Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Samodzielne stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych

Główny specjalista Joanna Poślednik

 

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 5
Telefon: 94 318 31 49
Adres e-mail: inwestycje@manowo.pl


Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw inwestycji gminnych należy:

 1. podejmowanie czynności związanych z planowaniem, przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji (plany inwestycyjne, opinie i uzgodnienia, zlecenia i umowy),
 2. nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami,
 3. sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji rzeczowo- finansowej inwestycji gminnych,
 4. koordynacja opracowania corocznej aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
 5. koordynacja realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 6. przygotowywanie części merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych,
 7. współpraca ze Skarbnikiem Gminy i innymi stanowiskami pracy Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw dotyczących realizacji i finansowania inwestycji,
 8. wykonywanie remontów obiektów gminnych,
 9. zaopatrzenie gminy w energię elektryczną, w tym oświetlenie dróg i placów,
 10. prowadzenie całokształtu spraw z zakresu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, a w szczególności:

  a) przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
  b) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zakresu swojego działania,
  c) przygotowywanie i przeprowadzanie zleconych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach uczestnictwa w komisjach przetargowych, w szczególności publikacja ogłoszeń, prowadzenie dokumentacji postępowania, zawiadamianie o wynikach postępowania,
  d) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i ewidencji odwołań,
  e) występowanie w imieniu Gminy do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
  f) prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych,
  g) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników oraz upowszechnianie wykładni prawnych Urzędu Zamówień Publicznych i orzeczeń sądowych dotyczących zamówień publicznych,
  h) przechowywanie dokumentacji przetargowej z udzielonych zamówień przez czas określony w przepisach szczególnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Oleksy

Data wytworzenia:
03 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
03 sty 2012, godz. 11:21

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
22 gru 2022, godz. 12:08