzenie Nr 75_2021 z 31.08.2021 r. 2021-10-01 12:33:06
Zarządzenie Nr 70_2021 z 30.07.2021 r. 2021-10-01 12:32:24
Zarządzenie Nr 38_2021 z 30.04.2021 r. 2021-10-01 12:31:43
Zarządzenie Nr 30_2021 z 31.03.2021 r. 2021-10-01 12:31:03
Zarządzenie Nr 18_2021 z 09.02.2021 r. 2021-10-01 12:30:23
Zarządzenie Nr 144_2020 z 31.12.2020 r. 2021-10-01 12:27:55
Zarządzenie Nr 137_2020 z 15.12.2020 r. 2021-10-01 12:27:14
Zarządzenie Nr 128_2020 z 30.11.2020 r. 2021-10-01 12:26:35
Zarządzenie Nr 126_2020 z 23.11.2020 r. 2021-10-01 12:25:42
Zarządzenie Nr 115_2020 z 30.10.2020 r. 2021-10-01 12:24:49
Zarządzenie Nr 108_2020 z 09.10.2020 r. 2021-10-01 12:24:09
Zarządzenie Nr 102_2020 z 30.09.2020 r. 2021-10-01 12:23:28
Zarządzenie Nr 84_2020 z 28.08.2020 r. 2021-10-01 12:22:40
Zarządzenie Nr 66_2020 z 13.07.2020 r. 2021-10-01 12:21:57
Zarządzenie Nr 59_2020 z 30.06.2020 r. 2021-10-01 12:21:07
Zarządzenie Nr 47_2020 z 18.06.2020 r. 2021-10-01 12:20:24
Zarządzenie Nr 44_2020 z 29.05.2020 r. 2021-10-01 12:19:35
Zarządzenie Nr 36_2020 z 30.04.2020 r. 2021-10-01 12:18:44
Zarządzenie Nr 32_2020 z 31.03.2020 r. 2021-10-01 12:17:47
Zarządzenie Nr 17_2020 z 28.02.2020 r. 2021-10-01 12:17:01
Uchwała XXVI_213_2021 z 07.05.2021 r. 2021-10-01 12:12:00
Uchwała XXV_198_2021 z 26.03.2021 r. 2021-10-01 12:11:09
Uchwała XXIII_183_2021 z 08.01.2021 r. 2021-10-01 12:09:58
Uchwała Nr XXVIII_222_2021 z 25.06.2021 r. 2021-10-01 12:08:51
Uchwała Nr XXIX_244_2021 z 24.09.2021 r. 2021-10-01 12:07:51
Uchwała Nr XXIV_186_2021 z 26.02.2021 r. 2021-10-01 12:06:55
Uchwała Nr XXIV_185_2021 z 26.02.2021 r. 2021-10-01 12:06:03
Uchwała Nr XVIII_221_2021 z 25.06.2021 r w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Manowo z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. 2021-10-01 12:03:17
Uchwała Nr XVII_144_2020 z 30.06.2020 r. 2021-10-01 12:02:25
Uchwała Nr XVI_143_2020 z 08.05.2020 r. 2021-10-01 12:01:37
Uchwała Nr XIV_128_2020 z 28.02.2020 r. 2021-10-01 12:00:06
Uchwała Nr XIII_126_2020 z 20.01.2020 r. 2021-10-01 11:58:45
Uchwała Nr XVIII_158_2020 z 27.08.2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok 2021-10-01 11:56:50
Uchwała Nr XXI_171_2020 z 18.12.2020 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2021 i Uchwała Nr 172_2020 z 18.12.2020 r w sprawie WPF na lata 2021-2028 2021-10-01 11:54:22
Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 2021-10-01 11:44:31
Zarządzenie Nr 118_2020 z 12.11.2020 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Manowo na rok 2021 2021-10-01 11:35:59
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2020 rok. 2021-03-26 14:33:52
Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2019 rok. 2020-03-31 14:23:39
Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2019 rok. 2020-03-31 14:10:54
Uchwała Nr VII/57/2019 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 2019-12-18 13:44:38
Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Manowo za 2018 rok. 2019-12-18 13:41:09
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Manowo z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2020 rok. 2019-12-18 13:33:41
Projekt budżetu na 2020 rok 2019-12-18 13:16:17
Uchwała Nr XI/101/2019 Rady Gminy Manowo z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2019 r. 2019-12-18 13:00:05
Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2019 r. 2019-12-18 12:56:18
Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2019 r. 2019-12-18 12:52:21
Uchwała Nr VI/47/2 Rady Gminy Manowo z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2019 r. 2019-12-18 12:48:17
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Manowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2019 r. 2019-12-18 12:44:57
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Manowo na rok 2019. 2019-12-18 12:37:59
Sprawozdania finansowe - Gmina Manowo. 2019-05-09 13:59:10
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. 2017-10-26 11:38:17
Uchwała Nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2017 - 2032. 2017-09-26 13:10:01
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-26 12:58:23
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-26 12:56:53
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-26 12:54:50
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. 2017-08-23 12:38:36
Zarządzenie Nr 97/2016 z dnia 3 października 2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2017-08-07 11:59:42
Sprawozdania finansowe 2017-05-15 11:00:20
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. 2017-05-15 10:47:45
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2016. 2017-03-06 10:20:44
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Manowo i w oświacie. 2017-02-23 14:52:06
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-02-06 12:54:02
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-02-06 12:52:44
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Manowo i w oświacie. 2017-01-19 11:18:52
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2017 r. 2017-01-12 14:40:10
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2017 r. 2017-01-12 14:36:44
Zarządzenie Nr 127/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2017-01-05 10:55:51
Zarządzenie Nr 127/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2017-01-05 10:52:54
Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-12-06 11:14:49
Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-12-06 11:14:06
Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 października 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2016 roku. 2016-10-25 12:43:29
Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-10-05 11:57:21
Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-10-05 11:55:55
Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 września 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2016 roku. 2016-09-27 13:28:48
Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 września 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2016 roku. 2016-09-27 13:26:53
Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy w Manowie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 2016-08-29 14:25:30
Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 Gminy Manowo za I półrocze 2016 roku. 2016-08-25 22:06:40
Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy w Manowie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 2016-08-25 21:52:46
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-07-05 13:24:20
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-07-05 13:22:16
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r. 2016-05-13 09:37:44
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r. 2016-05-13 09:35:47
Sprawozdania finansowe 2016-04-22 12:00:37
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2016 roku. 2016-04-21 12:38:05
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-04-05 14:50:29
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-04-05 14:49:37
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2015. 2016-04-01 10:39:20
Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2016-01-18 09:36:21
Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2016-01-18 09:35:43
Uchwała Nr CXXIV.547.Z.2015 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty planowanych emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie planowanego deficytu przez Gminę Manowo. 2015-12-22 14:44:54
Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2015-10-21 14:36:17
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-10-06 12:01:59
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-10-06 11:59:48
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2016 roku. 2015-09-28 14:26:04
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2015-08-31 14:51:54
Zarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2015-08-17 12:07:04
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-07-03 10:46:15
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-07-03 10:43:14
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2015-07-01 11:05:10
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Manowo. 2015-07-01 11:02:19
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-05-29 11:32:09
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-05-29 11:31:03
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2015-04-22 12:31:06
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2014 rok. 2015-04-21 15:24:38
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2014 rok. 2015-04-21 15:17:48
Sprawozdania finansowe 2015-04-21 14:54:05
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-04-09 14:06:45
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-04-09 14:03:08
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2014. 2015-02-26 11:53:41
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-02-12 11:19:17
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-02-06 14:41:54
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2015 r. 2015-01-16 14:54:33
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2015 r. 2015-01-16 14:45:43
Zarządzenie Nr 99/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2015-01-14 12:33:04
Zarządzenie Nr 99/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2015-01-14 12:29:40
Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2014-12-04 11:59:58
Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Manowo na rok 2015. 2014-12-04 11:58:40
Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2014-12-04 11:52:18
Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Manowo na rok 2015. 2014-12-04 11:47:55
Zarządzenie nr 85/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2014-10-24 10:32:01
Uchwała Nr XLV/298/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. 2014-09-02 12:41:24
Uchwała Nr XLV/298/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. 2014-09-02 12:38:35
Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Manowo za I półrocze 2014 r. 2014-08-20 13:24:49
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. 2014-08-20 13:23:26
Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Manowo za I półrocze 2014 r. 2014-08-20 13:18:30
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. 2014-08-20 13:14:04
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2014-08-08 12:54:50
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2014-07-25 11:38:55
Uchwała Nr XLIV/292/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 - 2024. 2014-07-03 11:36:41
Uchwała Nr XLIV/291/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 rok. 2014-07-03 11:34:24
Uchwała Nr XLIV/288/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-07-03 11:30:48
Uchwała Nr XLIV/288/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-07-03 11:15:49
Uchwała Nr XLIV/292/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 - 2024. 2014-07-01 13:10:19
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2014-05-14 09:35:44
Sprawozdania finansowe 2014-05-12 13:27:04
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2014-04-03 14:31:06
Uchwała Nr XLI/270/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 - 2024. 2014-04-01 09:40:26
Uchwała Nr XLI/269/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. 2014-04-01 09:38:50
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2013. 2014-03-27 13:17:03
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2013 rok. 2014-03-27 13:10:50
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2013 rok. 2014-03-27 12:59:30
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2013. 2014-02-20 12:24:13
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego na 2014 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Manowo ustawami. 2014-01-14 11:36:05
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego na 2014 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Manowo ustawami. 2014-01-14 11:32:42
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2014 r. 2014-01-13 11:48:51
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2014 r. 2014-01-13 11:33:35
Uchwała Nr XXXVIII/254/2013 Rady Gminy Manowo dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-12-24 11:01:55
Uchwała Nr XXXVIII/254/2013 Rady Gminy Manowo dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-12-24 10:59:54
