Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kierownicy jednostek organizacyjnych Mariusz Pokutycki 2018-05-09 11:42:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/288/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Manowo długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli in blanco. Mariusz Pokutycki 2018-04-30 14:25:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/287/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach. Mariusz Pokutycki 2018-04-30 14:21:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 7B w miejscowości Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-30 14:17:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/285/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2018-04-30 14:15:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVIII/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 10 kwietnia 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-04-30 12:44:51 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVII/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 23 marca 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-04-30 12:40:43 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki komunalnej oraz osiągnięte poziomy recyklingu. Mariusz Pokutycki 2018-04-27 13:53:09 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-04-25 14:22:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży lokalu nr 7D-3 w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-04-24 10:21:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2018-04-24 10:19:29 dodanie dokumentu
Wykaz w sprawie sprzedaży działek nr 44 w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-04-24 10:12:28 edycja dokumentu
Wykaz w sprawie sprzedaży działek nr 44 w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-04-24 10:11:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2018-04-24 10:09:10 dodanie dokumentu
Budowa hali produkcyjnej obróbki kamienia naturalnego z infrastrukturą. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 15:01:10 edycja dokumentu
System gospodarowania odpadami w Gminie Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 14:51:25 edycja dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Manowo w 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 14:45:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 14:32:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 14:29:48 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki komunalnej oraz osiągnięte poziomy recyklingu. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 14:22:52 edycja dokumentu
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 14:18:18 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki komunalnej oraz osiągnięte poziomy recyklingu. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 14:15:38 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 14:00:51 dodanie dokumentu
Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii lub akumulatorów. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:51:36 edycja dokumentu
Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii lub akumulatorów. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:50:37 dodanie dokumentu
Wykaz aptek prowadzących zbiórkę przeterminowanych leków. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:49:25 edycja dokumentu
Wykaz aptek prowadzących zbiórkę przeterminowanych leków. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:45:47 dodanie dokumentu
Punkt i miejsce selektywnego zbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:40:54 edycja dokumentu
Punkt i miejsce selektywnego zbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:40:20 edycja dokumentu
Punkt i miejsce selektywnego zbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:39:02 dodanie dokumentu
System gospodarowania odpadami w Gminie Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:36:37 edycja dokumentu
System gospodarowania odpadami w Gminie Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:35:24 dodanie dokumentu
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie Joanna Poślednik 2018-04-16 13:18:23 dodanie dokumentu
dane podstawowe Mariusz Pokutycki 2018-04-14 21:46:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-04-13 14:12:34 dodanie dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-04-13 11:46:51 edycja dokumentu
Kierownictwo i pracownicy urzędu Mariusz Pokutycki 2018-04-13 11:45:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-11 12:41:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2018-04-10 13:55:36 dodanie dokumentu
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego Joanna Poślednik 2018-04-10 11:12:36 dodanie dokumentu