Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne tj. pobór wód podziemnych w m. Manowo, gm. Manowo. Mariusz Pokutycki 2021-10-14 11:10:45 dodanie dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV i nn-0,4kV, stacji transformatorowych SN-15kV/nn-0,4kV, złącz kablowych SN-15kV i elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV, na dz. nr: 217/6, 235/1, 239/1, 241/9, 245/2, 241/10, 260, 259, 263/5, 263/4, 265, 266, 268, 269, 270, 273, 275/3, 278/4, 278/3, 279/2, 280/5, 301, 297/6, 297/7, 302/3, 303/2, 304, 1, 309, 310/2, 267, 263/2, 263/1, 262, 261, 246, 414/3, 414/4, 247/2, 247/1, 231/3, 221, 189/1, 168, 199/1, 198, 199/2, 389, 313/5, 313/7, 313/11, 313/10, 313/2, 314/1, 314/3, 314/4, 334, 293/5, 341/13, 341/6, 340, 341/2, 342, 345, 346, 343/63, 343/7, 232, 245/1, 234, 240, 341/5 i 292/1, obr. Wyszewo, gm. Manowo, Mariusz Pokutycki 2021-10-14 11:06:12 edycja dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV i nn-0,4kV, stacji transformatorowych SN-15kV/nn-0,4kV, złącz kablowych SN-15kV i elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV, na dz. nr: 217/6, 235/1, 239/1, 241/9, 245/2, 241/10, 260, 259, 263/5, 263/4, 265, 266, 268, 269, 270, 273, 275/3, 278/4, 278/3, 279/2, 280/5, 301, 297/6, 297/7, 302/3, 303/2, 304, 1, 309, 310/2, 267, 263/2, 263/1, 262, 261, 246, 414/3, 414/4, 247/2, 247/1, 231/3, 221, 189/1, 168, 199/1, 198, 199/2, 389, 313/5, 313/7, 313/11, 313/10, 313/2, 314/1, 314/3, 314/4, 334, 293/5, 341/13, 341/6, 340, 341/2, 342, 345, 346, 343/63, 343/7, 232, 245/1, 234, 240, 341/5 i 292/1, obr. Wyszewo, gm. Manowo, Mariusz Pokutycki 2021-10-14 11:04:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2021 roku w sprawie określenia formy oraz zakresu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok". Mariusz Pokutycki 2021-10-13 15:05:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2021 roku w sprawie określenia formy oraz zakresu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok". Mariusz Pokutycki 2021-10-13 15:04:34 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych i remontem chodników na dz. nr: 5/29, 4/10, 4/84, 10, 5/16, 5/15, 5/14, 5/13, obr. Bonin, gm. Manowo. Mariusz Pokutycki 2021-10-08 13:20:48 edycja dokumentu
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych i remontem chodników na dz. nr: 5/29, 4/10, 4/84, 10, 5/16, 5/15, 5/14, 5/13, obr. Bonin, gm. Manowo. Mariusz Pokutycki 2021-10-08 13:18:47 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2021-10-07 14:05:28 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe - Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2021-10-07 14:00:29 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe - Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2021-10-07 13:59:55 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 90/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy cz. nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2021-10-07 13:31:34 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cz. dz. nr 261-3 w Rosnowie. Mariusz Pokutycki 2021-10-07 13:29:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenia wykazu o sprzedaży dz. nr 77-2 w Rosnowie . Mariusz Pokutycki 2021-10-07 13:24:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 89/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Mariusz Pokutycki 2021-10-07 13:21:26 dodanie dokumentu
Wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2021-10-06 10:35:42 edycja dokumentu
Wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2021-10-06 10:35:22 edycja dokumentu
Wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2021-10-06 10:32:20 edycja dokumentu
Wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2021-10-06 10:30:49 dodanie dokumentu
Wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Manowo od kwietnia 2020 r. Mariusz Pokutycki 2021-10-06 10:27:06 usunięcie dokumentu
Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV MANOWO 2) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz nr 236/3, 236/4 obr. ew. Wyszebórz, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2021-10-05 14:29:49 edycja dokumentu
Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV MANOWO 2) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz nr 236/3, 236/4 obr. ew. Wyszebórz, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2021-10-05 14:28:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028 Gminy Manowo za I półrocze 2021 roku. Mariusz Pokutycki 2021-10-05 14:20:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. Mariusz Pokutycki 2021-10-05 14:13:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. Mariusz Pokutycki 2021-10-05 14:05:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. Mariusz Pokutycki 2021-10-05 14:03:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. Mariusz Pokutycki 2021-10-05 14:01:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. Mariusz Pokutycki 2021-10-05 13:59:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. Mariusz Pokutycki 2021-10-05 13:57:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.04.2021 r w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2021 rok. Mariusz Pokutycki 2021-10-05 13:52:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.08.2021 r zmieniające Zarządzenie Nr 69/2021- wykonanie budżetu za II kwartał 2021 r. Mariusz Pokutycki 2021-10-05 13:47:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.08.2021 r zmieniające Zarządzenie Nr 69/2021- wykonanie budżetu za II kwartał 2021 r. Mariusz Pokutycki 2021-10-05 13:47:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.07.2021 r w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2021 rok. Mariusz Pokutycki 2021-10-05 13:44:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 88_2021 z 30.09.2021 r. Mariusz Pokutycki 2021-10-05 13:37:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 88_2021 z 30.09.2021 r. Mariusz Pokutycki 2021-10-05 13:35:00 dodanie dokumentu
Kontrole zewnętrzne gospodarki finansowej Mariusz Pokutycki 2021-10-05 13:31:33 usunięcie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne Mariusz Pokutycki 2021-10-05 13:28:26 edycja dokumentu
Kontrola kompleksowa RIO w Szczecinie w okresie od 10 pażdziernika do 21 grudnia 2016 r. gospodarki finansowej Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2021-10-05 13:27:27 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Mariusz Pokutycki 2021-10-05 13:26:35 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Mariusz Pokutycki 2021-10-05 13:26:09 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Mariusz Pokutycki 2021-10-05 13:24:25 usunięcie dokumentu