Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2011


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr III/9/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok 2012-02-10 12:42:11
Uchwała Nr III/10/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2011 roku. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014 2012-02-10 12:46:29
Uchwała Nr III/11/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji ściekowej dla miejscowości Kretomino z przesyłem do kolektora A położonego w miejscowości Koszalin" 2012-02-10 12:49:27
Uchwała Nr III/12/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2012-02-10 12:44:15
Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Manowo udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie 2012-02-10 12:54:04
Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu przez Gminę Manowo 2012-02-10 12:59:24
Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2012-02-10 13:01:35
Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2011 r.w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0383Z 2012-02-10 13:03:34
Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalania górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2011 r. 2012-02-10 13:06:01
Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej 2012-02-10 13:10:31
Uchwała Nr V /20/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w bud?ecie Gminy na 2011 r. 2012-02-10 13:12:18
Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały o zasadach sprzedaży lokali, budynków lub ich części będących mieniem gminy 2012-02-10 13:14:13
Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Manowo w 2011 roku 2012-02-10 13:16:35
Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2012-02-10 13:21:34
Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 2012-02-10 13:26:20
Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010? w 2010 roku 2012-02-10 13:28:19
Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań 2012-02-10 13:31:54
Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad oraz zwrotu kosztów pogrzebu przez Gminę Manowo 2012-02-10 13:34:08
Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia lokalu użytkowego 2012-02-10 13:51:28
Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie utworzenia spółki pod nazwą ?Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? z siedzibą w Rosnowie 2012-02-10 13:56:01
Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2012 rok 2012-02-10 13:58:02
Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kretomino 2012-02-10 13:59:42
Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok 2012-02-10 14:21:43
Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Manowo 2012-02-10 14:32:07
Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 2012-02-10 14:34:01
Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2012-02-10 14:35:52
Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo 2012-02-10 14:37:34
Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny 2012-02-10 14:39:13
Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 208/19, położonej w obrębie ewidencyjnym Cewlino 2012-02-10 14:42:26
Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Bonin w obrębie Bonin dla jednostek 18U,MN/EC oraz 19U/MN 2012-02-10 14:46:32
Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Koszalińskiemu pomocy finansowej 2012-02-10 14:48:27
Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2011- 2017 2012-02-10 14:51:13
Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia spółki pod nazwą "Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Rosnowie 2012-02-10 14:54:11
Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2012-02-10 14:56:56
Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie 2012-02-10 14:59:53
Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Manowo w 2011 roku 2012-02-10 15:01:35
Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,Moje boisko-ORLIK 2012" w Rosnowie i Boninie 2012-02-10 15:04:51
Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przekazania w formie darowizny prawa użytkowania wieczystego 2012-02-10 15:07:18
Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przekazania w formie darowizny działki 2012-02-10 15:09:02
Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok 2012-02-10 15:10:45
Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w bud?ecie Gminy na 2011 r. 2012-02-10 15:12:30
Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn."Budowa kanalizacji ściekowej dla miejscowości Kretomino, Gmina Manowo z przesyłem do kolektora A" położonego w miejscowości Koszalin przy finansowym wsparciu środków Regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2012-02-10 15:15:01
Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłaty targowej 2012-02-10 15:18:29
Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 2012-02-10 15:20:09
Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego 2012-02-10 15:21:45
Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie apelu do właściciela o zabezpieczenie obiektu przed niszczeniem 2012-02-10 15:23:48
Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji z Powiatem Koszalińskim części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0412Z 2012-02-10 15:25:41
Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo 2012-02-10 15:28:46
Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego PPU "HYDRONIKA" z siedzibą w Koszalinie 2012-02-13 10:04:07
Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży działek 2012-02-13 10:06:34
Uchwała Nr IX/602011 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży działki 2012-02-13 10:08:35
Uchwała Nr X/61/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku 2012-02-13 10:16:34
Uchwała Nr X/62/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2012-02-13 10:22:11
Uchwała Nr X/63/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2011-2017 2012-02-13 10:25:24
Uchwała Nr X/64/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie 2012-02-13 10:27:36
Uchwała Nr X/65/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki A-1RU/RM 2012-02-13 10:31:13
Uchwała Nr X/66/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo 2012-02-13 10:32:54
Uchwała Nr X/67/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0412Z 2012-02-13 10:34:50
Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Wyszebórz 2012-02-13 10:36:40
Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Manowo na lata 2011-2015 2012-02-13 10:39:02
Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży działki 2012-02-13 10:45:42
Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży działek 2012-02-13 10:47:34
Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2012-02-13 10:49:01
Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-02-13 10:50:36
Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawki do podatku rolnego 2012-02-13 11:06:11
Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawki do podatku leśnego 2012-02-13 11:09:23
Uchwała Nr XI/76/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie opłaty miejscowej 2012-02-13 11:16:56
Uchwała Nr XI/77/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie opłaty targowej 2012-02-13 11:19:17
Uchwała Nr XII/78/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012" 2012-02-13 11:29:58
Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2012-02-13 13:44:25
Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2012-02-13 13:46:22
Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2012-02-13 13:48:23
Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2012 2012-02-13 13:54:28
Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2011-2017 2012-02-13 13:58:10
Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 2012-02-13 14:00:15
Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2012-2019 2012-02-13 14:03:28
Uchwała Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Manowo 2012-02-13 14:06:57
Uchwała Nr XIII/87/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-02-13 14:10:47
Uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach Bonin i Cewlino 2012-02-13 14:15:15
Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 2012-02-13 14:20:17
Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań wynikających z "Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2014" w roku 2012 2012-02-13 14:22:31
Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego 2012-02-13 14:26:11
Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży działki 2012-02-13 14:27:59
Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego 2012-02-13 14:29:50
Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia działek 2012-02-13 14:31:48
Uchwała Nr XIII/95/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki 2012-02-13 14:33:40

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
10 lut 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
10 lut 2012, godz. 12:36

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-