Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla wsi Kretomino w rejonie ul. Zachodniej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla wsi Kretomino w rejonie ul. Zachodniej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały nr IV/22/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla wsi Kretomino w rejonie ul. Zachodniej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 marca do 18 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Manowie, 76-015 Manowo 40.

            Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Manowie o godz. 1200.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2016r.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zbigniew Caboń

Data wytworzenia:
14 mar 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
14 mar 2016, godz. 09:29

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
14 mar 2016, godz. 09:29