Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Samodzielne stanowisko pracy do spraw kancelaryjnych

Podinspektor Angelika Kaczanowska

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 2, sekretariat
Telefon: 94 318 32 20
Adres e-mail: urzad@manowo.pl


Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw kancelaryjnych należy:

 1. zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi,
 2. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 3. prowadzenie ewidencji korespondencji,
 4. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 5. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza,
 6. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych oraz zamawianie literatury fachowej dla pracowników,
 7. wywieszanie na tablicach ogłoszeń pism sądowych podlegających podaniu do publicznej wiadomości,
 8. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych pracowników,
 9. wykonywanie czynności związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Urzędu, dbałość o jego wystrój i estetykę,
 10. zaopatrzenie Urzędu i świetlic w poszczególnych miejscowościach w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne, olej opałowy oraz środki czystości,
 11. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych oraz ewidencji wyposażenia Urzędu i świetlic wiejskich,
 12. prowadzenie centralnego rejestru umów zewnętrznych i wewnętrznych [w tym umów powierzenia danych osobowych z wykonawcami usług] zawieranych przez Gminę,
 13. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
 14. organizowanie napraw oraz konserwacji urządzeń i systemu alarmowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Oleksy

Data wytworzenia:
03 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
03 sty 2012, godz. 12:58

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
24 lut 2020, godz. 13:43