Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi z terenu Gminy Manowo.

 

SPRAWOZDANIE

z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi

z terenu gminy Manowo

 

1.Konsultacje odbywały się na podstawie:

- uchwały Nr XLII/310/2010 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami),

- zarządzenia Wójta Gminy Manowo Nr 73/2013 z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

2.Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

3. Konsultacje przeprowadzono za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Manowo, Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń urzędu.

4. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 21 października 2013 r. do 4 listopada  2013 r.

5. Organizacje pozarządowe nie wniosły uwag do projektu uchwały.

 

                                                                                              Wójt Gminy Manowo

                                                                                                Roman Kłosowski

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dorota Zwiefka

Data wytworzenia:
05 lis 2013

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
05 lis 2013, godz. 15:07

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
03 lis 2015, godz. 10:11