Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami

Główny specjalista - 

 

Miejsce urzędowania: Piętro, pokój nr 17
Telefon: 94 318 32 70; 502 339 402
Adres e-mail: grunty@manowo.pl


Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami należy:

 1. z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości oraz gospodarki lokalowej:

  a) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie lub zarząd,
  b) ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
  c) organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,
  d) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,
  e) zatwierdzanie projektów podziałów geodezyjnych,
  f) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
  g) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
  h) zamiana lokali
  i) przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych,
  j) zarządzanie nieruchomościami wspólnymi,
  k) przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych,
  l) prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,
  m) ustalanie stawek czynszu i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe;
   
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności prowadzenie ewidencji nazewnictwa miejscowości, numeracji budynków i nazewnictwa ulic,
 3. planowanie zadań remontowych w gospodarce lokalowej, bieżące przeglądy, prowadzenie książek obiektów gminnych,
 4. wynajmowanie pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej osobom fizycznym lub innym podmiotom.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Oleksy

Data wytworzenia:
03 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
03 sty 2012, godz. 11:18

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Sosna

Data aktualizacji:
04 mar 2024, godz. 09:43