Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Organizacja działania samorzadu

 

Wspólnota samorządowa

Wszyscy mieszkańcy Gminy Manowo tworzą wspólnotę samorządową zwaną dalej "Gminą", która działa poprzez swoje organy.

Podstawy prawne działania samorządu:

 1. Rozdział VII Konstytucji RP
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
 3. Statut Gminy
 4. Ustawy i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzebmieszkańców miasta oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców

Zadania gminy

 1. zagospodarowanie przestrzenne
 2. gospodarka nieruchomościami
 3. ochrona środowiska i przyrody
 4. gospodarka wodna
 5. gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego
 6. zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków, 
  usuwanie nieczystości stałych
 7. utrzymanie czystości i porządku w mieście
 8. zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz
 9. ochrona zdrowia
 10. pomoc społeczna
 11. budownictwo mieszkaniowe
 12. edukacja publiczna (przedszkola, szkoły, gimnazjum)
 13. działalność kulturalna
 14. sport i turystyka
 15. targowiska
 16. zieleń i zadrzewianie
 17. cmentarze komunalne
 18. porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 19. utrzymanie obiektów użyteczności publicznej
 20. polityka prorodzinna w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 21. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
 22. promocja miasta
 23. współpraca z organami pozarządowymi
 24. współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Oleksy

Data wytworzenia:
11 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
11 sty 2012, godz. 21:42

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
26 lut 2020, godz. 13:46