Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja dla osób niesłyszących

     W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwane „osobami uprawnionymi”, mają prawo do skorzystania z usług tłumacza PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przy załatwianiu spraw w urzędzie.

     W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z wymienionych usług, zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sekretariacie Urzędu Gminy Manowo, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie można wnieść w jednej z następujących form:

- pisemnie na adres:

Urząd Gminy Manowo
Manowo, ul. Szkolna 2 
76-015 Manowo

- e-mailem na adres: urzad@manowo.pl 

- faxem na nr:  943183289

- telefonicznie na nr:  943183220

    W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.