Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2017-12-05 11:14:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-12-05 11:11:20 dodanie dokumentu
Wykaz o zamiarze wydzierżawienia działki położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. Mariusz Pokutycki 2017-12-05 11:03:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-12-05 10:58:14 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 806/3 o pow. 4,5029 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kopanino. Mariusz Pokutycki 2017-12-05 10:52:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2017-12-05 10:45:09 dodanie dokumentu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - PE 100 SDR 11 de 63 mm wraz z przyłączami dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 45/23, 45/25, 45/26, 45/24, 399, 45/11, 45/27, 45/21 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-30 10:21:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2017-11-29 14:38:26 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-11-28 13:38:19 edycja dokumentu
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 362/2, obręb Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-28 13:31:35 edycja dokumentu
Konkurs na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Mariusz Pokutycki 2017-11-28 09:23:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. Mariusz Pokutycki 2017-11-28 09:21:27 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm dla istniejących i planowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr, 190/6, 191/2, 191/1, 192 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-24 13:42:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2017-11-24 12:54:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2017-11-24 12:53:31 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2017-11-24 12:12:47 dodanie dokumentu
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-11-24 11:54:03 dodanie dokumentu
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin -Szczecinek. Mariusz Pokutycki 2017-11-22 12:36:59 usunięcie dokument
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek. Mariusz Pokutycki 2017-11-22 12:36:44 dodanie dokumentu
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin -Szczecinek. Mariusz Pokutycki 2017-11-22 10:49:52 edycja dokumentu
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin -Szczecinek. Mariusz Pokutycki 2017-11-22 10:49:12 dodanie dokumentu
Budowa linii kablowych SN15kV, demontażu linii napowietrznych SN15kV na działkach nr 7,23/13,23/17,23/21, 24,25,26,131,153,155,231/3,245/4 obręb 063 Rosnowo - Gmina Manowo, działki nr 232, 245/1 obręb 0076 Zegrze Pomorskie - Gmina Świeszyno. Mariusz Pokutycki 2017-11-21 10:41:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-11-20 12:07:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-11-20 12:04:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2017-11-20 12:01:48 dodanie dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 154/29, 160, 162, 163, 301, 306, 31/3 obręb ewidencyjny Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-14 13:52:29 edycja dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 105/2, 334, 343/62, 330/7, 357, 343/63, 344, 345, 348/2 obręb ewidencyjny Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-14 13:46:05 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia Mariusz Pokutycki 2017-11-10 14:35:37 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Mariusz Pokutycki 2017-11-10 14:34:27 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia Mariusz Pokutycki 2017-11-10 14:33:48 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia Mariusz Pokutycki 2017-11-10 14:27:01 edycja dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Mariusz Pokutycki 2017-11-10 14:24:31 edycja dokumentu
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 362/2, obręb Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-07 12:29:29 dodanie dokumentu
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 i 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15 i 0,4 kV w celu zasilenia obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek gospodarczy na działkach nr 275/5, 74, 275/7, 72 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-07 12:26:01 dodanie dokumentu
Strategia rozwoju gminy Mariusz Pokutycki 2017-11-07 12:21:17 edycja dokumentu
Strategia rozwoju gminy Mariusz Pokutycki 2017-11-07 12:18:46 dodanie dokumentu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - PE 100 SDR 11 de 63 mm wraz z przyłączami dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 45/23, 45/25, 45/26, 45/24, 399, 45/11, 45/27, 45/21 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-11-07 09:39:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:54:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/253/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie opłaty miejscowej. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:53:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Mariusz Pokutycki 2017-11-02 14:51:27 dodanie dokumentu