Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Skład osobowy Mariusz Pokutycki 2012-02-01 13:54:44 edycja dokumentu
Sołectwa i osiedla Mariusz Pokutycki 2012-02-01 13:53:31 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2012-02-01 13:22:05 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2012-02-01 13:17:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2012-02-01 10:47:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2012-02-01 10:46:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2012-02-01 10:45:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 27stycznia 2012 r. w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo. Mariusz Pokutycki 2012-02-01 10:37:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Koordynatora projektu pn. "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Manowo" Mariusz Pokutycki 2012-02-01 10:28:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 27stycznia 2012 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Mariusz Pokutycki 2012-02-01 10:22:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 27stycznia 2012 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Mariusz Pokutycki 2012-02-01 10:08:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2012-02-01 09:56:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2012-02-01 09:55:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2012-02-01 09:52:57 dodanie dokumentu
Przebudowa i remont drogi powiatowej NR 0412Z Maszkowo - Wyszebórz - Manowo, zlokalizowanego na działkach nr 40, 41 obręb ewidencyjny Manowo i działce nr 242 obręb ewidencyjny Wyszebórz. Mariusz Pokutycki 2012-02-01 09:42:23 edycja dokumentu
Przebudowa i remont drogi powiatowej NR 0412Z Maszkowo - Wyszebórz - Manowo, zlokalizowanego na działkach nr 40, 41 obręb ewidencyjny Manowo i działce nr 242 obręb ewidencyjny Wyszebórz. Mariusz Pokutycki 2012-02-01 09:41:03 edycja dokumentu
Przebudowa i remont drogi powiatowej NR 0412Z Maszkowo - Wyszebórz - Manowo, zlokalizowanego na działkach nr 40, 41 obręb ewidencyjny Manowo i działce nr 242 obręb ewidencyjny Wyszebórz. Mariusz Pokutycki 2012-02-01 09:40:26 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIII/2011 z Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku. Mariusz Pokutycki 2012-01-30 13:52:38 dodanie dokumentu
2011 Mariusz Pokutycki 2012-01-30 13:41:11 usunięcie dokument
Uchwała Nr XIV/96/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6. Mariusz Pokutycki 2012-01-30 13:39:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśniego i od nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2012-01-30 13:37:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/98/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Mariusz Pokutycki 2012-01-30 13:35:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/96/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6. Mariusz Pokutycki 2012-01-30 13:28:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/97/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie obszarów chronionych krajobrazu (Dz. Urz. Zacho. Nr 66, poz. 1804 ze zm.). Mariusz Pokutycki 2012-01-30 13:28:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/96/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6. Mariusz Pokutycki 2012-01-30 13:25:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/96/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6. Mariusz Pokutycki 2012-01-30 13:23:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/96/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6. Mariusz Pokutycki 2012-01-30 13:23:16 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko Koordynatora Projektu - Praca na umowę zlecenie Mariusz Pokutycki 2012-01-27 14:57:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Koordynatora projektu pn. "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Manowo" Mariusz Pokutycki 2012-01-27 14:50:08 dodanie dokumentu
Informacja o sytuacji finasowej gminy - styczeń 2012 Mariusz Pokutycki 2012-01-27 08:55:48 dodanie dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2012-01-26 12:04:26 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2012-01-26 12:03:34 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2012-01-26 12:02:25 edycja dokumentu
Zarządzenia Nr 10/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych Zasad realizowania przez gminę Manowo usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Manowo oraz w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest. Mariusz Pokutycki 2012-01-25 14:36:04 edycja dokumentu
Zarządzenia Nr 10/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych Zasad realizowania przez gminę Manowo usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Manowo oraz w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest. Mariusz Pokutycki 2012-01-25 14:34:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Mariusz Pokutycki 2012-01-25 14:21:33 edycja dokumentu
Zarządzenia Nr 10/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych Zasad realizowania przez gminę Manowo usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Manowo oraz w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest. Mariusz Pokutycki 2012-01-25 14:14:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Mariusz Pokutycki 2012-01-25 14:05:53 dodanie dokumentu
Nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu Mariusz Pokutycki 2012-01-24 11:49:01 edycja dokumentu
Nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu Mariusz Pokutycki 2012-01-24 11:48:10 edycja dokumentu