Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zmiana decyzji nr 12/2021 z dnia 9 września 2021 r. dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE100RC SDR11 wraz z przyłączem średniego ciśnieniaDN32 na dz. Nr: 241/2, 244, 241/5, obr. Cewlino, gm. Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2021-10-21 09:39:45
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych i remontem chodników na dz. nr: 5/29, 4/10, 4/84, 10, 5/16, 5/15, 5/14, 5/13, obr. Bonin, gm. Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2021-09-09 10:32:12
Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE100RC SDR11 wraz z przyłączem średniego ciśnienia DN32, na dz. nr: 241/2, 244 i 241/5, obr. Cewlino, gm. Manowo - (artykuł stracił ważność) 2021-08-11 13:34:42
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV i nn-0,4kV, stacji transformatorowych SN-15kV/nn-0,4kV, złącz kablowych SN-15kV i elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV, na dz. nr: 217/6, 235/1, 239/1, 241/9, 245/2, 241/10, 260, 259, 263/5, 263/4, 265, 266, 268, 269, 270, 273, 275/3, 278/4, 278/3, 279/2, 280/5, 301, 297/6, 297/7, 302/3, 303/2, 304, 1, 309, 310/2, 267, 263/2, 263/1, 262, 261, 246, 414/3, 414/4, 247/2 - (artykuł stracił ważność) 2021-07-30 11:51:16
Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej 15kV i 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej na dz. 275/3, 275/8, 276, obr. Manowo, gm. Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-16 09:51:52
Przebudowa drogi gminnej - nawierzchni z płyt betonowych na dz. nr 72/35, obr. Kretomino, gm. Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2021-05-26 11:06:01
Budowa energetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz z rozdzielnicami i szafkami pomiarowymi na terenie dz. nr: 203, 209/4, 204, 205/3, 195/9, 389/1, 389/2, 389/3 i 389/4, obr. Rosnowo, gm. Manowo - (artykuł stracił ważność) 2021-04-23 10:35:43
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przyłączem energetycznym na terenie dz. nr: 200/3, 389/1, 389/2, 389/3, 195/9 i 203, obr. Rosnowo, gm. Manowo - (artykuł stracił ważność) 2021-04-23 10:30:07
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie dz. nr 47 i 38/19, obr. Rosnowo, gm. Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2021-04-15 15:00:14
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie dz. nr 196 i 234/1, obr. Manowo, gm. Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2021-04-15 14:55:35
Budowa urządzeń wodnych - studni zastępczych w miejscu zlikwidowanych na wielotorowym ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych w obr. Grzybnica, na dz. nr 340/2, gm. Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2021-04-09 09:35:08
Przebudowa drogi gminnej, na działkach nr: 45/23, 45/24, 45/25 i 45/26, obr. Manowo, gm. Manowo - (artykuł stracił ważność) 2021-02-24 09:27:09
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 RC de 63x5,8mm wraz z przyłączem gazu PE de 32 zakończonego szafką gazową przy granicy działki, na dz. nr: 142, 232/6, 232/10, obr. Cewlino, gm. Manowo - (artykuł stracił ważność) 2021-02-24 09:21:45
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nn-0,4kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV i nn-0,4kV, stacji transformatorowych SN-15kV/nn-0,4kV, złącz kablowych SN-15kV i elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV, na dz. nr: 217/6, 235/1, 239/1, 241/9, 245/2, 241/10, 260, 259, 263/5, 263/4, 265, 266, 268, 269, 270, 273, 275/3, 278/4, 278/3, 279/2, 280/5, 301, 297/6, 297/7, 302/3, 303/2, 304, 1, 309, 310/2, 267, 263/2, 263/1, 262, 261, 246, 248/2, 248/1, 247/2 - (artykuł stracił ważność) 2021-02-10 09:31:47
Budowa drogi S11 Koszalin-Szczecinek, odcinek węzeł Koszalin zachód (bez węzła) - węzeł Bobolice. Odcinek 2 węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) - węzeł Koszalin Południe (z węzłem). - (artykuł stracił ważność) 2021-01-08 14:44:19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
08 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
08 sty 2021, godz. 14:39

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-