Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-25 11:18:05 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-25 09:29:35 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-25 09:28:56 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-25 09:28:13 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-25 09:25:02 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-24 14:17:20 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-24 14:10:16 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-24 14:09:03 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-24 14:06:09 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-24 14:02:40 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-24 13:59:22 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-24 13:58:38 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-24 13:57:33 dodanie dokumentu
Dostawa oświetlenia z zasilaniem solarnym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie Joanna Poślednik 2018-05-23 14:06:36 dodanie dokumentu
Punkt i miejsce selektywnego zbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-05-23 14:04:53 edycja dokumentu
Punkt i miejsce selektywnego zbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-05-23 14:04:24 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy - działaka nr 251-2 w Kretominie. Mariusz Pokutycki 2018-05-23 09:54:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-05-23 09:50:38 dodanie dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV na działkach numer: 96/3, 95/3, 123/1, 155/1, 154/1, 186/1, 185/1 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-05-22 10:04:50 dodanie dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV na działkach numer: 215/3, 276, 215/4, 230/4 105, 229/16, 229/17 obręb Rosnowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-05-22 10:01:02 dodanie dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021, z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r. Mariusz Pokutycki 2018-05-18 12:06:54 edycja dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021, z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r. Mariusz Pokutycki 2018-05-18 12:06:31 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo Joanna Poślednik 2018-05-15 10:42:17 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działka nr 277 o pow. 0,2913 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Cewlino. Mariusz Pokutycki 2018-05-09 13:15:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Mariusz Pokutycki 2018-05-09 13:09:18 dodanie dokumentu
Kierownicy jednostek organizacyjnych Mariusz Pokutycki 2018-05-09 12:55:17 edycja dokumentu
Kierownicy jednostek organizacyjnych Mariusz Pokutycki 2018-05-09 12:50:40 edycja dokumentu
Kierownictwo i pracownicy urzędu Mariusz Pokutycki 2018-05-09 12:39:58 edycja dokumentu
Kierownicy jednostek organizacyjnych Mariusz Pokutycki 2018-05-09 11:42:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/288/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Manowo długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli in blanco. Mariusz Pokutycki 2018-04-30 14:25:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/287/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach. Mariusz Pokutycki 2018-04-30 14:21:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 7B w miejscowości Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-30 14:17:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/285/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2018-04-30 14:15:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVIII/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 10 kwietnia 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-04-30 12:44:51 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVII/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 23 marca 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-04-30 12:40:43 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki komunalnej oraz osiągnięte poziomy recyklingu. Mariusz Pokutycki 2018-04-27 13:53:09 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-04-25 14:22:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży lokalu nr 7D-3 w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-04-24 10:21:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2018-04-24 10:19:29 dodanie dokumentu
Wykaz w sprawie sprzedaży działek nr 44 w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-04-24 10:12:28 edycja dokumentu