Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie opłaty miejscowej. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:53:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:51:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:49:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:49:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:46:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/249/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Cewlino. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:42:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 146/26 w Kretominie. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:39:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/248/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 146/26 w Kretominie. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:38:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXI/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 29 września 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:27:46 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe Mariusz Pokutycki 2017-10-26 11:45:46 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe Mariusz Pokutycki 2017-10-26 11:40:26 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe Mariusz Pokutycki 2017-10-26 11:39:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-10-26 11:38:17 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe Mariusz Pokutycki 2017-10-26 11:35:16 edycja dokumentu
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis) Mariusz Pokutycki 2017-10-26 09:30:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 października 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-25 13:00:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-25 12:59:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 października 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-25 12:53:04 dodanie dokumentu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - PE 100 SDR 11 de 63 mm wraz z przyłączami dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 45/23, 45/25, 45/26, 45/24, 399, 45/11, 45/27, 45/21 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-25 11:06:50 dodanie dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 154/29, 160, 162, 163, 301, 306, 31/3 obręb ewidencyjny Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-25 11:02:36 edycja dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 105/2, 334, 343/62, 330/7, 357, 343/63, 344, 345, 348/2 obręb ewidencyjny Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-25 10:59:30 edycja dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 154/29, 160, 162, 163, 301, 306, 31/3 obręb ewidencyjny Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-25 10:58:56 edycja dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 154/29, 160, 162, 163, 301, 306, 31/3 obręb ewidencyjny Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-25 10:25:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-10-20 12:45:43 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi z terenu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-19 12:12:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 14:35:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 14:33:39 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do sprzedaży w obrębie ewidencyjnym Kopanino. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 10:09:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 10:06:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 09:59:05 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości o numerze ewidencyjnym 38/1 do dzierżawy w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 09:57:54 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości o numerze ewidencyjnym 38/1 do dzierżawy w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 09:57:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaz nieruchomości w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 09:40:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym. Mariusz Pokutycki 2017-10-17 09:36:12 dodanie dokumentu
Remont, przebudowa i budowa kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielni SN części elektroenergetycznej Elektrowni Wodnej Rosnowo, działka nr 23/21, 23/17 w obrębie Rosnowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-10-13 12:01:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Manowo na budowę wiat śmietnikowych. Mariusz Pokutycki 2017-10-11 11:55:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/246/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Mariusz Pokutycki 2017-10-11 11:53:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/245/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie sprzedaży działki numer 806/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Kopanino. Mariusz Pokutycki 2017-10-11 11:51:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/244/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach. Mariusz Pokutycki 2017-10-11 11:46:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/243/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-10-11 11:42:21 dodanie dokumentu