Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2015


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Budowa i przebudowa dróg gminnych na działkach nr 4/3, 4/10, 4/44, 4/45, 4/84, 10 w obrębie Bonin, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2015-12-23 11:24:13
Budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0,3 MPa z rur PE de 160/90/63mm - (artykuł stracił ważność) 2015-10-13 10:34:51
Budowa punktu czerpania wody na działce nr 159/2 w obrębie Grzybnica, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2015-10-06 09:44:39
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą na działkach. - (artykuł stracił ważność) 2015-09-09 11:47:08
Budowa drogi gminnej na działkach 232/3, 232/5, 232/6 i 142 w obrębie Cewlino, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2015-08-10 09:15:09
Budowa linii napowietrznych i kablowych nn 0,4kV i SN 15kV oraz słupowych stacji transformatorowych energetycznych nn i SN wraz ze złączami elektroenergetycznymi, budowa słupowych stacji transformatorowych i oświetlenia drogowego. - (artykuł stracił ważność) 2015-08-03 10:26:41
Budowa stacji gazowej Q=10000m3/h na działkach nr 19/6, 19/7, 19/8 oraz 19/10 w obrębie Bonin, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2015-07-07 13:12:47
Budowa sieci średniego ciśnienia - De90PE100, DDR11 na działce nr 244 w obrębie Cewlino, Gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2015-05-22 12:36:31
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią ścieków w m. Manowo, ob. Manowo, dz. nr 88/1, 90/12, 299, 173, 172/2. - (artykuł stracił ważność) 2015-04-27 09:24:22
Budowa stacji transformatorowej słupowej (przelotowej) w istniejącej sieci 15kV oraz przyłącza kablowego 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr 270 w obrębie Rosnowo, gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2015-04-21 14:04:51
Budowa boiska sportowego z budynkiem zaplecza, widownią (trybuny), niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 105/7 w obrębie Wyszewo, gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2015-04-09 09:55:21
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na działkach nr 203, 195/4 i 23/21 w obrębie Rosnowo, gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2015-03-05 14:59:59
Budowa drogi gminnej na działkach nr 334 i 327/3 w obrębie Wyszewo, gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2015-02-26 11:34:26
Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z rozbiórką linii napowietrznej 0,4 kV na działkach nr 383/3, 4/13, 4/31, 4/11, 4/29 i 4/28 w obrębie Dęborogi, gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2015-02-20 09:48:11
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 21/6, 21/7, 21/8, 21/3 w obrębie Bonin oraz nr 269 i 270 w obrębie Cewlino, gmina Manowo. - (artykuł stracił ważność) 2015-01-08 12:07:05

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
08 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
08 sty 2015, godz. 12:03

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-