Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2018-01-05 10:55:49
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-01-05 11:03:54
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działek położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszebórz i Dęborogi. 2018-01-09 10:02:10
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Manowie. 2018-01-30 11:19:22
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Manowo w 2018 r. 2018-01-17 11:42:13
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-01-30 10:59:38
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości. 2018-01-22 10:22:08
Zarzadzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2018/2019. 2018-01-26 15:06:37
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-01-29 13:46:11
Zarządzenie NR 16/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 66/2011 dotyczącego używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. 2018-02-20 14:16:11
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-02-16 10:06:32
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. 2018-02-20 14:22:05
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie określenia terminu składania o przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę III do klasy IV publicznej Szkoły Podstawowej w Manowie w roku szkolnym 2018/2019. 2018-12-12 14:30:39
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2018-02-28 14:59:36
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2018-02-28 14:51:41
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2018-02-28 15:08:56
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018. 2018-12-12 14:33:22
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-03-19 14:03:27
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zakresu i harmonogramu kontroli wewnętrznych szkół i przedszkoli dla których Gmina Manowo jest organem prowadzącym, realizowanych przez pracowników Urzędu Gminy Manowo. 2018-12-12 14:37:13
Zarządzenie Nr 35/2018 z 26.03.2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. 2021-12-13 14:45:34
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania nauczycielom dofinansowania opłat za indywidualne doskonalenia zawodowe oraz wzoru wniosku o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 2018-12-12 14:41:44
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2018-04-06 10:22:27
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2018-04-06 10:30:06
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2018-04-06 10:24:17
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-04-16 14:29:48
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2018-04-11 12:41:02
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2018-04-13 14:12:34
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-04-16 14:32:34
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży działek. 2018-04-24 10:09:10
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2018-04-24 10:19:29
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2018-05-09 13:09:18
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2018-05-23 09:50:38
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018. 2018-12-12 14:44:43
Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 2018-06-18 11:10:03
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działki. 2018-06-01 12:20:34
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działki. 2018-06-01 12:48:33
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. 2018-06-27 11:52:59
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. 2018-08-16 10:11:46
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018. 2018-12-12 14:47:44
Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Manowo oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. 2018-08-16 10:20:34
Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Boninie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2018-08-28 23:03:07
Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2018-08-28 23:10:08
Zarządzenie nr 77/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Manowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2018-08-28 23:12:49
Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Rosnowie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. 2018-08-28 22:57:11
Zarządzenie nr 79/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego w Boninie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. 2018-08-28 23:18:39
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym. 2018-08-17 13:07:22
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2018-08-17 13:14:49
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży działek. 2018-08-24 10:49:38
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2018-08-24 13:04:27
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. 2018-09-17 13:33:41
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-09-28 10:32:06
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-09-28 10:34:27
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2018-10-03 09:58:23
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2018-10-03 09:55:14
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2018-10-03 09:49:44
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2018-10-10 09:58:58
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 października 2018 roku w sprawie procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Manowo. 2018-10-15 12:10:43
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2018 roku w sprawie określenia formy oraz zakresu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publi 2018-10-15 12:19:35
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 października 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2018-10-30 10:07:36
Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-11-15 10:22:49
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-11-15 10:20:38
Zarządzenie Nr 107 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. 2018-11-21 12:08:13
Zarządzenie nr 108/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018. 2018-12-12 14:06:19
Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo i terminu jego odpracowania. 2018-11-26 13:17:01
Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2018-12-04 14:15:19
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy pomieszczeń Gminy Manowo. 2018-12-04 14:28:19
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2018-12-04 14:39:05
Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. 2018-12-18 09:11:19
Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. 2019-01-29 14:31:00
Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. 2019-01-29 14:43:25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
05 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
05 sty 2018, godz. 10:52

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-