Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Samodzielne stanowisko pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej

Główny specjalista - Halina Śliwa

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 4
Telefon: 94 318 31 51
Adres e-mail: h.sliwa@manowo.pl

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej należy:

 1. współdziałanie z organami wojskowymi w ramach powszechnego obowiązku obrony;
 2. ogłaszanie i udział w kwalifikacji wojskowej;
 3. wydawanie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych na rzecz obronności;
 4. przeprowadzanie akcji kurierskich;
 5. opracowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego, planu obrony cywilnej Gminy oraz Gminnego Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy;
 6. przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności oraz systemu wykrywania skażeń;
 7. tworzenie formacji obrony cywilnej;
 8. planowanie i realizacja zaopatrzenia organów i formacji oc w sprzęt, środki, umundurowanie oraz prowadzenie magazynu sprzętu OC;
 9. pełnienie dyżurów ćwiczebnych;
 10. opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
 11. wykonywanie innych zadań ochrony przeciwpowodziowej w tym utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego zgodnie z zaleceniami Wójta;
 12. działanie w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej i ich usuwania przy pomocy prowadzonego przez Wójta gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;
 13. prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy, a także w gminnych obiektach użyteczności publicznej;
 14. koordynowanie zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 15. pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw informacji niejawnych, a w szczególności:

  a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  b) ochrona systemów i sieci informatycznych,
  c) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  d) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  e) opracowanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
  f) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Oleksy

Data wytworzenia:
03 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
03 sty 2012, godz. 11:25

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
22 gru 2022, godz. 12:12