Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy 

 

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 3
Telefon: 94 318 31 44
Adres e-mail: i.oleksy@manowo.pl


Sekretarz Gminy wykonuje zadania powierzone przez Wójta oraz zapewnia:

 1. sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania , a w szczególności:

  a) organizację pracy w Urzędzie,
  b) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie, przestrzeganie przez pracowników przepisów prawa, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego,
  c) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników ,
  d) nadzór nad udzielanymi zamówieniami publicznymi, w tym prowadzonymi ewidencjami,
  e) prowadzenie ewidencji kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
  f) organizowanie i koordynowanie spraw dotyczących kontroli wewnętrznych i zewnętrznych Urzędu,
  g) nadzór nad jakością i terminowością załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli,
  h) koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP, wyborów samorządowych, referendów, wyborów ławników,
  i) podpisywanie dowodów finansowo- księgowych (czeki, przelewy, rachunki, listy płac, zamówienia, zlecenia, umowy i delegacje służbowe),
  j) potwierdzanie własnoręczności podpisów,
  k) sporządzanie protokołów zawierających oświadczenia spadkodawców (testament ustny);
 1. prawidłową organizację pracy biurowej w Urzędzie, a w szczególności:

  a) przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt,
  b) prawidłowe funkcjonowanie obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
  c) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie;
  d) nadzorowanie pracy Administratora Systemów Informatycznych.
 1. Przestrzeganie zasad ustalonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu,
 2. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta, za wyjątkiem czynności należących do kompetencji przewodniczącego rady gminy (nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy) oraz rady gminy (ustalanie wynagrodzenia),
 3. Wykonywanie zadań w zakresie obronności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, określonych w odrębnych planach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Oleksy

Data wytworzenia:
02 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
02 sty 2012, godz. 11:25

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Sosna

Data aktualizacji:
04 mar 2024, godz. 09:43