Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2022-01-18 11:22:55
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2022/2023. 2022-01-12 10:23:29
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku. 2022-01-17 08:38:19
Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości. 2022-01-18 11:30:22
Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2022-01-18 11:34:32
Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2022-01-18 11:37:55
Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2022-01-21 11:12:51
Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. 2022-01-21 13:16:01
Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kretomina dotyczących zmiany granic administracyjnych Gminy Manowo. 2022-01-25 15:04:16
Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. 2022-02-15 11:57:48
Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku (w okresie od dnia 21.02.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.). 2022-02-18 11:12:50
Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie odwołania z pełnienia funkcji zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 2022-02-24 12:51:38
Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2022-02-24 12:22:11
Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2022-03-08 08:52:47
Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości. 2022-03-11 09:26:28
Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2022-03-11 10:02:41
Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości 2022-03-17 09:58:00
Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2022-03-23 13:25:46
Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2022-03-28 13:49:53
Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie. 2022-04-26 12:09:25
Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rosnowie. 2022-04-26 12:13:00
Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2022-05-09 09:16:56
Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 2022-05-09 11:00:11
Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem i przeniesienia na własność Spółki Elektrociepłownia Rosnowo. 2022-05-09 12:15:02
Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości. 2022-06-10 13:59:00
Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany. 2022-07-11 09:31:39
Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2022-07-11 09:38:02
Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze użyczenia i dzierżawy części nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2022-07-11 09:07:06
Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2022-07-11 09:18:32
Zarządzenie Nr 102/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo 2022-09-30 12:19:15
Zarządzenie Nr 111/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 października 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 2022-10-19 12:49:49
Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych do zamian 2022-10-19 13:01:38
Zarządzenie Nr 124/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2022-11-14 10:49:45
Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2022-12-19 14:29:40
Zarządzenie nr 136/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie podwórkowej dla 15 dzieci 2022-12-29 11:51:46
Zarządzenie Nr 140/2022 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2022 r. 2023-05-18 11:09:46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
12 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
12 sty 2022, godz. 10:17

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-