Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2016


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie 1/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2016-01-08 14:09:08
Zarządzenie 2/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu wyliczania kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez gminę Manowo, a zamieszkałego na terenie innej gminy. 2016-01-08 14:11:58
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 2016-01-08 10:22:09
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-01-13 10:13:15
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości. 2016-01-13 09:39:14
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2016-01-13 09:45:56
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2016-01-18 11:37:13
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku. 2016-01-20 09:35:25
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo. 2016-01-29 11:41:56
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Manowo. 2016-01-29 11:37:09
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo. 2016-01-29 14:31:43
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży działki. 2016-01-28 12:28:07
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Manowo wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej. 2016-01-29 12:35:13
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2016-02-03 13:15:18
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa. 2016-02-03 13:20:31
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty w 2016 r. 2016-02-12 12:05:26
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 luty 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu XXI Edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego oraz powołania komisji konkursowej. 2016-02-24 12:22:17
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo. 2016-02-25 13:02:33
Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży działek. 2016-02-26 12:10:38
Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o świadczenia wychowawcze. 2016-02-29 12:02:56
Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-03-01 12:38:52
Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntu na cele nierolne oraz najem budynków i budowli stanowiących własność Gminy Manowo. 2016-03-08 11:54:42
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działek położonych w obrębie ewidencyjnym Manowo i Bonin, najmu budynków oraz ogłoszenia jego wykazu. 2016-03-08 11:58:31
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo. 2016-03-18 10:19:50
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości. 2016-03-30 09:32:39
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości. 2016-03-30 09:35:06
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności drogowej. 2016-03-30 09:37:42
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-04-05 14:49:37
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2015. 2016-04-01 10:39:20
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-04-01 10:41:17
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży. 2016-04-04 13:35:59
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2016 roku. 2016-04-21 12:38:05
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo. 2016-04-26 11:10:39
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości. 2016-04-28 13:28:52
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r. 2016-05-13 09:35:47
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2016-05-05 13:23:57
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa. 2016-05-05 13:16:10
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży działek. 2016-05-10 13:22:15
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Manowoz dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. 2016-05-17 09:38:36
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2016-05-13 10:08:31
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie budynku oddanego w dzierżawę na rzecz Przychodni Zdrowia "OTWARTE SERCE S.C." 2016-06-07 13:26:25
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży działki. 2016-05-20 10:08:37
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej. 2016-06-07 13:33:11
Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany składu komisji socjalnej ds. kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS. 2016-06-16 13:31:39
Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży działki. 2016-06-20 13:56:46
Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2016-06-28 11:21:24
Zarządzenie nr 70/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2016-06-28 11:26:43
Zarządzenie nr 71/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2016-06-28 11:24:40
Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2016-07-01 13:41:12
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-07-05 13:22:16
Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2016-07-12 12:29:54
Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo. 2016-07-18 09:31:10
Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. 2016-07-26 14:54:21
Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie sprzedaży działki. 2016-07-26 14:50:15
Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy w Manowie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 2016-08-25 21:52:46
Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 Gminy Manowo za I półrocze 2016 roku. 2016-08-25 22:06:40
Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo. 2016-09-28 14:38:01
Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-09-13 18:12:48
Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo. 2016-09-28 14:34:49
Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 września 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2016 roku. 2016-09-27 13:26:53
Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-10-05 11:55:55
Zarządzenie Nr 97/2016 z dnia 3 października 2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2017-08-07 11:59:42
Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Manowo. 2016-10-19 13:07:16
Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2016-10-21 09:48:52
Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta gminy Manowo z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na jednego ucznia dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo. 2016-10-25 10:59:49
Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 października 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2016 roku. 2016-10-25 12:43:29
Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sprzedaży działki. 2016-10-28 09:33:35
Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 2016-10-28 11:29:20
Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2016-11-03 13:10:48
Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-11-18 09:31:01
Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-11-18 09:39:07
Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-12-06 11:14:06
Zarządzenie Nr 117/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. 2016-12-30 23:42:30
Zarządzenie Nr 121/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2016-12-16 13:47:21
Zarządzenie Nr 122/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2016-12-16 13:51:54
Zarządzenie Nr 123/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2016-12-19 11:03:33
Zarządzenie Nr 124/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty w 2017 r. 2016-12-28 09:54:49
Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2016-12-27 10:27:40
Zarządzenie Nr 126/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-12-27 10:36:10
Zarządzenie Nr 127/2016 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2017-01-05 10:52:54

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
08 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
08 sty 2016, godz. 10:21

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-