Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Boninie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. Mariusz Pokutycki 2018-08-28 23:03:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Rosnowie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. Mariusz Pokutycki 2018-08-28 22:57:11 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 232/6 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-08-28 22:44:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-08-24 13:04:27 dodanie dokumentu
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-08-24 10:53:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2018-08-24 10:49:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Manowo z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Manowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-08-22 21:07:37 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo - Zadanie 2 Joanna Poślednik 2018-08-21 09:33:20 usunięcie załacznika
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 232/6 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-08-17 13:53:04 edycja dokumentu
Budowa linii kablowej 15 kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15 kV nr 378/000 relacji "GPZ Południe" Mostowo MPWiK w m. Manowo na dz. nr: 296/1, 301, 152/16, 152/18, 154/6 i 154/33 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-08-17 13:49:51 edycja dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w obrębie Manowo na działkach nr: 93/6, 93/5, 127/2, 95/1, 96, 97/3, 299, 97/2, 207, 97/12, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-08-17 13:24:53 edycja dokumentu
Ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 7B w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-08-17 13:18:52 dodanie dokumentu
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. Mariusz Pokutycki 2018-08-17 13:16:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2018-08-17 13:14:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym. Mariusz Pokutycki 2018-08-17 13:07:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Manowo oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. Mariusz Pokutycki 2018-08-16 10:20:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Mariusz Pokutycki 2018-08-16 10:11:46 dodanie dokumentu
Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów oraz kalendarz wyborczy Mariusz Pokutycki 2018-08-14 11:04:26 edycja dokumentu
Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów oraz kalendarz wyborczy Mariusz Pokutycki 2018-08-14 11:00:34 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo - Zadanie 2 Joanna Poślednik 2018-08-06 11:18:57 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w obrębie Manowo na działkach nr: 93/6, 93/5, 127/2, 95/1, 96, 97/3, 299, 97/2, 207, 97/12, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-08-02 12:11:38 edycja dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na działkach nr 342, 334, 341/6, 341/5, 293/5, 314/3, 314/1, 313/2, 389, 313/7, 168, 198, 313/5, 310/2, 189/1 obręb ewidencyjny Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-08-02 12:07:23 edycja dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 232/6 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-18 12:13:06 dodanie dokumentu
Budowa linii kablowej 15 kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15 kV nr 378/000 relacji "GPZ Południe" Mostowo MPWiK w m. Manowo na dz. nr: 296/1, 301, 152/16, 152/18, 154/6 i 154/33 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-18 11:46:08 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 dla istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obrębie Manowo, na działkach nr 151, 41, 133/1, 35, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-18 10:14:11 edycja dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV na działkach numer: 215/3, 276, 215/4, 230/4 105, 229/16, 229/17 obręb Rosnowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-18 09:40:47 edycja dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na działkach nr 342, 334, 341/6, 341/5, 293/5, 314/3, 314/1, 313/2, 389, 313/7, 168, 198, 313/5, 310/2, 189/1 obręb ewidencyjny Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-12 09:38:41 edycja dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na działkach nr 342, 334, 341/6, 341/5, 293/5, 314/3, 314/1, 313/2, 389, 313/7, 168, 198, 313/5, 310/2, 189/1 obręb ewidencyjny Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-09 09:29:30 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w obrębie Manowo na działkach nr: 93/6, 93/5, 127/2, 95/1, 96, 97/3, 299, 97/2, 207, 97/12, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-05 23:09:44 dodanie dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV na działkach numer: 96/3, 95/3, 123/1, 155/1, 154/1, 186/1, 185/1 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-05 10:03:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/293/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 12:32:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/301/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:48:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/300/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:46:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/299/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:44:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/298/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Manowo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:41:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/297/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:34:38 dodanie dokumentu
Uchwała XLI/296/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:29:33 dodanie dokumentu
Uchwała XLI/295/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:26:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/294/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:22:56 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr XLI/294/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:22:43 dodanie dokumentu