Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2017


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Manowo i w oświacie. 2017-01-19 11:18:52
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2017 r. 2017-01-12 14:36:44
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty w 2017 r. 2017-01-11 10:19:40
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej. 2017-01-27 10:00:05
Zarządzenia Nr 8/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych Zasad realizowania przez gminę Manowo usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Manowo oraz w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest. 2017-01-25 13:04:25
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 2017-02-02 09:29:23
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-02-06 12:52:44
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej. 2017-02-07 14:42:34
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 2017-02-16 10:00:57
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-02-22 11:51:52
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży. 2017-02-22 11:58:19
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży. 2017-02-22 11:38:45
Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży działek. 2017-03-13 10:19:56
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Manowo i w oświacie. 2017-02-23 14:52:06
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-03-02 15:08:04
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2016. 2017-03-06 10:20:44
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2017/2018. 2017-03-07 14:32:27
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2017-03-20 11:24:07
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2017-03-20 11:35:35
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2017-03-31 11:27:56
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-26 12:54:50
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-04-04 12:03:56
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze najmu nieruchomości lokalowej będącej w zasobie Gminy Manowo. 2017-04-04 12:01:00
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. 2017-04-06 13:56:46
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-04-06 13:59:51
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży działek. 2017-04-10 10:20:48
Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania nauczycielom dofinansowania opłat za indywidualne doskonalenia zawodowe oraz wzoru wniosku o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 2017-04-27 10:16:38
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na rzecz Gminy Manowo. 2017-04-25 09:23:29
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. 2017-05-15 10:47:45
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-26 12:56:53
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo i terminu jego odpracowania. 2017-05-12 13:34:08
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci urzędowych oraz pieczęci nagłówkowych i podpisowych w Urzędzie Gminy Manowo i trybu jej działania. 2017-05-16 14:12:23
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-05-30 10:53:01
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. 2017-08-23 13:37:35
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. 2017-08-30 09:34:03
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów dotyczących wpisu do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Manowo. 2017-07-06 13:20:32
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-26 12:58:23
Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2017-09-28 13:46:55
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-07-14 13:31:53
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. 2017-07-26 11:23:36
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2017-07-18 13:57:58
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-07-26 11:25:17
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. 2017-08-23 12:38:36
Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. 2017-09-28 13:42:11
Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki i nadzoru nad uczniami w czasie dowozu do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Manowo. 2017-09-28 13:53:03
Zarządzenie nr 66/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Rosnowie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. 2017-09-28 14:04:23
Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Manowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2017-09-28 13:57:11
Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Boninie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2017-09-28 14:08:16
Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego w Boninie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. 2017-09-28 14:01:16
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2017-09-19 12:40:00
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokali mieszkalnych. 2017-09-19 12:48:40
Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2017-09-28 13:50:08
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 2017-10-03 23:02:16
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-10-20 12:45:43
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym. 2017-10-17 09:36:12
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2017-10-17 09:59:05
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży. 2017-10-17 10:06:51
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. 2017-10-17 14:33:39
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 października 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Manowo. 2017-10-25 12:53:04
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2017-10-25 12:59:27
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. 2017-10-26 11:38:17
Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-11-20 12:01:48
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-11-20 12:04:59
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2017-11-20 12:07:07
Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2017-12-05 11:11:20
Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 2017-11-28 09:21:27
Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. 2017-12-05 10:45:09
Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2017-12-05 10:58:14
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2018-01-02 10:13:07
Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. 2017-12-20 11:22:23
Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 2017-12-27 14:39:53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
11 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
11 sty 2017, godz. 10:19

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-