Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy Manowo zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Manowo.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MANOWO

z dnia 05 listopada 2019 r.

            Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 2 uchwały Nr V/33/19 Rady Gminy Manowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Manowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2585),

Wójt Gminy Manowo

zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji,

których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Manowo. Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Manowo dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.manowo.pl na stronie internetowej Gminy Manowo https://manowo.pl, oraz w Biurze Rady Gminy - pok. nr 4 Urzędu Gminy Manowo.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w terminie od 14 do 28 listopada 2019 roku, w sekretariacie Urzędu Gminy Manowo pok. Nr 2, za pomocą poczty na adres Urzędu Gminy Manowo, ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo, lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: urzad@manowo.pl.

 

                                                           Wójt Gminy Manowo

                                                           (-) Roman Kłosowski

Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Manowo.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Oleksy

Data wytworzenia:
05 lis 2019

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
18 lis 2019, godz. 10:36

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
18 lis 2019, godz. 10:44