Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia dotyczące ochrony środowiska


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Dęborogi III o mocy do 37 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 1/23, 1/24, 1/25, 2/1, 3/1, 6 obręb ew. Dęborogi, gmina Manowo 2024-04-04 14:11:05
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamiające o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii 2024-03-25 13:47:57
Rozporządzenie nr 7/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2024-03-07 10:20:38
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego tj. pochylni do wodowania łodzi (slip)na Jeziorze Rosnowo, działka 235 i 225, obr. 0063 Rosnowo 2024-03-06 14:12:13
Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej położonej w miejscowości Cewlino na działce nr 225, 123, 276/1, 276/14, 276/26, 276/27, 276/41, 276/51 obręb ewidencyjny Cewlino, Gmina Manowo, Powiat koszaliński 2024-02-09 12:30:23
Rozporządzenie nr 4/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2024-02-07 10:42:38
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2500 kWp (2,5MW) wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Zakładu Przemysłu Drzewnego KPPD w Manowie na działkach nr: 152/16, 152/8 obręb Manowo, gm. Manowo 2024-01-26 14:58:24
Pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego – wykonanie urządzenia wodnego w postaci punktu czerpania wody na cele przeciwpożarowe w Leśnictwie Zacisze na brzegu jeziora (Zbiornika Zaporowego) Rosnowo na dz. nr 209 i 235 obr. ew. Rosnowo, gm. Manowo 2023-12-13 10:58:29
Pozwolenie wodnoprawne na: 1. rozbiórkę urządzenia wodnego - mostu drewnianego na rzece Grzybniczka 2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Grzybniczka obiektu mostowego – przepustu 3. regulację wód 2023-11-22 14:43:54
Rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - wirusowej posocznicy krwotocznej ryb 2023-08-18 13:56:08
Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej 2023-07-19 09:28:19
Postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego części zapisów z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Elektrowni Wodnej Niedalino, decyzją z dnia 24 czerwca 2014 r. znak: WOŚ.II.7322.1.2014.ZdK, zmienionego decyzją z dnia 16 września 2014 r. znak: WOŚ.II.7322.1.2014, oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące: wykonanie technicznej przepławki dla ryb na stopniu wodnym Niedalino, szczególne korzystanie z wód rzeki Radwi – zapewnienie wody do funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb (przepławki dla ryb) oraz na Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych (ww. przepławki dla ryb) 2023-07-04 12:15:59
Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem, garażami wbudowanymi lub dobudowanymi wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Rosnowo, na działce 42/1 obręb Rosnowo 0063 gmina Manowo, woj. zachodniopomorskie 2023-05-17 12:30:07
Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie nakazu wykonania odstrzału sanitarnego dzików do dnia 14 grudnia 2023 r. 2023-05-17 08:54:38
Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieków: Radew, Jadwiżynka, Chociel, Grzybniczka elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV wraz z komunikacją światłowodową, umieszczonej w rurociągu osłonowym, metodą bezwykopową, na działkach nr: 110 obr. Cybulino, gm. Bobolice; 186/3 i 226/4 obr. Kłanino, gm. Bobolice i działka nr 189/2 obr. Grzybnica, gm. Manowo, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie. 2023-04-28 12:16:38
Budowa do 86 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 86 MW, zlokalizowanych w miejscowości Wyszebórz wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm realizowanego na działkach o nr ew. 238/21, 238/26, 239/122 obręb Wyszebórz 2023-04-13 12:18:08
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych - 30 sztuk pomostów o wymiarach 1,50 x 1,50m o łącznej powierzchni 67,5 m2 na Jeziorze Rosnowo na działce nr 235 obręb ewidencyjny 0063 Rosnowo, Gmina Manowo 2023-03-31 10:47:44
Wznowienie postępowania zakończonego decyzją znak SZ.ZUZ.2.4210.89.2021.PB z dnia 13.05.2021r., udzielającą pozwolenie wodnoprawne 2023-03-28 14:03:54
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 1 grudnia 2020 roku, znak: WOŚ.II.7322.93-6.2020.ZK, dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w Warszawie - (artykuł stracił ważność) 2023-03-13 11:58:11
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowy przepustów drogowych na rowie, zlokalizowanych na działce nr 154/8 obręb Manowo, gmina Manowo oraz usługę wodną, tj. na odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z terenu drogi oraz zjazdów poprzez projektowane studnie na istniejących przepustach drogowych do rowu na działce nr 158/4 obręb Manowo, gmina Manowo 2023-03-03 13:47:52
