Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zastępca Wójta

Zastępca Wójta Mirosław Pawlak

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 1
Telefon: 94 318 31 50
Adres e-mail: m.pawlak@manowo.pl

Zastępca Wójta podlega bezpośrednio Wójtowi.

Zastępca Wójta podejmuje czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikających z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.

Do zadań wykonywanych przez Zastępcę Wójta należy:

 1. Inicjowanie przedsięwzięć związanych z aktywizacją gospodarczą Gminy,

 2. Prowadzenie nadzoru nad polityką informacyjną Urzędu Gminy,

 3. Współpraca z mediami, w szczególności przekazywanie komunikatów, stanowisk, oświadczeń,

 4. Udział w opracowywaniu programów, planów rozwoju gminy i innych dokumentów,

 5. Udział w procesie przygotowań obronnych państwa i organizacji systemu zarządzania kryzysowego,

 6. Współpraca z osiedlami i sołectwami,

 7. Przygotowywanie analiz, sprawozdań na potrzeby Wójta,

 8. Sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Rady,

 9. Współdziałanie z Radą i jej Komisjami,

 10. Reprezentowanie Gminy na uroczystościach i w czasie spotkań oficjalnych na zasadach uzgodnionych z Wójtem,

 11. Efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami budżetu gminy i składnikami mienia komunalnego,

 12. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i realizację budżetu e zakresie wynikającym z podziału zadań.

Ponadto Zastępca Wójta wykonuje zadania z zakresu Infrastruktury Gminnej::

 1. analizowanie potrzeb rozwoju infrastruktury urządzeń komunalnych,

 2. zapewnienie racjonalnej gospodarki miejscowymi zasobami paliw i źródłami energii o znaczeniu lokalnym,

 3. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem infrastruktury, w tym analiza zużycia energii elektrycznej, wody, gazu, itp.

 4. zaopatrzenie gminy w energię elektryczną, w tym oświetlenie dróg i placów,

 5. prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji oświetlenia drogowego na terenie gminy i nadzór nad usuwaniem awarii,

 6. bieżąca obsługa korespondencji z mieszkańcami, dysponentami sieci, instytucjami i innymi stronami zainteresowanymi realizacją zadań inwestycyjnych,

 7. realizacja zadań remontowych obiektów gminnych oraz szacowanie ich kosztów,

 8. opracowywanie planów przeglądów technicznych zgodnie z prawem budowlanym i nadzór nad ich realizacją,

 9. prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej i budowlanej dotyczącej administrowanych obiektów budowlanych,

 10. prowadzenie spraw związanych z przeglądami okresowymi dotyczącymi stanu technicznego budynków oraz przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wpisów w książkach obiektów budowlanych,

 11. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,

 12. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Oleksy

Data wytworzenia:
02 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Piotr Sosna

Data publikacji:
02 mar 2023, godz. 13:06

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
03 mar 2023, godz. 13:26