Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXIV/257/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 09:35:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/256/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2018-01-17 09:27:34 dodanie dokumentu
Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) i jego pierwsza aktualizacja (aPWŚK) Mariusz Pokutycki 2018-01-11 14:09:50 edycja dokumentu
Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) i jego pierwsza aktualizacja (aPWŚK) Mariusz Pokutycki 2018-01-11 14:08:59 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm dla istniejących i planowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr, 190/6, 191/2, 191/1, 192 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-01-10 14:20:27 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy. Mariusz Pokutycki 2018-01-09 10:15:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działek położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszebórz i Dęborogi. Mariusz Pokutycki 2018-01-09 10:02:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działek położonych w obrębie ewidencyjnym Wyszebórz i Dęborogi. Mariusz Pokutycki 2018-01-09 10:02:10 dodanie dokumentu
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego Joanna Poślednik 2018-01-06 13:41:10 usunięcie załacznika
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego Joanna Poślednik 2018-01-06 13:40:55 usunięcie załacznika
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia Mariusz Pokutycki 2018-01-05 14:47:36 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia Mariusz Pokutycki 2018-01-05 14:41:30 edycja dokumentu
Referat Finansów i Budżetu Mariusz Pokutycki 2018-01-05 14:38:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2018-01-05 11:06:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2018-01-05 11:03:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-01-05 10:55:49 dodanie dokumentu
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego Joanna Poślednik 2018-01-04 11:12:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIII/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 24 listopada 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2018-01-03 11:58:51 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXII/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 27 października 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2018-01-03 11:56:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Mariusz Pokutycki 2018-01-02 10:13:07 dodanie dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 154/29, 160, 301, 306, 31/3 obręb ewidencyjny Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-12-28 13:34:36 dodanie dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 105/2, 334, 357, 345, 348/2 obręb ewidencyjny Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-12-27 14:44:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Mariusz Pokutycki 2017-12-27 14:39:53 dodanie dokumentu
Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. Mariusz Pokutycki 2017-12-22 12:44:01 edycja dokumentu
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 i 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15 i 0,4 kV w celu zasilenia obiektu: budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek gospodarczy na działkach nr 275/5, 74, 275/7, 72 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-12-20 11:29:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Mariusz Pokutycki 2017-12-20 11:22:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2017-12-19 14:28:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2017-12-19 14:27:35 dodanie dokumentu
Budowa hali produkcyjnej obróbki kamienia naturalnego z infrastrukturą. Mariusz Pokutycki 2017-12-19 11:51:21 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm dla istniejących i planowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr, 190/6, 191/2, 191/1, 192 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-12-14 11:57:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2017-12-14 11:16:21 edycja dokumentu
Wykaz o zamiarze wydzierżawienia działki położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. Mariusz Pokutycki 2017-12-08 11:47:14 dodanie dokumentu
Wykaz o zamiarze wydzierżawienia działki położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. Mariusz Pokutycki 2017-12-08 11:46:14 usunięcie dokument
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 806/3 o pow. 4,5029 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kopanino. Mariusz Pokutycki 2017-12-08 11:38:31 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 806/3 o pow. 4,5029 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kopanino. Mariusz Pokutycki 2017-12-08 11:35:56 usunięcie dokument
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 362/2, obręb Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-12-07 14:12:25 edycja dokumentu
Budowa linii kablowych SN15kV, demontażu linii napowietrznych SN15kV na działkach nr 7,23/13,23/17,23/21, 24,25,26,131,153,155,231/3,245/4 obręb 063 Rosnowo - Gmina Manowo, działki nr 232, 245/1 obręb 0076 Zegrze Pomorskie - Gmina Świeszyno. Mariusz Pokutycki 2017-12-07 13:23:58 edycja dokumentu
Straż Gminna Mariusz Pokutycki 2017-12-05 13:05:01 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i kadr Mariusz Pokutycki 2017-12-05 13:03:08 edycja dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 806/3 o pow. 4,5029 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kopanino. Mariusz Pokutycki 2017-12-05 11:14:53 edycja dokumentu