Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXVII/279/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-03-27 13:16:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/278/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Manowo na stałe obwody głosowania. Mariusz Pokutycki 2018-03-27 13:15:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/277/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018? w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2018-03-27 13:11:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/276/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2018-03-27 13:06:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/275/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2019 rok. Mariusz Pokutycki 2018-03-27 13:03:24 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVI/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 23 lutego 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-03-26 14:53:58 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 23 lutego 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-03-26 14:52:54 usunięcie dokument
Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 23 lutego 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-03-26 14:49:28 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63PE100 w obrębie Manowo, na działkach nr 171/1, 299, 88/1, 90/12, 86/4, 87/3, 90/21, 90/17 Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-03-20 13:35:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Mariusz Pokutycki 2018-03-19 14:03:27 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Joanna Poślednik 2018-03-16 14:19:07 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł zamówienia] Joanna Poślednik 2018-03-16 14:18:51 dodanie dokumentu
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie Joanna Poślednik 2018-03-16 14:17:58 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg Mariusz Pokutycki 2018-03-12 13:04:30 edycja dokumentu
Referat Finansów i Budżetu Mariusz Pokutycki 2018-03-12 12:05:51 edycja dokumentu
Informacja o działaniach podejmowanych wobec urzędu w 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Mariusz Pokutycki 2018-03-07 12:36:23 dodanie dokumentu
Budowa hali produkcyjnej obróbki kamienia naturalnego z infrastrukturą. Mariusz Pokutycki 2018-03-07 12:27:51 edycja dokumentu
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego Joanna Poślednik 2018-03-05 11:55:51 usunięcie załacznika
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego Joanna Poślednik 2018-03-05 11:40:19 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 63PE100 w obrębie Manowo, na działkach nr 171/1, 299, 88/1, 90/12, 86/4, 87/3, 90/21, 90/17 Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-03-02 13:16:08 edycja dokumentu
Budowa stacji transformatorowej z dowiązaniami sieci 15 i 0,4 kV na działkach nr 161, 154/29, 162, 160, 161/2, obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-03-01 12:42:43 edycja dokumentu
Budowa stacji transformatorowej z dowiązaniami sieci 15 i 0,4 kV na działkach nr 161, 154/29, 162, 160, 161/2, obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-03-01 12:42:03 edycja dokumentu
Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1MW, zlokalizowanej na działce nr 283/1 w obrębie ewidencyjnym Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-03-01 12:36:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-02-28 15:08:56 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy cz. dz. nr 146-25 w Kretominie. Mariusz Pokutycki 2018-02-28 15:08:20 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Manowo - lokal 7D-3 w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-02-28 15:01:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2018-02-28 14:59:36 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Manowo - dz. nr 44-1 do 44-24. Mariusz Pokutycki 2018-02-28 14:54:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Mariusz Pokutycki 2018-02-28 14:51:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr NR XXXVI/274/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-02-26 15:07:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr NR XXXVI/273/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. Mariusz Pokutycki 2018-02-26 15:05:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr NR XXXVI/272/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Manowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Mariusz Pokutycki 2018-02-26 15:04:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-02-26 15:02:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Manowo długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanco. Mariusz Pokutycki 2018-02-26 15:00:05 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXV/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 12 stycznia 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-02-26 14:42:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIV/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2018-02-26 14:39:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2018-02-23 13:14:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Mariusz Pokutycki 2018-02-23 13:13:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-02-20 14:22:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 16/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 66/2011 dotyczącego używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy. Mariusz Pokutycki 2018-02-20 14:16:11 dodanie dokumentu