Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa węzła wodociągowego dla miejscowości Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Bonin Mariusz Pokutycki 2012-02-28 13:22:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/103/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 12:49:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 12:43:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie reprezentowania Gminy Manowo na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 12:43:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 12:42:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, opróżniania zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni biologicznych i transport nieczystości ciekłych. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 12:40:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie reprezentowania Gminy Manowo na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 12:40:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie reprezentowania Gminy Manowo na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 12:39:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, opróżniania zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni biologicznych i transport nieczystości ciekłych. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 12:37:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/96/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 12:36:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/97/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie obszarów chronionych krajobrazu (Dz. Urz. Zacho. Nr 66, poz. 1804 ze zm.). Mariusz Pokutycki 2012-02-27 12:35:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/98/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 12:35:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśniego i od nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 12:35:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, opróżniania zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni biologicznych i transport nieczystości ciekłych. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 12:33:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 11:38:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 11:38:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 11:34:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 11:31:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2012-02-27 11:31:16 dodanie dokumentu
Jednostki budżetowe Mariusz Pokutycki 2012-02-24 14:44:48 edycja dokumentu
Protokół Nr XIV/2012 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 26 stycznia 2012 roku. Mariusz Pokutycki 2012-02-24 14:40:52 edycja dokumentu
Protokół Nr XIII/2011 z Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku. Mariusz Pokutycki 2012-02-24 14:40:41 edycja dokumentu
Protokół Nr XIV/2012 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 26 stycznia 2012 roku. Mariusz Pokutycki 2012-02-24 14:39:39 edycja dokumentu
Protokół Nr XIV/2012 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 26 stycznia 2012 roku. Mariusz Pokutycki 2012-02-24 13:27:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 roku o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Manowo w okręgu wyborczym nr 1 Mariusz Pokutycki 2012-02-24 13:21:50 dodanie dokumentu
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Mariusz Pokutycki 2012-02-24 12:00:30 usunięcie dokumentu
Obwieszczenia dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Mariusz Pokutycki 2012-02-24 12:00:26 usunięcie dokumentu
2012 Mariusz Pokutycki 2012-02-24 12:00:06 usunięcie dokumentu
próba Mariusz Pokutycki 2012-02-24 11:58:43 usunięcie dokumentu
Budowa linii kablowej 15kV na trasie od istniejącego słupa nr 1 (linia nap. nr 397) do projektowanej stacji transformatorowej na dz. nr 23/19 - obręb Rosnowo, linii kablowej 0,4 kV na trasie od stacji transformatorowej na dz. nr 23/19 przez działki nr 23/18, 15, 6 do projektowanego złącza kablowego na dz. nr 3 - obręb Rosnowo. Mariusz Pokutycki 2012-02-24 11:58:39 edycja dokumentu
Budowa energetycznej linii kablowej 0,4 kV od stacji transformatorowej na dz. nr 25/56 poprzez dz. nr 26/56, 26/40, do istniejącego złącza na dz. 26/53 i dalej przez dz. nr 238, 224/9, 224/16, 225/5 do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego na dz. nr 225/1, które są położone w obr. Manowo. Mariusz Pokutycki 2012-02-24 11:58:09 edycja dokumentu
próba Mariusz Pokutycki 2012-02-24 11:57:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2010 z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo Mariusz Pokutycki 2012-02-24 11:47:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2010 z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo Mariusz Pokutycki 2012-02-24 11:44:44 edycja dokumentu
PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA ROK 2011 Mariusz Pokutycki 2012-02-23 13:51:57 dodanie dokumentu
PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ NA ROK 2011 Mariusz Pokutycki 2012-02-23 13:49:53 dodanie dokumentu
PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY GMINY MANOWO NA ROK 2011 Mariusz Pokutycki 2012-02-23 13:46:27 dodanie dokumentu
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY MANOWO NA ROK 2011 Mariusz Pokutycki 2012-02-23 13:43:44 dodanie dokumentu
PLAN PRACY RADY GMINY MANOWO NA ROK 2011 Mariusz Pokutycki 2012-02-23 13:41:13 dodanie dokumentu
Skład Rady Gminy Manowo Mariusz Pokutycki 2012-02-23 13:34:12 edycja dokumentu