Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr XLIII/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 28 września 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 09:54:13 dodanie dokumentu
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Manowo i jednostek organizacyjnych Gminy Manowo w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r. Joanna Poślednik 2018-11-14 13:50:02 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 53/3, 151, 154/23, 154/25, 160, 161/11 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-11-13 14:52:55 edycja dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 53/3, 151, 154/23, 154/25, 160, 161/11 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-11-13 14:52:06 dodanie dokumentu
Wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo Joanna Poślednik 2018-11-09 14:27:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego SZ.ZUZ.2.421.401.2018.WP Mariusz Pokutycki 2018-11-07 11:22:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania SZ.ZUZ.2.421.400.2018.WP Mariusz Pokutycki 2018-11-07 11:20:33 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu. Mariusz Pokutycki 2018-11-05 12:28:40 dodanie dokumentu
Budowa sieci i przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, gazowej i zewnętrznej instalacji energetycznej na dz. nr 4/56 obręb Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-31 10:37:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 października 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-10-30 10:07:36 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-10-29 14:40:21 edycja dokumentu
Przebudowa linii kablowej SN 15kV zasilania Głównego Ujęcia Wody Zachód - Wschód I w Mostowie wraz z kanalizacją teletechniczną w obr. Wyszewo, dz. nr: 221/3, 221/2, 220/3, 219/3, 219/4, 218/3, 348/6, 347/4, 346/3, 345/3, 403, 346/7, 344/3, 343/4, 406/3, 406/2, 406/1, 346/6, 346/5, 345/4, 344/5, w obr. Kopanino, dz. nr: 217/11, 217/14, 409, 410/2, 350/33, 350/21, 350/9, 414/1, 350/10, 414/8, 350/11, 350/18, 350/28, 350/16, 349/18, 411/2, 411/1, 407, 412, 413, 349/9, w obr. Grzybnica, dz. nr: 342/2, 341/1, 340/1, 339/1, 316/5, 342/3, 341/2, 340/4, 340/2, 339/3, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-24 12:55:12 edycja dokumentu
Przebudowa linii kablowej SN 15kV zasilania Głównego Ujęcia Wody Zachód - Wschód I w Mostowie wraz z kanalizacją teletechniczną w obr. Wyszewo, dz. nr: 221/3, 221/2, 220/3, 219/3, 219/4, 218/3, 348/6, 347/4, 346/3, 345/3, 403, 346/7, 344/3, 343/4, 406/3, 406/2, 406/1, 346/6, 346/5, 345/4, 344/5, w obr. Kopanino, dz. nr: 217/11, 217/14, 409, 410/2, 350/33, 350/21, 350/9, 414/1, 350/10, 414/8, 350/11, 350/18, 350/28, 350/16, 349/18, 411/2, 411/1, 407, 412, 413, 349/9, w obr. Grzybnica, dz. nr: 342/2, 341/1, 340/1, 339/1, 316/5, 342/3, 341/2, 340/4, 340/2, 339/3, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-24 12:54:16 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Gminy Manowo sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-10-23 10:28:43 edycja dokumentu
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Manowo sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-10-23 10:28:17 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Gminy Manowo sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-10-23 10:23:52 dodanie dokumentu
Subwencje, wpłaty i udziały w PIT na 2019 r. - gminy Mariusz Pokutycki 2018-10-18 13:39:53 edycja dokumentu
Subwencje, wpłaty i udziały w PIT na 2019 r. - gminy Mariusz Pokutycki 2018-10-18 13:31:31 edycja dokumentu
Subwencje, wpłaty i udziały w PIT na 2019 r. - gminy Mariusz Pokutycki 2018-10-18 13:31:05 edycja dokumentu
Subwencje, wpłaty i udziały w PIT na 2019 r. - gminy Mariusz Pokutycki 2018-10-18 13:30:04 dodanie dokumentu
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania o składzie i pełnionych funkcjach. Mariusz Pokutycki 2018-10-15 14:37:16 edycja dokumentu
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania o składzie i pełnionych funkcjach. Mariusz Pokutycki 2018-10-15 14:36:59 dodanie dokumentu
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania o składzie i pełnionych funkcjach. Mariusz Pokutycki 2018-10-15 14:33:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2018 roku w sprawie określenia formy oraz zakresu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". Mariusz Pokutycki 2018-10-15 12:20:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2018 roku w sprawie określenia formy oraz zakresu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". Mariusz Pokutycki 2018-10-15 12:19:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 października 2018 roku w sprawie procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-15 12:10:43 dodanie dokumentu
Budowa sieci i przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, gazowej i zewnętrznej instalacji energetycznej na dz. nr 4/56 obręb Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-10 13:43:06 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy dz. nr 154-33 w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-10-10 10:36:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-10 09:58:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/314/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. Mariusz Pokutycki 2018-10-06 15:55:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/314/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. Mariusz Pokutycki 2018-10-06 15:54:41 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-10-05 17:58:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/311/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. Mariusz Pokutycki 2018-10-05 17:56:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/313/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 20:29:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/313/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 20:28:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/310/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 20:24:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/309/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 20:23:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 20:21:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/314/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 20:15:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/314/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 20:15:01 edycja dokumentu