Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2016


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XIV/112/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-03-02 13:08:51
Uchwała Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. 2016-03-02 13:13:18
Uchwała Nr XIV/114/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo. 2016-03-02 13:26:13
Uchwała Nr XIV/115/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kretomino, Gmina Manowo. 2016-03-02 13:28:45
Uchwała Nr XIV/116/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-03-02 13:32:10
Uchwała Nr XIV/117/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-03-02 13:35:01
Uchwała Nr XIV/118/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie sprzedaży działki. 2016-03-02 13:38:00
Uchwała Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie sprzedaży działek. 2016-03-02 13:40:00
Uchwała Nr XIV/120/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Manowo. 2016-03-02 13:42:10
Uchwała Nr XIV/121/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania regulaminu Straży Gminnej w Manowie. 2016-03-02 13:44:17
Uchwała Nr XIV/122/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo. 2016-03-02 13:48:52
Uchwała Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2016-03-02 13:51:03
Uchwała Nr XIV/124/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Bonin. 2016-03-02 13:53:09
Uchwała Nr XV/125/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-03-29 14:26:49
Uchwała Nr XV/126/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2016 - 2028. 2016-03-29 14:22:23
Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2017 rok. 2016-03-29 14:30:43
Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2016 roku. 2016-03-29 14:32:57
Uchwała Nr XV/129/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku. 2016-03-29 14:35:46
Uchwała Nr XV/130/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018" w 2015 roku. 2016-03-29 14:38:14
Uchwała Nr XV/131/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. 2016-03-29 14:41:00
Uchwała Nr XV/132/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2016-03-29 14:42:38
Uchwała Nr XVI/133/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie. 2016-05-18 13:49:05
Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości. 2016-05-18 13:53:51
Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-05-18 13:57:06
Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-05-18 13:59:19
Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-05-18 14:01:20
Uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-05-18 14:03:23
Uchwała Nr XVI/139/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2016-05-18 14:08:09
Uchwała Nr XVI/140/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Manowo w przedmiocie Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki o zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie regulującym zmiany granic terytorium gmin. 2016-05-18 14:11:20
Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-05-24 09:59:05
Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2016 - 2028. 2016-05-24 10:09:53
Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. 2016-07-05 13:46:58
Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. 2016-07-05 14:39:56
Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 rok. 2016-07-05 14:44:34
Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-07-05 14:46:07
Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2016 - 2028. 2016-07-05 14:51:40
Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów formularzy i deklaracji podatkowych. 2016-07-05 14:54:04
Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2016-07-05 14:56:23
Uchwała Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2016 roku. 2016-07-05 14:57:58
Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla wsi Kretomino w rejonie ul. Zachodniej. 2016-07-05 14:59:35
Uchwała Nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2016-07-06 10:06:09
Uchwała Nr XVIII/153/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-07-06 10:14:15
Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Manowo. 2016-07-06 10:16:31
Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przechodu na nieruchomości. 2016-07-06 10:26:30
Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-09-06 14:57:31
Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2016-09-06 15:01:57
Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze. 2016-09-06 15:04:20
Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 2016-10-06 11:58:48
Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. 2016-10-06 13:31:51
Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 39 w miejscowości Bonin. 2016-10-06 13:34:21
Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cewlino, Gmina Manowo. 2016-10-06 13:36:27
Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2016-10-06 13:37:46
Uchwała Nr XX/164/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2016-10-06 13:38:58
Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie opłaty targowej. 2016-10-06 13:40:19
Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Manowo na lata 2015 -2020". 2016-10-06 13:41:50
Uchwała Nr XXI/167/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Manowo. 2016-12-02 13:07:02
Uchwała Nr XXI/168/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowego fragmentu wsi Manowo. 2016-12-02 13:08:57
Uchwała Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszebórz. 2016-12-02 13:13:16
Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Manowo na lata 2015 -2020". 2016-12-02 13:15:35
Uchwała Nr XXI/171/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017". 2016-12-02 13:20:34
Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2016-12-02 13:23:19
Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 11 w miejscowości Manowo. 2016-12-02 13:27:07
Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo. 2016-12-02 13:28:41
Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie poparcia Apeli Rady Gminy Dobrzeń Wielki, Rady Gminy Dąbrowa, Rady Gminy Komprachcice i Rady Miejskiej w Prószkowie o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, Gminy Dąbrowa, Gminy Komprachcice i Gminy Prószków. 2016-12-02 13:33:45
Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2017 rok. 2017-01-03 13:00:34
Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2017 - 2032. 2017-01-03 13:06:09
Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2016 r. 2017-01-03 13:08:42
Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2016 - 2028. 2017-01-03 13:11:19
Uchwała Nr XXII/180/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizacji zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bonin?. 2017-01-03 13:13:58
Uchwała Nr XXII/181/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 2017-01-03 13:17:08
Uchwała Nr XXII/182/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji zadań wynikających z "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018" w roku 2017. 2017-01-03 13:21:06
Uchwała Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Manowo na lata 2017-2019". 2017-01-03 13:26:29
Uchwała Nr XXII/184/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o. o. z siedzibą w Rosnowie. 2017-01-03 13:29:51
Uchwała Nr XXII/185/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2017-01-03 13:32:05
Uchwała Nr XXII/186/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Manowo. 2017-01-03 13:34:09
Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży działki nr 283/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Cewlino. 2017-01-03 13:37:17
Uchwała Nr XXII/188/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 2017-01-03 13:38:30
Uchwała Nr XXII/189/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo. 2017-01-03 13:39:47
Uchwała Nr XXII/190/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 2017-01-03 13:41:25
Uchwała Nr XXII/191/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2017 rok. 2017-01-03 13:43:28
Uchwała Nr XXII/192/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie planów pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2017 rok. 2017-01-03 13:49:17
Uchwała Nr XXII/193/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Manowo dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2017-01-03 13:51:51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
02 mar 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
02 mar 2016, godz. 13:08

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-