Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr XXIV/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 24 lutego 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 10:56:43 edycja dokumentu
Protokół Nr XXIV/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 24 lutego 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 10:52:24 edycja dokumentu
Protokół Nr XXIV/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 24 lutego 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-04-04 10:51:26 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy Mariusz Pokutycki 2017-04-03 14:46:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2017-03-31 11:27:56 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-03-28 12:08:02 edycja dokumentu
Wystąpienie pokontrolne Mariusz Pokutycki 2017-03-22 13:29:25 edycja dokumentu
Kontrola kompleksowa RIO w Szczecinie w okresie od 10 pażdziernika do 21 grudnia 2016 r. gospodarki finansowej Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-22 13:29:07 edycja dokumentu
Kontrola kompleksowa RIO w Szczecinie w okresie od 10 pażdziernika do 21 grudnia 2016 r. gospodarki finansowej Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-22 13:26:32 usunięcie dokument
Wystąpienie pokontrolne Mariusz Pokutycki 2017-03-22 13:25:17 dodanie dokumentu
Kontrola kompleksowa RIO w Szczecinie w okresie od 10 pażdziernika do 21 grudnia 2016 r. gospodarki finansowej Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-22 13:23:25 dodanie dokumentu
Kontrola kompleksowa RIO w Szczecinie w okresie od 10 pażdziernika do 21 grudnia 2016 r. gospodarki finansowej Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-22 13:07:49 edycja dokumentu
Kontrola kompleksowa RIO w Szczecinie w okresie od 10 pażdziernika do 21 grudnia 2016 r. gospodarki finansowej Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-22 13:06:37 edycja dokumentu
Kontrola kompleksowa RIO w Szczecinie w okresie od 10 pażdziernika do 21 grudnia 2016 r. gospodarki finansowej Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-22 12:58:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-20 11:35:35 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy - część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 4/3 o pow. 0,1354 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bonin. Mariusz Pokutycki 2017-03-20 11:34:43 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy - cz. działki gruntu numer 261/3 o pow. 0,0028 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rosnowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-20 11:32:12 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy - część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 4/3 o pow. 0,1354 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bonin. Mariusz Pokutycki 2017-03-20 11:25:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-20 11:24:07 dodanie dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-03-15 11:49:21 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-03-15 11:48:51 edycja dokumentu
dane podstawowe Mariusz Pokutycki 2017-03-15 11:42:19 edycja dokumentu
Budowa i przebudowa dróg gminnych i placów na działkach nr 5/10, 5/13, 5/14, 5/15, 5/22, 5/29 obręb Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-14 09:47:47 edycja dokumentu
Budowa i przebudowa dróg gminnych i placów na działkach nr 5/10, 5/13, 5/14, 5/15, 5/22, 5/29 obręb Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-14 09:47:02 edycja dokumentu
Rewitalizacja parku dworskiego - budowa alejek, budowa linii energetycznej oświetleniowej, montaż ławek, montaż stojaków na rowery, montaż tablic informacyjnych, montaż koszy na działkach nr 5/8 , 5/24 obręb Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-03-13 10:32:22 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2017-03-13 10:27:19 edycja dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-03-13 10:26:55 edycja dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-03-13 10:23:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2017-03-13 10:19:56 dodanie dokumentu
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY - 2016 ROK. Mariusz Pokutycki 2017-03-09 11:53:45 edycja dokumentu
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY - 2015 ROK. Mariusz Pokutycki 2017-03-09 11:51:57 edycja dokumentu
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY - 2015 ROK. Mariusz Pokutycki 2017-03-09 11:49:28 dodanie dokumentu
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY - 2016 ROK. Mariusz Pokutycki 2017-03-09 10:39:31 dodanie dokumentu
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY - 2016 ROK. Mariusz Pokutycki 2017-03-09 10:37:19 usunięcie dokument
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY - 2016 ROK. Mariusz Pokutycki 2017-03-09 10:36:21 edycja dokumentu
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY - 2016 ROK. Mariusz Pokutycki 2017-03-09 10:35:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2017/2018. Mariusz Pokutycki 2017-03-07 14:32:27 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg Mariusz Pokutycki 2017-03-06 10:36:24 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe Mariusz Pokutycki 2017-03-06 10:22:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2016. Mariusz Pokutycki 2017-03-06 10:20:44 dodanie dokumentu