Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-06-04 14:20:11 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne - "Uchwała antysmogowa" Mariusz Pokutycki 2018-06-04 09:41:37 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej. Mariusz Pokutycki 2018-06-01 13:07:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz działki nr 4-95 w Boninie. Mariusz Pokutycki 2018-06-01 12:49:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2018-06-01 12:48:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz działki nr 314-4 w Wyszewie. Mariusz Pokutycki 2018-06-01 12:23:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działki. Mariusz Pokutycki 2018-06-01 12:20:34 dodanie dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-05-30 14:58:37 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-05-30 14:46:14 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-05-30 14:18:00 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-05-30 12:50:52 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-05-30 12:47:24 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-05-30 11:28:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr XL/291/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Manowo na lata 2017-2023. Mariusz Pokutycki 2018-05-30 11:09:43 dodanie dokumentu
Uchwała XL/290/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. Mariusz Pokutycki 2018-05-30 10:59:14 dodanie dokumentu
Uchwała XL/289/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-05-30 10:55:42 dodanie dokumentu
Decyzja,Taryfa za zbiorowe zaoptrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Mariusz Pokutycki 2018-05-30 09:57:29 edycja dokumentu
Decyzja,Taryfa za zbiorowe zaoptrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Mariusz Pokutycki 2018-05-30 09:54:58 edycja dokumentu
Decyzja,Taryfa za zbiorowe zaoptrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Mariusz Pokutycki 2018-05-30 09:52:35 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-25 14:05:44 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-25 11:18:05 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-25 09:29:35 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-25 09:28:56 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-25 09:28:13 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-25 09:25:02 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-24 14:17:20 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-24 14:10:16 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-24 14:09:03 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-24 14:06:09 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-24 14:02:40 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-24 13:59:22 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-24 13:58:38 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-05-24 13:57:33 dodanie dokumentu
Dostawa oświetlenia z zasilaniem solarnym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie Joanna Poślednik 2018-05-23 14:06:36 dodanie dokumentu
Punkt i miejsce selektywnego zbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-05-23 14:04:53 edycja dokumentu
Punkt i miejsce selektywnego zbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-05-23 14:04:24 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy - działaka nr 251-2 w Kretominie. Mariusz Pokutycki 2018-05-23 09:54:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-05-23 09:50:38 dodanie dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV na działkach numer: 96/3, 95/3, 123/1, 155/1, 154/1, 186/1, 185/1 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-05-22 10:04:50 dodanie dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV na działkach numer: 215/3, 276, 215/4, 230/4 105, 229/16, 229/17 obręb Rosnowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-05-22 10:01:02 dodanie dokumentu