Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
Zamówienia publiczne od 1.01.2021 - Platforma Zamówień Publicznych
Minął termin składania ofert
2021-09-10 12:42:43
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Manowo i jednostek organizacyjnych Gminy Manowo w okresie 01.01.2021 r. ? 31.12.2022 r.
Minął termin składania ofert
2020-11-30 14:21:58
Wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo
Minął termin składania ofert
2020-10-26 10:24:25
Wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo
Minął termin składania ofert
2020-10-09 13:38:28
Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie
Minął termin składania ofert
2020-06-02 10:09:10
Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie
Minął termin składania ofert
2020-04-01 11:46:24
Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie
Minął termin składania ofert
2020-03-09 09:54:48
Przebudowa drogi gminnej ul. Cisowa w miejscowości Cewlino
Minął termin składania ofert
2019-10-14 13:47:24
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Manowo i jednostek organizacyjnych Gminy Manowo w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.
Minął termin składania ofert
2018-11-14 13:50:02
Wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo
Minął termin składania ofert
2018-11-09 14:27:21
Remont drogi w m. Kopanino
Minął termin składania ofert
2018-10-01 09:00:02
Wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Manowo
Minął termin składania ofert
2018-09-26 14:47:08
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo - Zadanie 2
Minął termin składania ofert
2018-08-06 11:18:57
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie
Minął termin składania ofert
2018-06-15 13:29:35
Dostawa oświetlenia z zasilaniem solarnym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie
Minął termin składania ofert
2018-05-23 14:06:36
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo
Minął termin składania ofert
2018-05-15 10:42:17
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie
Minął termin składania ofert
2018-04-16 13:18:23
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego
Minął termin składania ofert
2018-04-10 11:12:36
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie
Minął termin składania ofert
2018-03-16 14:17:58
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego
Minął termin składania ofert
2018-03-05 11:40:19
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego
Minął termin składania ofert
2018-01-04 11:12:37
Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bonin
Minął termin składania ofert
2016-12-19 14:12:55
Wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Manowo
Minął termin składania ofert
2016-11-17 14:35:29
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Manowo i jednostek organizacyjnych Gminy Manowo w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2018r.
Minął termin składania ofert
2016-11-15 13:56:55
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w m. Kretomino
Minął termin składania ofert
2015-09-22 12:05:47
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo - zadanie 2
Minął termin składania ofert
2015-05-20 12:29:06
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Manowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Manowo
Minął termin składania ofert
2015-05-20 09:57:19
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo
Minął termin składania ofert
2015-04-13 11:40:00
Budowa węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej dla m. Bonin
Minął termin składania ofert
2015-03-04 11:41:05
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Manowo
Minął termin składania ofert
2015-02-06 10:34:43
Budowa terenów sportu i rekreacji w miejscowościach Grzybnica i Wyszebórz
Minął termin składania ofert
2014-11-24 13:04:36
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Manowo
Minął termin składania ofert
2014-10-17 12:17:37
Wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Manowo
Minął termin składania ofert
2014-10-17 08:40:25
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Manowo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Cewlino
Minął termin składania ofert
2014-10-16 11:22:45
Budowa terenów sportu i rekreacji w miejscowościach Grzybnica i Wyszebórz
Minął termin składania ofert
2014-10-14 13:55:14
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Minął termin składania ofert
2014-10-14 11:35:04
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Manowo
Minął termin składania ofert
2014-09-30 11:51:04
Budowa terenów sportu i rekreacji w miejscowościach Grzybnica i Wyszebórz
Minął termin składania ofert
2014-09-15 11:07:53
Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 1.290.000 zł
Minął termin składania ofert
2014-07-02 10:50:46
Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 549.000 zł
Minął termin składania ofert
2014-05-16 11:46:47
Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3564Z Wyszewo-droga nr 11
Minął termin składania ofert
2014-05-08 09:58:42
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Wyszewo
Minął termin składania ofert
2013-12-03 13:44:44
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek socjalny.
Minął termin składania ofert
2013-10-04 15:18:01
Remont ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Bonin
Minął termin składania ofert
2013-06-07 13:53:52
Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Cewlino.
Minął termin składania ofert
2013-05-24 11:58:45
Wykonanie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Manowo.
Minął termin składania ofert
2013-05-14 11:51:25
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Manowo
Minął termin składania ofert
2013-03-20 14:30:53
Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej.
Minął termin składania ofert
2013-03-12 10:02:54
Budowa budynku technicznego przy stadionie w Manowie.
Minął termin składania ofert
2013-02-01 11:36:52
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 1.722.000 zł.
Minął termin składania ofert
2013-01-04 11:16:12
Usuwanie awarii sieci wodociągowych, sanitarnych, kanalizacji deszczowej, ujęć wodnych, przepompowni i oczyszczalni ścieków, urządzeń wodociągowokanalizacyjnych i CO stanowiących mienie komunalne Gminy Manowo.
Minął termin składania ofert
2013-01-02 12:40:18
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Manowo.
Minął termin składania ofert
2012-10-16 14:22:50
Zagospodarowanie płyty boiska wraz z wykonaniem odwodnienia, sieci wodociągowej oraz zieleni poza płytą, w miejscowości Manowo.
Minął termin składania ofert
2012-09-02 23:22:23
Rozbiórka i utylizacja elementów zawierających azbest - etap II
Minął termin składania ofert
2012-08-02 13:21:55
Przebudowa systemu grzewczego na terenie osiedla mieszkaniowego w Rosnowie.
Minął termin składania ofert
2012-07-11 12:39:02
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 1.000.000 zł.
Minął termin składania ofert
2012-06-28 14:31:55
Remont dachu na budynku Gimnazjum w Manowie.
Minął termin składania ofert
2012-06-27 14:48:58
Bieżące (letnie) utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Manowo.
Minął termin składania ofert
2012-03-19 15:00:19
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Klubu Wiejskiego w Wyszeborzu.
Minął termin składania ofert
2012-03-02 13:40:20
Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w zasobie Gminy Manowo.
Minął termin składania ofert
2012-01-13 14:53:42
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami w miejscowości Bonin.
Minął termin składania ofert
2012-01-13 14:09:58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
30 gru 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
30 gru 2011, godz. 13:53

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
09 mar 2022, godz. 15:48