Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska

Starszy inspektor - Magdalena Osińska-Śliwa 

Miejsce urzędowania: Piętro, pokój nr 18
Telefon: 94 318 32 21, 501 384 354
Adres e-mail: ochrona.srodowiska@manowo.pl

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw ochrony środowiska należy:

 1. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody – wydawanie decyzji w sprawach dotyczących ochrony środowiska oraz wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
 2. prowadzenie spraw związanych z zanieczyszczeniem środowiska i usytuowaniem wysypisk w Gminie,
 3. gospodarka zasobami przyrody, w tym utrzymanie zieleni, zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat i kar za samowolną wycinkę,
 4. czuwanie nad wykonaniem zadań wynikających z gminnego programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki niskoemisyjnej,
 5. popularyzacja i propagowanie zasad i celów ochrony środowiska,
 6. współdziałanie z placówkami oświatowymi w realizacji programu edukacji ekologicznej,6) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa,
 7. współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej oraz opieki nad zwierzętami, sporządzanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i czuwanie nad jego wykonaniem,
 8. organizowanie wyborów do izb rolniczych i współpraca z Izbami Rolniczymi,
 9. prowadzenie spraw związanych ze spisem rolnym.
 10. realizacja zadań wynikających z prawa wodnego, a w szczególności:

  a) wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub nakazujące wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom oraz wydawanie decyzji zatwierdzających ugody właścicieli gruntów ustalające zmiany stanu wody na gruncie,
  b) wypełnianie obowiązków i zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 11. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych,
 12. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 13. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami ciekłymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Oleksy

Data wytworzenia:
03 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
03 sty 2012, godz. 10:38

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
22 gru 2022, godz. 12:01