Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2015


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2015-01-09 09:17:44
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo. 2015-01-09 09:23:52
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2015 r. 2015-01-07 10:52:50
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2015 r. 2015-01-16 14:45:43
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy. 2015-01-13 09:23:06
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. 2015-02-03 14:41:41
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru i zasad prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Manowo. 2015-02-03 14:47:47
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-02-12 11:19:17
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2015-02-02 13:19:54
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2015-02-02 13:27:19
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży działki rolnej będącej mieniem Gminy Manowo. 2015-02-05 10:38:06
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2015-03-17 13:19:56
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-02-06 11:15:10
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku. 2015-02-09 15:07:31
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2014. 2015-02-26 11:53:41
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2015-03-02 13:01:50
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Manowo. 2015-03-10 14:16:24
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. 2015-03-17 12:49:18
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. 2015-03-17 13:15:14
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-03-04 10:03:04
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. 2015-03-10 14:25:25
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy działki będącej w zasobie Gminy Manowo. 2015-03-11 12:46:56
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu XX Edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego oraz powołania komisji konkursowej. 2015-03-17 13:30:45
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2014 rok. 2015-04-21 15:17:48
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu siłowni w Manowie. 2015-03-26 13:47:07
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-04-09 14:03:08
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2015-04-03 10:35:01
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-04-21 13:53:03
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2015-04-22 12:31:06
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 maja 2015 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-05-18 14:51:00
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży działek. 2015-05-13 13:38:16
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2015-05-12 14:54:03
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 maja 2015 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-05-18 14:53:20
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz budynków i budowli oddanych w dzierżawę dla Towarzystwa Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki z siedzibą w Koszalinie. 2015-05-19 11:44:24
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości gruntowych, budynków i budowli. 2015-05-19 11:46:50
Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-05-20 09:37:07
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-05-20 09:40:08
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego. 2015-06-03 10:38:25
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-05-29 11:31:03
Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2015-06-24 09:49:54
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Manowo. 2015-07-01 11:02:19
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2015-07-01 11:05:10
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-07-03 10:43:14
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2015-07-02 11:11:15
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2015-07-02 11:15:20
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2015-07-02 11:17:45
Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany. 2015-07-06 13:11:33
Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2015-07-08 09:39:02
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2015-07-14 14:27:33
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży działek. 2015-07-30 14:00:05
Zarządzenie nr 66/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej do sprzedaży. 2015-08-10 09:49:02
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 lipca 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum. 2015-08-18 13:52:05
Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży działek. 2015-08-17 12:05:04
Zarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2015-08-17 12:07:04
Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży. 2015-08-24 12:43:04
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa. 2015-08-26 13:47:35
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości. 2015-08-26 13:54:59
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2015-08-31 14:51:54
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2016 roku. 2015-09-28 14:26:04
Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-09-28 14:21:19
Zarządzenie Nr 85/2015Wójta Gminy Manowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie sprzedaży działki. 2015-09-24 14:32:01
Zarządzenie Nr 86/2015Wójta Gminy Manowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. 2015-09-24 14:33:28
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-10-06 11:59:48
Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. 2015-10-01 11:48:32
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2015 roku w sprawie sprzedaży działki. 2015-10-13 09:57:49
Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2015 roku w sprawie odwołania przetargu. 2015-10-13 09:31:13
Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 2015-10-13 09:26:36
Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2015 roku w sprawie powierzenia obowiązków Komendanta Straży Gminnej w Manowie. 2015-10-28 14:11:10
Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 października 2015 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2015-10-16 14:56:29
Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2015-10-21 14:36:17
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze najmu nieruchomości lokalowej będącej w zasobie Gminy Manowo. 2015-11-26 09:37:16
Zarządzenie nr 97/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Gminnego w Boninie do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. 2015-10-23 09:09:27
Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rosnowie do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. 2015-10-23 09:04:22
Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Manowo. 2015-11-10 10:47:38
Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży działek będącej mieniem Gminy Manowo. 2015-11-19 09:31:35
Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2015-11-25 12:14:45
Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. 2015-11-27 13:56:22
Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie nawiązania stosunku pracy na stanowisko Komendanta Straży Gminnej w Manowie. 2015-12-04 13:07:49
Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze najmu nieruchomości lokalowej będącej w zasobie Gminy Manowo. 2015-12-02 12:39:34
Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2015-12-10 14:50:40
Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. 2015-12-14 14:18:32
Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2016-01-18 09:35:43
Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Manowo na lata 2016 ? 2019. 2016-02-18 12:56:36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
07 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
07 sty 2015, godz. 10:51

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-