Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXVIII/223/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych przez Gminę Manowo oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:54:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/220/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:53:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:51:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:49:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/229/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych przez Gminę Manowo oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:46:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:43:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2017 - 2032. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:42:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:40:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 13:33:41 dodanie dokumentu
Aktualna sytuacja finansowa Gminy Manowo Mariusz Pokutycki 2018-09-14 14:30:14 edycja dokumentu
Aktualna sytuacja finansowa Gminy Manowo Mariusz Pokutycki 2018-09-14 14:27:09 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 11 września 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-09-11 22:01:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/303/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025". Mariusz Pokutycki 2018-09-06 14:00:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego. Mariusz Pokutycki 2018-09-06 13:58:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/306/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania. Mariusz Pokutycki 2018-09-06 13:56:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/305/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. Mariusz Pokutycki 2018-09-06 13:54:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/304/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach. Mariusz Pokutycki 2018-09-06 13:53:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/303/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025". Mariusz Pokutycki 2018-09-06 13:52:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-09-06 13:49:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-09-06 13:48:42 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 72/35, 72/92 obręb Kretomino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-09-05 14:22:12 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 200, 198/24 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-09-05 14:18:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLI/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 29 czerwca 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-09-05 12:37:05 dodanie dokumentu
Budowa linii kablowej 15 kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15 kV nr 378/000 relacji "GPZ Południe" Mostowo MPWiK w m. Manowo na dz. nr: 296/1, 301, 152/16, 152/18, 154/6 i 154/33 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-08-29 09:41:14 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 79/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego w Boninie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. Mariusz Pokutycki 2018-08-28 23:18:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 77/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Manowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. Mariusz Pokutycki 2018-08-28 23:12:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. Mariusz Pokutycki 2018-08-28 23:10:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Boninie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. Mariusz Pokutycki 2018-08-28 23:03:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Rosnowie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. Mariusz Pokutycki 2018-08-28 22:57:11 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 232/6 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-08-28 22:44:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-08-24 13:04:27 dodanie dokumentu
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-08-24 10:53:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży działek. Mariusz Pokutycki 2018-08-24 10:49:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Manowo z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Manowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-08-22 21:07:37 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo - Zadanie 2 Joanna Poślednik 2018-08-21 09:33:20 usunięcie załacznika
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 232/6 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-08-17 13:53:04 edycja dokumentu
Budowa linii kablowej 15 kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15 kV nr 378/000 relacji "GPZ Południe" Mostowo MPWiK w m. Manowo na dz. nr: 296/1, 301, 152/16, 152/18, 154/6 i 154/33 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-08-17 13:49:51 edycja dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w obrębie Manowo na działkach nr: 93/6, 93/5, 127/2, 95/1, 96, 97/3, 299, 97/2, 207, 97/12, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-08-17 13:24:53 edycja dokumentu
Ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 7B w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-08-17 13:18:52 dodanie dokumentu
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. Mariusz Pokutycki 2018-08-17 13:16:29 dodanie dokumentu