Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
test Mariusz Pokutycki 2012-01-03 14:24:17 usunięcie dokument
Urząd Stanu Cywilnego Mariusz Pokutycki 2012-01-03 14:22:06 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 14:20:30 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 14:18:54 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych Mariusz Pokutycki 2012-01-03 14:15:48 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami Mariusz Pokutycki 2012-01-03 14:15:16 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska Mariusz Pokutycki 2012-01-03 14:14:15 edycja dokumentu
Wójt Gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 13:38:57 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Mariusz Pokutycki 2012-01-03 13:38:05 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Mariusz Pokutycki 2012-01-03 13:33:32 dodanie dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2012-01-03 13:31:43 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2012-01-03 13:30:26 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2012-01-03 13:26:37 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2012-01-03 13:21:11 usunięcie załacznika
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2012-01-03 13:21:02 usunięcie załacznika
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2012-01-03 13:16:30 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kancelaryjnych Mariusz Pokutycki 2012-01-03 13:00:55 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 12:59:10 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kancelaryjnych Mariusz Pokutycki 2012-01-03 12:58:09 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów i kanalizacji Mariusz Pokutycki 2012-01-03 12:56:15 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów i kanalizacji Mariusz Pokutycki 2012-01-03 12:52:55 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:35:11 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:33:38 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:32:07 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:30:01 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:28:36 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:27:33 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:25:36 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:24:07 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:21:54 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:19:56 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:18:18 dodanie dokumentu
Referat Finansów i Budżetu Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:15:38 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi organów gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:15:13 edycja dokumentu
Skarbnik Gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:14:59 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:14:44 edycja dokumentu
Wójt Gminy Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:14:28 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:14:11 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:13:02 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska Mariusz Pokutycki 2012-01-03 11:10:30 edycja dokumentu