Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestry inne Mariusz Pokutycki 2012-01-16 12:29:12 dodanie dokumentu
Rejestry ogólnodostępne Mariusz Pokutycki 2012-01-16 12:27:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy i najmu nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2012-01-16 11:06:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy i najmu nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2012-01-16 11:05:25 dodanie dokumentu
Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w zasobie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2012-01-13 14:53:42 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami w miejscowości Bonin. Mariusz Pokutycki 2012-01-13 14:09:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie z 16 grudnia 2011 Mariusz Pokutycki 2012-01-13 14:01:14 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2011. Mariusz Pokutycki 2012-01-13 13:55:16 edycja dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Manowo za rok 2011. Mariusz Pokutycki 2012-01-13 13:54:15 dodanie dokumentu
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. Mariusz Pokutycki 2012-01-13 13:27:17 edycja dokumentu
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. Mariusz Pokutycki 2012-01-13 13:24:31 edycja dokumentu
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. Mariusz Pokutycki 2012-01-13 13:22:17 dodanie dokumentu
Współpraca z zagranicą Mariusz Pokutycki 2012-01-13 13:16:30 usunięcie dokument
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY - III KWARTAŁ 2011 R. Mariusz Pokutycki 2012-01-13 13:07:59 edycja dokumentu
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY - III KWARTAŁ 2011 R. Mariusz Pokutycki 2012-01-13 13:06:45 edycja dokumentu
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY - III KWARTAŁ 2011 R. Mariusz Pokutycki 2012-01-13 13:05:34 edycja dokumentu
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY - III KWARTAŁ 2011 R. Mariusz Pokutycki 2012-01-13 13:05:16 dodanie dokumentu
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY - I KWARTAŁ. Mariusz Pokutycki 2012-01-13 13:03:41 edycja dokumentu
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY - II KWARTAŁ. Mariusz Pokutycki 2012-01-13 13:03:15 edycja dokumentu
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY - II KWARTAŁ. Mariusz Pokutycki 2012-01-13 13:02:51 dodanie dokumentu
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY - I KWARTAŁ. Mariusz Pokutycki 2012-01-13 13:00:51 edycja dokumentu
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY - I KWARTAŁ. Mariusz Pokutycki 2012-01-13 12:58:42 dodanie dokumentu
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku Mariusz Pokutycki 2012-01-13 12:39:14 edycja dokumentu
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku Mariusz Pokutycki 2012-01-13 12:37:41 dodanie dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Mariusz Pokutycki 2012-01-13 12:04:12 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Mariusz Pokutycki 2012-01-13 12:02:58 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kancelaryjnych Mariusz Pokutycki 2012-01-13 11:59:23 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów i kanalizacji Mariusz Pokutycki 2012-01-13 11:58:17 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-13 11:55:10 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej Mariusz Pokutycki 2012-01-13 11:54:06 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej Mariusz Pokutycki 2012-01-13 11:53:01 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych Mariusz Pokutycki 2012-01-13 11:51:30 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami Mariusz Pokutycki 2012-01-13 11:50:22 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa Mariusz Pokutycki 2012-01-13 11:49:13 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska Mariusz Pokutycki 2012-01-13 11:47:52 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi organów gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-13 11:46:02 edycja dokumentu
Skarbnik Gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-13 11:44:00 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-13 11:42:50 edycja dokumentu
Wójt Gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-13 11:41:07 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2012-01-13 11:39:06 edycja dokumentu