Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa drogi gminnej na terenie dz. nr: 90/17 i 90/21, obr. Manowo, gm. Manowo.

Manowo, dnia 26 sierpnia 2022 r.

GPB.6733.10.2022.KM

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 59 ust.1 i 2 oraz art. 52 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

Przebudowie drogi gminnej na terenie dz. nr: 90/17 i 90/21, obr. Manowo, gm. Manowo

Inwestor:

Gmina Manowo ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo


Manowo, dnia 23 września 2022 r .

GPB.6733.10.2022.KM

OBWIESZCZENIE

             Stosownie do ustaleń art. 10 § 1 K.p.a. informuję, że w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, które polega na:

Przebudowie drogi gminnej na terenie dz. nr: 90/17 i 90/21, obr. Manowo, gm. Manowo

zostały zebrane materiały i dowody niezbędne do podjęcia stosownej decyzji.

Z w/w materiałami można zapoznać się w tutejszym Urzędzie  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

  Stronom przysługuje również prawo wypowiedzenia się, co do w/w dowodów i materiałów.

 Prowadząca sprawę Karolina Margol - pok. nr 17, tel.: 94-318-32-70


Manowo, dnia 3 października 2022 r.

GPB.6733.10.2022.KM

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na :

Przebudowie drogi gminnej na terenie dz. nr: 90/17 i 90/21, obr. Manowo, gm. Manowo

Decyzja nr 10/2022 z dnia 3.10.2022r

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Margol

Data wytworzenia:
26 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
26 sie 2022, godz. 10:01

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
04 paź 2022, godz. 09:21