Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Plan działania na rzecz poprawy dostępności

                            Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez

                                                                            Urząd Gminy Manowo na lata 2021-2024

Lp.

Analiza

Zakres działania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

I .Dostępność architektoniczna

1.

Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej usytuowane w znacznej odległości od wejścia głównego urzędu.

a) zmiana lokalizacji miejsca postojowego na miejsce położone w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego do budynku,

b) poprawa stanu nawierzchni, prawidłowe oznaczenie stanowiska znakami poziomymi i pionowymi.

 2022-2023

Stanowisko ds. dróg gminnych,

Koordynator ds. dostępności

2.

Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Drzwi wejściowe nieautomatyczne, brak dzwonka przywołującego, zbyt mała powierzchnia manewrowa, próg.

 1. przebudowa wejścia głównego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. oznakowanie początku schodów i podjazdu płytkami o innej fakturze,
 3. oznakowanie schodów zewnętrznych kontrastowymi taśmami,
 4. drzwi wejściowe umożliwiające samodzielne wejście osobie ze szczególnymi potrzebami, likwidacja progu.

2022 -2023

Stanowisko ds. inwestycji,

Koordynator ds. dostępności

3.

Schody wewnętrzne nie posiadają prawidłowego oznakowania taśmami kontrastującymi, brak platformy na parterze umożliwiającej dostanie się osobie niepełnosprawnej do toalety. Brak podnośnika/windy umożliwiającej dostanie się na piętro budynku. Na poręczach brak oznaczenia w języku Braille’a.

 1. oznaczenie stopni taśmami kontrastującymi,
 2. przeniesienie poręczy schodów na parterze na drugą stronę,
 3.  montaż platformy umożliwiającej dostanie się do toalety dla osób niepełnosprawnych,
 4. montaż/budowa platformy/windy umożliwiającej dostanie się na piętro budynku urzędu,
 5. wykonanie oznaczeń na poręczach w języku Braille’a.

2022-2024

Koordynator ds. dostępności

Stanowisko ds. inwestycji

4.

W przedsionku znajduje się tablica informacyjna ułatwiająca odnalezienie właściwego pomieszczenia. Brak rozkładu pomieszczeń w innej formie niż wizualna. Poszczególne pomieszczenia oznaczone jedynie wizualnie.

a) montaż tabliczek informujących o funkcji pomieszczenia w formie dotykowej (np. alfabet Braille’a, wypukła czcionka) lub głosowej,

b) plan rozkładu pomieszczeń w formie dotykowej lub głosowej np. tyflomapa,

c) montaż tabliczek kierunkowych.

2022-2023

Stanowisko ds. kancelaryjnych

Koordynator ds. dostępności

5.

W budynku jest zapewniony dostęp osobom niepełnosprawnym korzystającym z psa asystującego. Brak instrukcji postępowania przez pracowników w tym zakresie. Brak oznaczenia  w postaci piktogramu.

 1. przygotowanie Instrukcji dla pracowników Urzędu w sprawie zasad wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego,
 2.  oznaczenie budynku za pomocą piktogramu.

 

2022

Koordynator ds. dostępności

6.

Brak planu ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami .

a) opracowanie planu ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami,

b) przeprowadzenie szkolenia z zakresu ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

 

2022

Stanowisko ds. obronności i zarządzania kryzysowego

II. Dostępność cyfrowa

1.

Deklaracje dostępności publikowane na stronach internetowych www.bip.manowo.pl, www.manowo.pl, www.rada.manowo.pl i www.eboi.manowo.pl

 

a) przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności publikowanych na stronach BIP i manowo.pl,

b) bieżąca aktualizacja deklaracji dostępności w przypadku, gdy strona internetowa podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność.

 

 1. 31 marca każdego roku
 2. Na bieżąco, w zależności od potrzeb

Informatyk

 

2.

Strony internetowe częściowo spełniają wymagania określone w standardzie WCAG 2.1.

Dostosowanie w pełni stron do wymagań WCAG 2.1

 

 

 

 

Do 2024r.

Informatyk

III. Dostępność informacyjno - komunikacyjna

1.

Brak urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

a) zakup pętli indukcyjnej stacjonarnej lub przenośnej,

b) oznaczenie za pomocą piktogramu.

 

2022-2023

Koordynator ds. dostępności,

Stanowisko ds. inwestycji gminnych

2.

Brak informacji na stronach internetowych dotyczącej zakresu działalności Urzędu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

 

a) opracowanie tekstu dot. zakresu działalności Urzędu w postaci: elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania,

b) przeanalizowanie sprawy dostępu do kart usług na stronie internetowej. Ewentualne uproszczenie dostępu.

 

2021-2022

Informatyk,

Koordynator ds. dostępności

3.

Na stronie BIP urzędu znajduje się informacja o możliwości kontaktu z Koordynatorem ds. dostępności za pomocą telefonu stacjonarnego oraz poczty e-mail.

Publikacja na stronie internetowej informacji o możliwości kontaktu za pomocą sms, mms, , komunikatorów internetowych (np.Whatsapp) z Koordynatorem ds. dostępności.

2021-2022

Koordynator ds. dostępności,

Informatyk

4.

Brak na BIP urzędu wzoru wniosku dla osoby ze szczególnymi potrzebami, który ułatwiłby komunikację z Urzędem w formie określonej we wniosku.

 

a) opracowanie formularza wniosku o zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami komunikacji z Urzędem,

b) udostępnienie wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Do 31 października 2021r.

Koordynator ds. dostępności,

Informatyk

 

 

                                                                                                                                                                                                                 Opracowała:

                                                                                                                                                                                                                 Dorota Zwiefka

                                                                                                                                                                                                                 Koordynator ds. dostępności

 

                                                                                                                                                                                                                 Akceptuję:

                                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Manowo

                                                                                                                                                                                                                 Roman Kłosowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dorota Zwiefka

Data wytworzenia:
29 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
29 wrz 2021, godz. 14:34

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
29 wrz 2021, godz. 14:47