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, tj, przebudowy istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na działce nr 90/26 obręb Manowo, oraz usługę wodną, tj. na odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z terenu drogi gminnej działki nr 90/17, 90/20 obręb Manowo do rowu na działce nr 90/26 obręb Manowo 2023-03-03 13:44:19
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu retencyjnego oraz przebudowę istniejących urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na działce 44/25 obr. Manowo, gm. Manowo 2023-02-22 13:48:59
Rozporządzenie nr 3 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2023-02-09 11:39:24
Budowa pochylni do wodowania łodzi na północnym brzegu jeziora Rosnowo na działkach 235 i 225 obręb ewidencyjny 0063 Rosnowo, gm. Manowo Powiat Koszalin 2023-02-07 13:08:57
Budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) –węzeł Koszalin Południe (z węzłem) 2023-02-06 10:47:52
Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogą wewnętrzną na działkach o nr.: 42/6, 42/7, 42/8, 42/10, 42/11, 42/9 obręb Rosnowo, gm. Manowo 2023-01-18 14:50:38
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków położonej w obrębie ewidencyjnym Manowo, na dz. nr 44/7, 41, 28/5 2023-01-18 14:46:22
Rozporządzenie Nr 17 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2022-12-12 09:24:01
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. 2022-12-01 09:37:47
Rozporządzenie Nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2022-11-04 13:23:04
Zmiana pozwolenia wodnoprawnego z dnia 01.12.2020 r. znak SZ.RUZ.4210.93-6.2020.ZK na wykonanie urządzeń wodnych i na usługi wodne dla inwestycji pn.:,,Budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) - węzeł Koszalin Południe (z węzłem)", w zakresie: - zmiany zapisów w pkt. I ww. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz zmiany zapisów w pkt. Il ww. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne. 2022-10-24 14:12:50
Rozporządzenie Nr 15/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) na obszarze powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego 2022-10-20 09:19:46
Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina 2022-10-14 09:54:10
Rozporządzenie Nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-10-12 13:44:36
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw nr 4311 PKN Orlen w Klisznie do urządzeń wodnych - systemu skrzynek rozsączających na działce nr 383/2 obręb 0062 Wyszewo Gmina Manowo powiat koszaliński . 2022-10-03 11:29:49
Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych z dwustanowiskowej projektowanej myjni samochodowej w Rosnowie. 2022-08-10 11:56:42
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych t.j. likwidację części rowu zlokalizowanego na działkach nr 171/1, 178/24, 172/9, 177/10, 178/27, 177/11, 189/5, 187/1 obręb 0047 Kretomino, gmina Manowo. 2022-07-25 14:34:58
Budowa farmy fotowoltaicznej Cewlino II o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 266/1 obręb Cewlino. 2022-07-22 13:14:18
Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego - rowu na dz. nr 72/170 obr. ew. Kretomino, gm. Manowo 2022-07-14 12:15:56
Budowa podestów wędkarskich na jeziorze Rosnowo na działce 235 obręb ewidencyjny 0063 Rosnowo, gm. Manowo Powiat Koszalin. 2022-07-04 13:11:42
Linia do realizacji galwanicznego trawienia, elektropolerowania i pasywacji w istniejącym budynku produkcyjnym zlokalizowanym na działce nr 35 obręb 0066 Bonin. 2022-07-01 14:11:49
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW na dz. ewidencyjnej 289 obręb Cewlino, gmina Manowo. 2022-07-01 14:07:25
Rozporządzenie Nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2022-06-06 09:02:56
Zmiana pozwolenia wodnoprawnego z dnia 03.09.2018 r. znak SZ.ZUZ.2.421.305.2018.WP wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Koszalinie, na pobór wód podziemnych z ujęcia, zlokalizowanego na działce nr 23/9, obręb Rosnowo, gm. Manowo. 2022-06-01 10:17:10
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 269/4 obręb Cewlino. 2022-05-12 10:37:55
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu ścieków do ziemi poprzez drenaż rozsączający z przydomowej oczyszczalni ścieków (działka geodezyjna nr 412/3, obręb ewidencyjny Wyszewo, gmina Manowo, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie). 2022-05-05 09:39:12
