Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2017


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 154/29, 160, 301, 306, 31/3 obręb ewidencyjny Manowo, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2017-12-28 13:34:36
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 105/2, 334, 357, 345, 348/2 obręb ewidencyjny Wyszewo, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2017-12-27 14:44:09
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm dla istniejących i planowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr, 190/6, 191/2, 191/1, 192 obręb Manowo, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2017-11-24 13:42:39
Budowa linii kablowych SN15kV, demontażu linii napowietrznych SN15kV na działkach nr 7,23/13,23/17,23/21, 24,25,26,131,153,155,231/3,245/4 obręb 063 Rosnowo - Gmina Manowo, działki nr 232, 245/1 obręb 0076 Zegrze Pomorskie - Gmina Świeszyno. - (artykuł stracił ważność) 2017-11-21 10:41:34
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 362/2, obręb Wyszewo, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2017-11-07 12:29:29
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 i 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15 i 0,4 kV w celu zasilenia obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek gospodarczy na działkach nr 275/5, 74, 275/7, 72 obręb Cewlino, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2017-11-07 12:26:01
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - PE 100 SDR 11 de 63 mm wraz z przyłączami dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 45/23, 45/25, 45/26, 45/24, 399, 45/11, 45/27, 45/21 obręb Manowo, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2017-10-25 11:06:50
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 154/29, 160, 162, 163, 301, 306, 31/3 obręb ewidencyjny Manowo, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2017-09-29 13:29:41
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 105/2, 334, 343/62, 330/7, 357, 343/63, 344, 345, 348/2 obręb ewidencyjny Wyszewo, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2017-09-29 12:18:52
Remont, przebudowa i budowa kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielni SN części elektroenergetycznej Elektrowni Wodnej Rosnowo, działka nr 23/21, 23/17 w obrębie Rosnowo, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2017-09-01 11:38:30
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 293/5, 334 obręb Wyszewo, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2017-04-07 13:12:11
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 410/5, obręb Wyszewo, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2017-04-07 13:03:32
Budowa i przebudowa dróg gminnych i placów na działkach nr 5/10, 5/13, 5/14, 5/15, 5/22, 5/29 obręb Bonin, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2017-03-02 09:28:52
Rewitalizacja parku dworskiego - budowa alejek, budowa linii energetycznej oświetleniowej, montaż ławek, montaż stojaków na rowery, montaż tablic informacyjnych, montaż koszy na działkach nr 5/8 , 5/24 obręb Bonin, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2017-02-15 13:07:07

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
15 lut 2017

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
15 lut 2017, godz. 13:02

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-