Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia Mariusz Pokutycki 2018-07-02 10:50:28 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kancelaryjnych Mariusz Pokutycki 2018-07-02 10:47:52 edycja dokumentu
Referat Finansów i Budżetu Mariusz Pokutycki 2018-07-02 10:46:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. Mariusz Pokutycki 2018-06-27 11:52:59 dodanie dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021, z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r. Mariusz Pokutycki 2018-06-22 13:49:24 edycja dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV na działkach numer: 215/3, 276, 215/4, 230/4 105, 229/16, 229/17 obręb Rosnowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-20 13:30:56 edycja dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV na działkach numer: 96/3, 95/3, 123/1, 155/1, 154/1, 186/1, 185/1 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-20 13:30:31 edycja dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV na działkach numer: 215/3, 276, 215/4, 230/4 105, 229/16, 229/17 obręb Rosnowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-20 13:26:44 edycja dokumentu
Dostawa oświetlenia z zasilaniem solarnym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie Joanna Poślednik 2018-06-18 12:33:00 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-06-18 11:10:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-06-18 11:09:11 dodanie dokumentu
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie Joanna Poślednik 2018-06-15 13:29:35 dodanie dokumentu
Budowa hali produkcyjnej obróbki kamienia naturalnego z infrastrukturą. Mariusz Pokutycki 2018-06-13 10:38:59 edycja dokumentu
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo Joanna Poślednik 2018-06-11 10:24:10 usunięcie załacznika
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 dla istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obrębie Manowo, na działkach nr 151, 41, 133/1, 35, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-08 12:29:43 edycja dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 dla istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obrębie Manowo, na działkach nr 151, 41, 133/1, 35, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-08 12:28:48 dodanie dokumentu
Prowadzenie działalności w zakresie odzysku i magazynowania odpadów na działce nr 4/86 w obrębie ewidencyjnym Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-06 09:27:51 edycja dokumentu
Prowadzenie działalności w zakresie odzysku i magazynowania odpadów na działce nr 4/86 w obrębie ewidencyjnym Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-06 09:25:20 edycja dokumentu
Prowadzenie działalności w zakresie odzysku i magazynowania odpadów na działce nr 4/86 w obrębie ewidencyjnym Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-06 09:24:23 dodanie dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-06-04 14:36:19 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-06-04 14:32:13 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-06-04 14:27:49 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-06-04 14:20:11 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne - "Uchwała antysmogowa" Mariusz Pokutycki 2018-06-04 09:41:37 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej. Mariusz Pokutycki 2018-06-01 13:07:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz działki nr 4-95 w Boninie. Mariusz Pokutycki 2018-06-01 12:49:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2018-06-01 12:48:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz działki nr 314-4 w Wyszewie. Mariusz Pokutycki 2018-06-01 12:23:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2018-06-01 12:20:34 dodanie dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-05-30 14:58:37 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-05-30 14:46:14 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-05-30 14:18:00 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-05-30 12:50:52 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-05-30 12:47:24 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-05-30 11:28:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr XL/291/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Manowo na lata 2017-2023. Mariusz Pokutycki 2018-05-30 11:09:43 dodanie dokumentu
Uchwała XL/290/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. Mariusz Pokutycki 2018-05-30 10:59:14 dodanie dokumentu
Uchwała XL/289/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-05-30 10:55:42 dodanie dokumentu
Decyzja,Taryfa za zbiorowe zaoptrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Mariusz Pokutycki 2018-05-30 09:57:29 edycja dokumentu
Decyzja,Taryfa za zbiorowe zaoptrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Mariusz Pokutycki 2018-05-30 09:54:58 edycja dokumentu