Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kierownictwo i pracownicy urzędu Mariusz Pokutycki 2018-12-11 10:57:07 edycja dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów z Gminy Manowo w 2019 r. Mariusz Pokutycki 2018-12-07 14:42:42 dodanie dokumentu
Przebudowa linii kablowej SN 15kV zasilania Głównego Ujęcia Wody Zachód - Wschód I w Mostowie wraz z kanalizacją teletechniczną w obr. Wyszewo, dz. nr: 221/3, 221/2, 220/3, 219/3, 219/4, 218/3, 348/6, 347/4, 346/3, 345/3, 403, 346/7, 344/3, 343/4, 406/3, 406/2, 406/1, 346/6, 346/5, 345/4, 344/5, w obr. Kopanino, dz. nr: 217/11, 217/14, 409, 410/2, 350/33, 350/21, 350/9, 414/1, 350/10, 414/8, 350/11, 350/18, 350/28, 350/16, 349/18, 411/2, 411/1, 407, 412, 413, 349/9, w obr. Grzybnica, dz. nr: 342/2, 341/1, 340/1, 339/1, 316/5, 342/3, 341/2, 340/4, 340/2, 339/3, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-06 09:42:43 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy działek nr 405-1, 260 w Manowie, 14 w Wyszewie. Mariusz Pokutycki 2018-12-04 14:40:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-04 14:39:05 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do najmu pomieszczeń w klubie Rosnowo i w bud. szatni Kretomino. Mariusz Pokutycki 2018-12-04 14:29:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy pomieszczeń Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-04 14:28:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy pomieszczeń Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-04 14:27:37 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy pomieszczeń Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-04 14:27:25 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy cz. działek na pojemniki odziezy uzywanej dla Polski Czerwony Krzyż Mariusz Pokutycki 2018-12-04 14:17:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-04 14:15:19 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 RC wraz z przyłączem gazu PE 100 SDR 11 de 32 mm, na dz. nr. 38/2 i 37/2 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-03 12:46:27 dodanie dokumentu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 RC wraz z przyłączem gazu PE 100 SDR 11 de 32 mm, na dz. nr: 224/7, 224/5, 224/10 i 238 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-03 11:54:07 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 53/3, 151, 154/23, 154/25, 160, 161/11 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-03 11:49:35 edycja dokumentu
Wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Manowo od 2019 r. Mariusz Pokutycki 2018-11-28 12:53:49 edycja dokumentu
Wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Manowo od 2019 r. Mariusz Pokutycki 2018-11-28 12:53:17 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mariusz Pokutycki 2018-11-27 12:16:23 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia do zabudowy mieszkaniowej z rur PE 90 o długości 800m oraz z rur PE 63 o długości 1200m, w obrębie Manowo, na działkach nr 41, 151, 26/42, 154/8, 52 i 53/3 Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-11-26 13:26:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo i terminu jego odpracowania. Mariusz Pokutycki 2018-11-26 13:17:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-11-21 12:08:13 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 90 i 63 mm na dz. nr: 72, 46 i 279/10 położonych w obrębie Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-11-20 13:44:52 dodanie dokumentu
Przebudowa linii kablowej SN 15kV zasilania Głównego Ujęcia Wody Zachód - Wschód I w Mostowie wraz z kanalizacją teletechniczną w obr. Wyszewo, dz. nr: 221/3, 221/2, 220/3, 219/3, 219/4, 218/3, 348/6, 347/4, 346/3, 345/3, 403, 346/7, 344/3, 343/4, 406/3, 406/2, 406/1, 346/6, 346/5, 345/4, 344/5, w obr. Kopanino, dz. nr: 217/11, 217/14, 409, 410/2, 350/33, 350/21, 350/9, 414/1, 350/10, 414/8, 350/11, 350/18, 350/28, 350/16, 349/18, 411/2, 411/1, 407, 412, 413, 349/9, w obr. Grzybnica, dz. nr: 342/2, 341/1, 340/1, 339/1, 316/5, 342/3, 341/2, 340/4, 340/2, 339/3, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-11-20 13:41:25 edycja dokumentu
Budowa sieci i przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, gazowej i zewnętrznej instalacji energetycznej na dz. nr 4/56 obręb Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-11-16 13:36:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 10:22:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 10:20:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/321/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 10:15:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/320/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawieokreślenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 10:13:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/319/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 10:10:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/318/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 10:08:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/317/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 10:05:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/316/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 10:00:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/315/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 09:59:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIII/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 28 września 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 09:54:13 dodanie dokumentu
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Manowo i jednostek organizacyjnych Gminy Manowo w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r. Joanna Poślednik 2018-11-14 13:50:02 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 53/3, 151, 154/23, 154/25, 160, 161/11 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-11-13 14:52:55 edycja dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 53/3, 151, 154/23, 154/25, 160, 161/11 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-11-13 14:52:06 dodanie dokumentu
Wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo Joanna Poślednik 2018-11-09 14:27:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego SZ.ZUZ.2.421.401.2018.WP Mariusz Pokutycki 2018-11-07 11:22:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania SZ.ZUZ.2.421.400.2018.WP Mariusz Pokutycki 2018-11-07 11:20:33 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu. Mariusz Pokutycki 2018-11-05 12:28:40 dodanie dokumentu