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu ścieków do ziemi poprzez drenaż rozsączający z przydomowej oczyszczalni ścieków (działka geodezyjna nr 343/8, obręb ewidencyjny Wyszewo, gmina Manowo, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie). 2022-05-05 09:31:48
Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV Wyszebórz - Dęborogi) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 5/2 obr. ew. Dęborogi oraz dz. nr 240/2, 240/3, 240/4, 241/2, 241/4 i 241/5 obr. ew. Wyszebórz, gmina Manowo 2022-03-29 12:35:17
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie. 2022-03-18 13:49:40
Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Manowo o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr 189 obręb Manowo gmina Manowo. 2022-03-11 11:03:53
Budowa farmy fotowoltaicznej PV Manowo-Wyszebórz o mocy do 65MW (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr ewid.: 3 obręb 0065 Manowo oraz części działki nr: 238/20 pbręb 0067 Wyszebórz, gmina Manowo, powiat koszaliński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynami energii. 2022-03-10 11:36:21
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków położonej w obrębie ewidencyjnym Manowo, na dz. nr 221, 404/1, 205/6, 230/7, 206, 231/14, 403/17, 196. 2022-03-07 13:03:08
Wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom w związku z likwidowaniem urządzeń wodnych - zasypywaniem rowów na dz. nr 72/167, 72/157, 72/158 w Kretominie przy ul. Zachodniej i Śliwkowej. 2022-03-02 08:44:43
Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dęborogi o mocy do 120 MW (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działkach o nr ewid.: 1/28, 4/31, 1/5, 5, 1/22 obręb 0068 Dęborogi, Gmina Manowo, powiat koszaliński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynami energii 2022-02-15 14:03:42
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2022 - 2025 z perspektywą na lata 2026 - 2029. 2022-02-07 10:54:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 8/2022/KUZ. - (artykuł stracił ważność) 2022-02-04 14:51:49
Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2022-01-26 12:15:33
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 60MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 5/6, 7/13, 7/14 obręb Grzybnica, Gmina Manowo. 2022-01-24 14:39:44
Decyzja odmawiająca zmiany pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr WOŚ.II.7233.1.2014.ZdK z dnia 24 czerwca 2014r. (zmienionego następnie 16 września 2014 roku), na szczególne korzystanie z wód do celów energetycznych na stopniu wodnym Niedalino na rzece Radwi w km 36+000 . 2021-12-21 12:42:57
Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2021-12-21 12:12:30
Zalesienie gruntów rolnych, na terenie dz. nr 247, 248/5, 51/1, 59, 60/1, 63, obręb ewidencyjny Karsinka, gm. Polanów. 2021-12-03 10:19:42
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przebudowy przepustu drogowego w drodze leśnej, prowadzącego wody rzeki Uniesty, o średnicy DN 1200 mm na długości 10,24 m. 2021-12-01 12:13:13
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 182 w obrębie Rosnowo, gmina Manowo. 2021-10-25 14:41:39
Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021 - 2027" 2021-08-16 14:39:47
Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV MANOWO 2) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz nr 236/3, 236/4 obr. ew. Wyszebórz, Gmina Manowo 2021-07-23 14:39:48
Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r., zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. 2021-06-16 13:35:10
Rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 maja 2021 r., w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactw. 2021-05-25 13:10:21
Rozporządzenie nr 15/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.05.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2021-05-20 09:27:25
Rozporządzenie nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego (poz. 1467). 2021-04-08 09:20:24
Budowa instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji wsporczej o mocy do 6 Mwp w Wiewiórowie na dz. nr 20/6, 27/2, 29/1, 31/1, 32/1, 34/1, 35/5, gm. Manowo. 2020-10-08 13:44:51
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii 2020-10-05 10:35:48
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu. 2018-11-05 12:28:40
Konsultacje społeczne - "Uchwała antysmogowa" 2018-06-04 09:41:37
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021, z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r. 2018-05-18 12:06:31
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo na lata 2017-2023". 2018-01-25 14:51:15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
13 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
13 sty 2012, godz. 12:40

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-