Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kierownictwo i pracownicy urzędu Mariusz Pokutycki 2018-12-11 10:57:07 edycja dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów z Gminy Manowo w 2019 r. Mariusz Pokutycki 2018-12-07 14:42:42 dodanie dokumentu
Przebudowa linii kablowej SN 15kV zasilania Głównego Ujęcia Wody Zachód - Wschód I w Mostowie wraz z kanalizacją teletechniczną w obr. Wyszewo, dz. nr: 221/3, 221/2, 220/3, 219/3, 219/4, 218/3, 348/6, 347/4, 346/3, 345/3, 403, 346/7, 344/3, 343/4, 406/3, 406/2, 406/1, 346/6, 346/5, 345/4, 344/5, w obr. Kopanino, dz. nr: 217/11, 217/14, 409, 410/2, 350/33, 350/21, 350/9, 414/1, 350/10, 414/8, 350/11, 350/18, 350/28, 350/16, 349/18, 411/2, 411/1, 407, 412, 413, 349/9, w obr. Grzybnica, dz. nr: 342/2, 341/1, 340/1, 339/1, 316/5, 342/3, 341/2, 340/4, 340/2, 339/3, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-06 09:42:43 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy działek nr 405-1, 260 w Manowie, 14 w Wyszewie. Mariusz Pokutycki 2018-12-04 14:40:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-04 14:39:05 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do najmu pomieszczeń w klubie Rosnowo i w bud. szatni Kretomino. Mariusz Pokutycki 2018-12-04 14:29:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy pomieszczeń Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-04 14:28:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy pomieszczeń Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-04 14:27:37 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy pomieszczeń Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-04 14:27:25 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy cz. działek na pojemniki odziezy uzywanej dla Polski Czerwony Krzyż Mariusz Pokutycki 2018-12-04 14:17:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-04 14:15:19 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 RC wraz z przyłączem gazu PE 100 SDR 11 de 32 mm, na dz. nr. 38/2 i 37/2 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-03 12:46:27 dodanie dokumentu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 RC wraz z przyłączem gazu PE 100 SDR 11 de 32 mm, na dz. nr: 224/7, 224/5, 224/10 i 238 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-03 11:54:07 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 53/3, 151, 154/23, 154/25, 160, 161/11 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-12-03 11:49:35 edycja dokumentu
Wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Manowo od 2019 r. Mariusz Pokutycki 2018-11-28 12:53:49 edycja dokumentu
Wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Manowo od 2019 r. Mariusz Pokutycki 2018-11-28 12:53:17 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mariusz Pokutycki 2018-11-27 12:16:23 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia do zabudowy mieszkaniowej z rur PE 90 o długości 800m oraz z rur PE 63 o długości 1200m, w obrębie Manowo, na działkach nr 41, 151, 26/42, 154/8, 52 i 53/3 Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-11-26 13:26:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo i terminu jego odpracowania. Mariusz Pokutycki 2018-11-26 13:17:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-11-21 12:08:13 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 90 i 63 mm na dz. nr: 72, 46 i 279/10 położonych w obrębie Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-11-20 13:44:52 dodanie dokumentu
Przebudowa linii kablowej SN 15kV zasilania Głównego Ujęcia Wody Zachód - Wschód I w Mostowie wraz z kanalizacją teletechniczną w obr. Wyszewo, dz. nr: 221/3, 221/2, 220/3, 219/3, 219/4, 218/3, 348/6, 347/4, 346/3, 345/3, 403, 346/7, 344/3, 343/4, 406/3, 406/2, 406/1, 346/6, 346/5, 345/4, 344/5, w obr. Kopanino, dz. nr: 217/11, 217/14, 409, 410/2, 350/33, 350/21, 350/9, 414/1, 350/10, 414/8, 350/11, 350/18, 350/28, 350/16, 349/18, 411/2, 411/1, 407, 412, 413, 349/9, w obr. Grzybnica, dz. nr: 342/2, 341/1, 340/1, 339/1, 316/5, 342/3, 341/2, 340/4, 340/2, 339/3, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-11-20 13:41:25 edycja dokumentu
Budowa sieci i przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, gazowej i zewnętrznej instalacji energetycznej na dz. nr 4/56 obręb Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-11-16 13:36:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 10:22:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 10:20:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/321/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 10:15:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/320/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawieokreślenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 10:13:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/319/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 10:10:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/318/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 10:08:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/317/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 10:05:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/316/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 10:00:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/315/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 09:59:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIII/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 28 września 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-11-15 09:54:13 dodanie dokumentu
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Manowo i jednostek organizacyjnych Gminy Manowo w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r. Joanna Poślednik 2018-11-14 13:50:02 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 53/3, 151, 154/23, 154/25, 160, 161/11 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-11-13 14:52:55 edycja dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 53/3, 151, 154/23, 154/25, 160, 161/11 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-11-13 14:52:06 dodanie dokumentu
Wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo Joanna Poślednik 2018-11-09 14:27:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego SZ.ZUZ.2.421.401.2018.WP Mariusz Pokutycki 2018-11-07 11:22:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania SZ.ZUZ.2.421.400.2018.WP Mariusz Pokutycki 2018-11-07 11:20:33 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu. Mariusz Pokutycki 2018-11-05 12:28:40 dodanie dokumentu