Uchwała Nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 - 2024. 2013-12-24 10:54:42
Uchwała Nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 - 2024. 2013-12-24 10:51:46
Uchwała Nr XXXVII/240/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2014. 2013-12-06 13:31:54
Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Manowo na rok 2014. 2013-11-21 10:40:56
Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Manowo na rok 2014. 2013-11-21 10:35:40
Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-11-06 15:26:18
Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-11-06 14:52:10
Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2013-11-06 14:47:38
Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy w Manowie z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 2013-08-19 11:51:58
Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy w Manowie z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024 Gminy Manowo za I półrocze 2013 roku. 2013-08-19 11:09:37
Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy w Manowie z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 2013-08-19 11:05:23
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2013-07-22 13:53:28
Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2013-07-22 13:50:06
Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy Manowo. 2013-07-05 10:57:52
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie oraz usprawnienia pracy Urzędu Gminy. 2013-07-05 10:52:31
Uchwała Nr XXXI/203/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-06-11 10:10:04
Uchwała Nr XXXI/204/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2024. 2013-06-11 09:58:55
Uchwała Nr XXXI/203/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-06-11 09:53:09
Sprawozdania finansowe 2013-05-08 13:39:21
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego, zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2012 rok. 2013-05-08 12:57:45
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego, zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2012 rok. 2013-05-08 12:49:05
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2012. 2013-05-08 12:28:25
Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31grudnia 2012 r. 2013-05-08 12:12:31
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 luty 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2012. 2013-02-20 14:33:06
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2013-02-20 14:29:26
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 luty 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2012. 2013-02-20 14:18:53
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2013-02-20 14:07:33
Zarządzenie Nr 10/ 2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu finansowego na 2013 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Manowo ustawami. 2013-01-17 14:35:54
Zarządzenie Nr 6 /2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2013 r. 2013-01-17 14:10:21
Zarządzenie Nr 6 /2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2013 r. 2013-01-17 14:05:17
Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Manowo dla samorządowej instytucji kultury. 2013-01-11 13:24:21
Uchwała Nr XXV/173/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2022. 2012-12-21 14:46:35
Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2012-12-14 12:14:26
Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Manowo na rok 2013. 2012-11-15 14:49:14
Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Manowo na rok 2013. 2012-11-15 14:17:38
Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 października 2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2012-11-12 13:15:45
Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-10-18 10:36:49
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2013 roku. 2012-09-27 14:26:24
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2013 roku. 2012-09-27 14:24:02
Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy w Manowie z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019 Gminy Manowo za I półrocze 2012 roku. 2012-09-13 13:24:00
Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy w Manowie z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. 2012-09-13 13:13:25
Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2012-07-18 15:09:55
Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2012-07-18 15:04:34
Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0412Z Maszkowo-Wyszebórz-Manowo na odcinku od m. Manowo do m. Wyszebórz". 2012-07-06 10:49:45
Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-07-04 09:37:05
Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-07-04 09:30:57
Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2012-05-21 12:05:11
Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2012-05-21 11:56:55
Sprawozdania finansowe 2012-05-02 10:53:16
Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-04-03 14:33:16
Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2011 rok. 2012-04-03 13:41:30
Zarządzenie Nr 22/ 2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31grudnia 2011 r. 2012-04-03 13:02:50
Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 luty 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2011. 2012-02-29 12:48:29
Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 luty 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2011. 2012-02-29 12:25:16
Sprawozdania finansowe 2012-02-29 11:52:52
Uchwały: Nr XVI/72/Z/12 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Manowo na lata 2012-2019 i Nr XVI/73/Z/12 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Manowo w 2012. 2012-02-28 15:16:21
Uchwały: Nr CXLVI/586/Z/11 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Manowo na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu i Nr CXLVI/587/Z/11 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2012-2019. 2012-02-28 15:06:56
Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2012- 2019. 2012-02-07 12:21:46
Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2012. 2012-02-07 12:15:31