Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2020


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu weryfikacji danych, niezbędnych do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej, udostępnianych w trybie art. 50 ustawy o systemie informacji oświatowej. 2020-01-07 12:29:53
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 08.01.2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 2020-01-09 14:39:34
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 2020-01-10 14:47:56
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2020-01-10 14:59:18
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2020/2021. 2020-01-24 14:45:54
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży działek. 2020-01-28 11:25:15
Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 2020-02-03 14:03:43
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 2020-02-04 12:33:37
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. 2020-02-11 18:39:33
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2020-02-13 09:42:23
Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania nauczycielom dofinansowania opłat za indywidualne doskonalenia zawodowe oraz wzoru wniosku o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 2020-03-06 13:03:48
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. 2020-03-06 13:12:28
Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze najmu części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2020-03-09 09:46:06
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2020-03-09 09:32:04
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości. 2020-03-11 11:27:13
Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu. 2020-03-11 11:31:27
Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. 2020-03-11 13:11:12
Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2019 rok. 2020-03-31 14:23:39
Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. 2020-06-01 10:51:23
Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo 2020-06-03 12:36:24
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2020-05-29 10:31:19
Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2020-05-29 10:42:35
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2020-05-29 10:55:51
Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży działek. 2020-05-29 11:12:36
Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Manowo za 2019 rok. 2020-07-31 15:01:35
Zarządzenie nr 50/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany powołanego składu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zmiany Regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Manowo. 2020-12-23 09:30:26
Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym. 2020-07-17 11:33:55
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży działki. 2020-07-17 11:39:07
Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy cz. nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2020-07-17 11:48:48
Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze najmu nieruchomości lokalowej będącej w zasobie Gminy Manowo. 2020-07-17 12:27:23
Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2020-07-17 12:36:22
Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2020-07-23 12:07:46
Zarządzenie nr 76/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców. 2020-08-03 10:51:26
Zarządzenie nr 77/2020 Wójta Gminy Manowo z 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boninie Pani Zofii Kozłowskiej. 2021-06-23 09:34:55
Zarządzenie nr 78/2020 Wójta Gminy Manowo z 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie Pani Joannie Margraf-Sobańskiej. 2021-06-23 09:39:00
Zarządzenie nr 79/2020 Wójta Gminy Manowo z 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rosnowie Pani Jolancie Kaczmarczyk. 2021-06-23 09:53:07
Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Manowo z 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego w Boninie Pani Annie Walaszek. 2021-06-23 09:56:22
Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2020-09-07 11:33:52
Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2020-09-07 12:08:27
Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 września 2020 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2020-09-22 09:49:26
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 września 2020r. w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Manowo. 2020-09-30 13:08:03
Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2020-12-01 12:19:05
Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 października 2020 roku w sprawie określenia formy oraz zakresu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ?Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o w 2020-10-07 15:02:41
Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2020-10-13 13:04:39
Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2020-10-13 13:15:01
Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem i przeniesienia na własność Spółki Elektrociepłownia Rosnowo. 2020-10-13 13:28:35
Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2020-10-20 11:49:34
Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2020-12-08 10:22:21
Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2020-12-08 10:26:35
Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2020-12-08 10:30:42
Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Manowo. 2021-02-11 10:13:33
Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia aportem nieruchomości. 2020-12-08 11:04:19
Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży działki. 2020-12-08 11:09:30
Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie. 2021-01-08 14:48:58
Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Manowie. 2021-01-08 14:51:56
Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie. 2021-01-08 14:54:48
Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 2020-12-14 14:58:16
Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2020-12-22 11:41:06
Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2020-12-22 11:31:11
Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli osób zatrudnionych do reprezentowania pracowników Urzędu Gminy Manowo. 2021-01-08 14:58:16
Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2021-01-08 15:00:51
Zarządzenie Nr 142/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. 2020-12-29 14:15:47
Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/2011 dotyczącego używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. 2021-01-08 15:03:42

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
07 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
07 sty 2020, godz. 12:21

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-