Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa stacji transformatorowej z dowiązaniami sieci 15 i 0,4 kV na działkach nr 161, 154/29, 162, 160, 161/2, obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-02-07 12:07:46 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-01-30 13:03:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-01-30 11:19:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Mariusz Pokutycki 2018-01-30 10:59:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2018-01-30 10:22:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2018-01-29 13:47:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2018-01-29 13:46:11 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2018/2019. Mariusz Pokutycki 2018-01-26 15:06:37 dodanie dokumentu
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo na lata 2017-2023". Mariusz Pokutycki 2018-01-25 14:51:39 edycja dokumentu
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo na lata 2017-2023". Mariusz Pokutycki 2018-01-25 14:51:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/269/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-01-23 13:13:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/268/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Manowo na lata 2017-2023. Mariusz Pokutycki 2018-01-23 13:11:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/267/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. Mariusz Pokutycki 2018-01-23 13:08:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/266/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2018. Mariusz Pokutycki 2018-01-23 13:03:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/265/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-01-23 12:58:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-01-22 10:22:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 12:24:44 edycja dokumentu
Uchwała XXXIV/263/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planów pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 11:53:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie harmonogramu realizacji zadań wynikających z "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018" w roku 2018. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 11:48:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Manowo w 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 11:43:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Manowo w 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 11:42:13 dodanie dokumentu
Uchwała XXXIV/263/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planów pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 10:08:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/262/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 10:00:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/264/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy Manowo w roku budżetowym 2018. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 09:57:02 dodanie dokumentu
Uchwała XXXIV/263/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planów pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 09:53:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/262/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 09:50:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Manowo dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 09:48:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/260/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 09:45:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 09:41:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie harmonogramu realizacji zadań wynikających z "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018" w roku 2018. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 09:38:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/257/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 09:35:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/256/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 09:27:34 dodanie dokumentu
Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) i jego pierwsza aktualizacja (aPWŚK) Mariusz Pokutycki 2018-01-11 14:09:50 edycja dokumentu
Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) i jego pierwsza aktualizacja (aPWŚK) Mariusz Pokutycki 2018-01-11 14:08:59 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm dla istniejących i planowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr, 190/6, 191/2, 191/1, 192 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-01-10 14:20:27 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy. Mariusz Pokutycki 2018-01-09 10:15:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działek położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszebórz i Dęborogi. Mariusz Pokutycki 2018-01-09 10:02:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działek położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszebórz i Dęborogi. Mariusz Pokutycki 2018-01-09 10:02:10 dodanie dokumentu
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego Joanna Poślednik 2018-01-06 13:41:10 usunięcie załacznika
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego Joanna Poślednik 2018-01-06 13:40:55 usunięcie załacznika