Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXV/266/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2018. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:04:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/294/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:00:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/294/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 10:58:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/292/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Manowo za 2017 rok. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 10:53:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/293/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 10:49:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr XL/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 22 maja 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 10:29:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIX/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 27 kwietnia 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 10:27:42 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 dla istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obrębie Manowo, na działkach nr 151, 41, 133/1, 35, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-03 13:27:03 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia Mariusz Pokutycki 2018-07-02 10:50:28 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kancelaryjnych Mariusz Pokutycki 2018-07-02 10:47:52 edycja dokumentu
Referat Finansów i Budżetu Mariusz Pokutycki 2018-07-02 10:46:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. Mariusz Pokutycki 2018-06-27 11:52:59 dodanie dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021, z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r. Mariusz Pokutycki 2018-06-22 13:49:24 edycja dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV na działkach numer: 215/3, 276, 215/4, 230/4 105, 229/16, 229/17 obręb Rosnowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-20 13:30:56 edycja dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV na działkach numer: 96/3, 95/3, 123/1, 155/1, 154/1, 186/1, 185/1 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-20 13:30:31 edycja dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV na działkach numer: 215/3, 276, 215/4, 230/4 105, 229/16, 229/17 obręb Rosnowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-20 13:26:44 edycja dokumentu
Dostawa oświetlenia z zasilaniem solarnym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie Joanna Poślednik 2018-06-18 12:33:00 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-06-18 11:10:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-06-18 11:09:11 dodanie dokumentu
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie Joanna Poślednik 2018-06-15 13:29:35 dodanie dokumentu
Budowa hali produkcyjnej obróbki kamienia naturalnego z infrastrukturą. Mariusz Pokutycki 2018-06-13 10:38:59 edycja dokumentu
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo Joanna Poślednik 2018-06-11 10:24:10 usunięcie załacznika
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 dla istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obrębie Manowo, na działkach nr 151, 41, 133/1, 35, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-08 12:29:43 edycja dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 dla istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obrębie Manowo, na działkach nr 151, 41, 133/1, 35, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-08 12:28:48 dodanie dokumentu
Prowadzenie działalności w zakresie odzysku i magazynowania odpadów na działce nr 4/86 w obrębie ewidencyjnym Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-06 09:27:51 edycja dokumentu
Prowadzenie działalności w zakresie odzysku i magazynowania odpadów na działce nr 4/86 w obrębie ewidencyjnym Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-06 09:25:20 edycja dokumentu
Prowadzenie działalności w zakresie odzysku i magazynowania odpadów na działce nr 4/86 w obrębie ewidencyjnym Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-06 09:24:23 dodanie dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-06-04 14:36:19 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-06-04 14:32:13 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-06-04 14:27:49 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-06-04 14:20:11 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne - "Uchwała antysmogowa" Mariusz Pokutycki 2018-06-04 09:41:37 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej. Mariusz Pokutycki 2018-06-01 13:07:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz działki nr 4-95 w Boninie. Mariusz Pokutycki 2018-06-01 12:49:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2018-06-01 12:48:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz działki nr 314-4 w Wyszewie. Mariusz Pokutycki 2018-06-01 12:23:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2018-06-01 12:20:34 dodanie dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-05-30 14:58:37 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-05-30 14:46:14 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-05-30 14:18:00 edycja dokumentu