Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji wsporczej o mocy do 6 Mwp w Wiewiórowie na dz. nr 20/6, 27/2, 29/1, 31/1, 32/1, 34/1, 35/5, gm. Manowo. Mariusz Pokutycki 2020-10-08 13:44:51 dodanie dokumentu
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu współpracy na 2021 rok. Mariusz Pokutycki 2020-10-07 15:05:19 edycja dokumentu
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie programu współpracy na 2021 rok. Mariusz Pokutycki 2020-10-07 15:05:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 października 2020 roku w sprawie określenia formy oraz zakresu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ?Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2021?. Mariusz Pokutycki 2020-10-07 15:02:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii Mariusz Pokutycki 2020-10-05 10:35:48 dodanie dokumentu
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego, na dz. nr 13/8, 154 i 156, obr. Wyszebórz, gm. Manowo Mariusz Pokutycki 2020-10-02 13:19:12 dodanie dokumentu
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego, na dz. nr 182, obr. Cewlino, gm. Manowo Mariusz Pokutycki 2020-10-02 13:00:06 edycja dokumentu
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego, na dz. nr 182, obr. Cewlino, gm. Manowo Mariusz Pokutycki 2020-10-02 12:59:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 września 2020r. w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2020-09-30 13:08:03 dodanie dokumentu
Budowa ośrodka hodowli ryb łososiowatych przy rzece Dzierżęcince, na terenie działek ewidencyjnych nr 15, 16, 17, 22 obręb ew. Manowo, gm. Manowo. Mariusz Pokutycki 2020-09-30 10:45:35 edycja dokumentu
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Mariusz Pokutycki 2020-09-24 14:40:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 września 2020 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2020-09-22 09:49:26 dodanie dokumentu
Pozwolenia wodnoprawne dla Elektrowni Wodnej w Rosnowo gm. Manowo Mariusz Pokutycki 2020-09-21 14:24:16 edycja dokumentu
Pozwolenia wodnoprawne dla Elektrowni Wodnej w Rosnowo gm. Manowo Mariusz Pokutycki 2020-09-21 14:23:24 dodanie dokumentu
Ustanowienie strefy ochrony ujęcia wody w m. Rosnowo. Mariusz Pokutycki 2020-09-07 13:39:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2020-09-07 12:08:27 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 11 ul. Kolejowa w Manowie. Mariusz Pokutycki 2020-09-07 12:07:27 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 13-3 w Manowie. Mariusz Pokutycki 2020-09-07 11:37:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2020-09-07 11:33:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Manowo o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla południowej części wsi Bonin. Mariusz Pokutycki 2020-08-31 13:44:05 dodanie dokumentu
Raport o stanie Gminy Manowo za 2019 rok. Mariusz Pokutycki 2020-08-20 13:23:52 edycja dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód powierzchniowych płynących -- od wpływu do zb. Rosnowo do dopł. w Niedalinie (JCWP RW6000044855), wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem istniejących wylotów, zlokalizowanych na terenie elektrowni wodnej Rosnowo. Mariusz Pokutycki 2020-08-17 17:24:16 edycja dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód powierzchniowych płynących -- od wpływu do zb. Rosnowo do dopł. w Niedalinie (JCWP RW6000044855), wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem istniejących wylotów, zlokalizowanych na terenie elektrowni wodnej Rosnowo. Mariusz Pokutycki 2020-08-17 17:22:37 dodanie dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód powierzchniowych płynących -- od wpływu do zb. Rosnowo do dopł. w Niedalinie (JCWP RW6000044855), wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem istniejących wylotów, zlokalizowanych na terenie elektrowni wodnej Rosnowo. Mariusz Pokutycki 2020-08-17 17:20:58 usunięcie dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne dla Elektrowni Wodnej Rosnowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2020-08-17 17:16:19 edycja dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód powierzchniowych płynących -- od wpływu do zb. Rosnowo do dopł. w Niedalinie (JCWP RW6000044855), wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem istniejących wylotów, zlokalizowanych na terenie elektrowni wodnej Rosnowo. Mariusz Pokutycki 2020-08-17 17:15:46 edycja dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód powierzchniowych płynących -- od wpływu do zb. Rosnowo do dopł. w Niedalinie (JCWP RW6000044855), wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem istniejących wylotów, zlokalizowanych na terenie elektrowni wodnej Rosnowo. Mariusz Pokutycki 2020-08-17 17:15:42 usunięcie załacznika
Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód powierzchniowych płynących -- od wpływu do zb. Rosnowo do dopł. w Niedalinie (JCWP RW6000044855), wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem istniejących wylotów, zlokalizowanych na terenie elektrowni wodnej Rosnowo. Mariusz Pokutycki 2020-08-17 17:14:19 edycja dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód powierzchniowych płynących -- od wpływu do zb. Rosnowo do dopł. w Niedalinie (JCWP RW6000044855), wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem istniejących wylotów, zlokalizowanych na terenie elektrowni wodnej Rosnowo. Mariusz Pokutycki 2020-08-06 09:14:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 76/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców. Mariusz Pokutycki 2020-08-03 10:51:26 dodanie dokumentu
Raport o stanie Gminy Manowo za 2019 rok. Mariusz Pokutycki 2020-07-31 15:04:10 edycja dokumentu
Raport o stanie Gminy Manowo za 2019 rok. Mariusz Pokutycki 2020-07-31 15:02:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Manowo za 2019 rok. Mariusz Pokutycki 2020-07-31 15:01:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. Mariusz Pokutycki 2020-07-23 12:07:46 dodanie dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych - polegające na wykonaniu przejścia telekomunikacyjną linią światłowodową w rurze osłonowej RHDPE fi 110/6,3 mm, metodą przewiertu sterowanego, pod ciekami: Dopływ spod Żółtej Góry, Wyszewka oraz dopływ do jeziora Lubiatowo,: na działkach geodezyjnych nr 41, 10, 40 obręb Manowo i na działce nr 242 obręb ewidencyjny Wyszebórz, gm. Manowo. Mariusz Pokutycki 2020-07-20 14:48:53 edycja dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych - polegające na wykonaniu przejścia telekomunikacyjną linią światłowodową w rurze osłonowej RHDPE fi 110/6,3 mm, metodą przewiertu sterowanego, pod ciekami: Dopływ spod Żółtej Góry, Wyszewka oraz dopływ do jeziora Lubiatowo,: na działkach geodezyjnych nr 41, 10, 40 obręb Manowo i na działce nr 242 obręb ewidencyjny Wyszebórz, gm. Manowo. Mariusz Pokutycki 2020-07-20 14:46:37 edycja dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych - polegające na wykonaniu przejścia telekomunikacyjną linią światłowodową w rurze osłonowej RHDPE fi 110/6,3 mm, metodą przewiertu sterowanego, pod ciekami: Dopływ spod Żółtej Góry, Wyszewka oraz dopływ do jeziora Lubiatowo,: na działkach geodezyjnych nr 41, 10, 40 obręb Manowo i na działce nr 242 obręb ewidencyjny Wyszebórz, gm. Manowo. Mariusz Pokutycki 2020-07-20 14:46:12 dodanie dokumentu
Ustanowienie strefy ochrony ujęcia wody w m. Rosnowo. Mariusz Pokutycki 2020-07-20 14:28:49 dodanie dokumentu
Ustanowienie strefy ochrony ujęcia wody w m. Bonin. Mariusz Pokutycki 2020-07-20 14:26:52 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy cz. dz. nr 251-2 w Kretominie. Mariusz Pokutycki 2020-07-17 12:37:25 dodanie dokumentu