Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Mariusz Pokutycki 2018-02-28 14:51:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr NR XXXVI/274/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-02-26 15:07:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr NR XXXVI/273/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. Mariusz Pokutycki 2018-02-26 15:05:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr NR XXXVI/272/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Manowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mariusz Pokutycki 2018-02-26 15:04:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-02-26 15:02:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Manowo długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanco. Mariusz Pokutycki 2018-02-26 15:00:05 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXV/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 12 stycznia 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-02-26 14:42:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIV/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2018-02-26 14:39:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2018-02-23 13:14:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2018-02-23 13:13:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-02-20 14:22:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 16/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 66/2011 dotyczącego używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. Mariusz Pokutycki 2018-02-20 14:16:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-02-16 10:06:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Manowo w 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-02-16 10:05:13 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-02-15 12:29:53 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-02-15 12:29:22 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-02-15 12:28:06 usunięcie dokument
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-02-15 12:27:51 usunięcie załacznika
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2017. Mariusz Pokutycki 2018-02-13 14:55:26 edycja dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2017. Mariusz Pokutycki 2018-02-13 14:54:47 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2018 Joanna Poślednik 2018-02-12 11:05:46 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63PE100 w obrębie Manowo, na działkach nr 171/1, 299, 88/1, 90/12, 86/4, 87/3, 90/21, 90/17 Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-02-07 12:11:15 dodanie dokumentu
Budowa stacji transformatorowej z dowiązaniami sieci 15 i 0,4 kV na działkach nr 161, 154/29, 162, 160, 161/2, obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-02-07 12:07:46 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-01-30 13:03:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-01-30 11:19:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Mariusz Pokutycki 2018-01-30 10:59:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2018-01-30 10:22:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2018-01-29 13:47:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2018-01-29 13:46:11 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2018/2019. Mariusz Pokutycki 2018-01-26 15:06:37 dodanie dokumentu
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo na lata 2017-2023". Mariusz Pokutycki 2018-01-25 14:51:39 edycja dokumentu
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo na lata 2017-2023". Mariusz Pokutycki 2018-01-25 14:51:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/269/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-01-23 13:13:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/268/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Manowo na lata 2017-2023. Mariusz Pokutycki 2018-01-23 13:11:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/267/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. Mariusz Pokutycki 2018-01-23 13:08:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/266/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2018. Mariusz Pokutycki 2018-01-23 13:03:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/265/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-01-23 12:58:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-01-22 10:22:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 12:24:44 edycja dokumentu
Uchwała XXXIV/263/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planów pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 11:53:40 edycja dokumentu