Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o glosowaniu przez pelnomocnika. Mariusz Pokutycki 2018-09-20 14:49:03 dodanie dokumentu
Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych. Mariusz Pokutycki 2018-09-20 14:45:53 dodanie dokumentu
Informacja o głosowaniu korespondencyjnym. Mariusz Pokutycki 2018-09-20 14:15:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o obwodach i siedzibach komisji. Mariusz Pokutycki 2018-09-20 13:49:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 19 września 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-09-19 16:50:09 dodanie dokumentu
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Mariusz Pokutycki 2018-09-18 14:05:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 14:11:22 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2017 - 2032. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 14:11:17 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 14:11:11 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXIX/229/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych przez Gminę Manowo oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 14:11:04 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 14:10:57 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 14:10:42 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXVIII/220/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 14:10:35 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXVIII/223/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych przez Gminę Manowo oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 14:10:26 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXXIV/256/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 14:10:19 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXXIV/264/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy Manowo w roku budżetowym 2018. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 14:09:59 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXXIV/264/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy Manowo w roku budżetowym 2018. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:57:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/256/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:56:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/223/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych przez Gminę Manowo oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:54:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/220/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:53:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:51:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:49:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/229/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych przez Gminę Manowo oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:46:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:43:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2017 - 2032. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:42:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:40:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:33:41 dodanie dokumentu
Aktualna sytuacja finansowa Gminy Manowo Mariusz Pokutycki 2018-09-14 14:30:14 edycja dokumentu
Aktualna sytuacja finansowa Gminy Manowo Mariusz Pokutycki 2018-09-14 14:27:09 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 11 września 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-09-11 22:01:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/303/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025". Mariusz Pokutycki 2018-09-06 14:00:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego. Mariusz Pokutycki 2018-09-06 13:58:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/306/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania. Mariusz Pokutycki 2018-09-06 13:56:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/305/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. Mariusz Pokutycki 2018-09-06 13:54:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/304/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach. Mariusz Pokutycki 2018-09-06 13:53:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/303/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025". Mariusz Pokutycki 2018-09-06 13:52:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-09-06 13:49:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-09-06 13:48:42 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 72/35, 72/92 obręb Kretomino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-09-05 14:22:12 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 200, 198/24 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-09-05 14:18:22 dodanie dokumentu