Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXX/236/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 15 w miejscowości Bonin. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:34:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/235/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Bonin. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:30:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/234/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Boninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Boninie. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:22:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/233/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:21:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/233/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:19:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/232/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:17:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIX/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 28 lipca 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-08-30 09:44:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVIII/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 30 czerwca 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-08-30 09:41:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-08-30 09:34:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2017-08-23 13:37:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-08-23 12:38:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-08-23 12:37:54 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-08-23 12:23:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-08-23 12:23:41 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-08-23 12:23:15 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe Mariusz Pokutycki 2017-08-23 12:18:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2016 z dnia 3 października 2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Mariusz Pokutycki 2017-08-08 11:18:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2016 z dnia 3 października 2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Mariusz Pokutycki 2017-08-07 11:59:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2016 z dnia 3 października 2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Mariusz Pokutycki 2017-08-07 11:58:13 usunięcie dokument
Decyzja w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki ewidencyjnej nr 104 o pow. 1,01 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. Mariusz Pokutycki 2017-08-01 13:40:44 edycja dokumentu
Decyzja w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki ewidencyjnej nr 104 o pow. 1,01 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. Mariusz Pokutycki 2017-08-01 13:39:56 edycja dokumentu
Decyzja w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki ewidencyjnej nr 104 o pow. 1,01 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. Mariusz Pokutycki 2017-08-01 13:39:39 dodanie dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-08-01 13:01:24 edycja dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 7D w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-07-26 11:34:18 dodanie dokumentu
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 283/1 w obrębie ewidencyjnym Cewlino. Mariusz Pokutycki 2017-07-26 11:31:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-07-26 11:25:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2017-07-26 11:23:36 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych Mariusz Pokutycki 2017-07-21 14:07:18 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Mariusz Pokutycki 2017-07-21 14:06:06 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg Mariusz Pokutycki 2017-07-21 14:04:27 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy Mariusz Pokutycki 2017-07-21 14:02:53 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy Mariusz Pokutycki 2017-07-21 14:01:57 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska Mariusz Pokutycki 2017-07-21 13:59:23 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Mariusz Pokutycki 2017-07-21 13:54:22 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Mariusz Pokutycki 2017-07-21 13:51:58 edycja dokumentu
Referat Finansów i Budżetu Mariusz Pokutycki 2017-07-21 13:50:43 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Mariusz Pokutycki 2017-07-21 13:18:20 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy działka nr 230-53 Rosnowo. Mariusz Pokutycki 2017-07-18 13:59:35 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy działka nr 230-53 Rosnowo. Mariusz Pokutycki 2017-07-18 13:59:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-07-18 13:57:58 dodanie dokumentu