Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2012


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 2.01.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-01-07 18:21:34
Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Manowo w sprawie powołania komisji ds. kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS. 2012-01-11 13:57:09
Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Manowo w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-01-11 14:01:59
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy i najmu nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2012-01-11 14:09:16
Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 2012-01-25 14:05:53
Zarządzenie Nr 6/ 2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie opracowania planu finansowego na 2012 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Manowo ustawami. 2012-01-20 10:38:47
Zarządzenie Nr 7 /2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2012 r. 2012-01-20 10:54:35
Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2012-01-20 11:23:21
Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Koordynatora projektu pn. "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Manowo" 2012-01-27 14:50:08
Zarządzenia Nr 10/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych Zasad realizowania przez gminę Manowo usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Manowo oraz w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest. 2012-01-25 14:14:51
Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 27stycznia 2012 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2012-02-01 10:08:31
Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 27stycznia 2012 r. w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo. 2012-02-01 10:37:57
Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-02-01 10:45:39
Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia II-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Rosnowie. 2012-02-03 12:41:19
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-02-27 11:38:00
Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 luty 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2011. 2012-02-29 12:48:29
Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-03-13 12:06:31
Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013. 2012-03-13 12:20:26
Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu XVII Edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego oraz powołania komisji konkursowej. 2012-03-16 17:28:28
Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-03-19 13:41:41
Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013. 2012-03-20 13:30:47
Zarządzenie Nr 22/ 2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31grudnia 2011 r. 2012-04-03 13:02:50
Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2011 rok. 2012-04-03 13:41:30
Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie powołania członka komisji przetargowej. 2012-03-28 13:19:00
Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-04-03 14:33:16
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-04-05 14:59:23
Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 13.04. 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2012-04-13 12:34:56
Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia decyzji komunalizacyjnych Wojewody Koszalińskiego. 2012-05-02 12:29:34
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży działek w II przetargu. 2012-05-14 14:27:17
Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2012-05-21 12:05:11
Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2012-07-06 11:04:12
Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0412Z Maszkowo-Wyszebórz-Manowo na odcinku od m. Manowo do m. Wyszebórz". 2012-07-06 10:49:45
Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-06-27 14:40:00
Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-07-04 10:03:57
Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich. 2012-07-06 10:56:38
Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-07-04 09:30:57
Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2012-07-09 09:40:32
Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie opłat związanych z udostępnianiem informacji publicznej. 2012-09-14 10:27:36
Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2012-07-18 15:04:34
Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-07-23 13:27:37
Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2012-07-23 13:54:52
Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2012-07-23 14:24:20
Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-08-02 13:26:55
Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-09-13 12:18:02
Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy w Manowie z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. 2012-09-13 13:13:25
Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy w Manowie z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019 Gminy Manowo za I półrocze 2012 roku. 2012-09-13 13:24:00
Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny konkursów na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy", "Najładniejsze stoisko 2012","Manowski Specjał" oraz "5 minut dla sołtysa". 2012-09-14 10:10:54
Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-09-14 09:58:45
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2012-09-13 11:37:47
Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2012-09-10 14:58:00
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 07 września 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-09-10 15:01:00
Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 września 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-09-13 11:44:22
Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 września 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-09-13 11:50:20
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2013 roku. 2012-09-27 14:26:24
Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-10-18 10:36:49
Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 01.10.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2012-10-18 10:41:11
Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2012-10-16 14:13:31
Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 października 2012 roku w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2012-10-19 10:24:02
Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 2012-10-18 09:31:25
Zarządzenie nr 60/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 października 2012 r. w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu czynszu najmu w lokalach gminnych oraz opłat za wodę i ścieki osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 2012-11-05 14:41:56
Zarządzenie nr 61/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 października 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-10-25 08:54:07
Zarządzenie nr 62/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2012-11-02 22:02:50
Zarządzenie nr 63/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 października 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2012-11-02 22:06:35
Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 października 2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2012-11-12 13:15:45
Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. 2012-11-12 11:00:58
Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. 2012-11-12 12:37:26
Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Manowo na rok 2013. 2012-11-15 14:17:38
Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Manowo i określenia zakresu jej działania. 2012-12-14 12:10:57
Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze wynajmu nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2012-12-03 14:46:56
Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2013 r. 2012-12-14 11:38:34
Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2012-12-14 12:14:26
Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Manowo za odpracowaniem. 2012-12-07 11:24:31
Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Manowo elektronicznego obiegu dokumentów. 2012-12-14 10:58:27
Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2012-12-14 11:27:06
Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działki. 2012-12-17 11:33:04
Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia działek w drodze darowizny. 2012-12-17 11:35:16
Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny. 2012-12-17 11:39:30
Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie rejestru jednostek pomocniczych Gminy Manowo. 2012-12-19 11:02:32
Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych. 2012-12-19 11:05:22
Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2012-12-19 13:15:22
Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2012-12-19 13:17:21
Zarządzenie Nr 84/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2012-12-20 10:41:33
Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2012-12-27 09:58:44

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
07 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
07 sty 2012, godz. 18:11

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-