Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa hali produkcyjnej obróbki kamienia naturalnego z infrastrukturą. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 15:01:10 edycja dokumentu
System gospodarowania odpadami w Gminie Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 14:51:25 edycja dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Manowo w 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 14:45:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 14:32:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 14:29:48 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki komunalnej oraz osiągnięte poziomy recyklingu. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 14:22:52 edycja dokumentu
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 14:18:18 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki komunalnej oraz osiągnięte poziomy recyklingu. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 14:15:38 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 14:00:51 dodanie dokumentu
Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii lub akumulatorów. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:51:36 edycja dokumentu
Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii lub akumulatorów. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:50:37 dodanie dokumentu
Wykaz aptek prowadzących zbiórkę przeterminowanych leków. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:49:25 edycja dokumentu
Wykaz aptek prowadzących zbiórkę przeterminowanych leków. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:45:47 dodanie dokumentu
Punkt i miejsce selektywnego zbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:40:54 edycja dokumentu
Punkt i miejsce selektywnego zbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:40:20 edycja dokumentu
Punkt i miejsce selektywnego zbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:39:02 dodanie dokumentu
System gospodarowania odpadami w Gminie Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:36:37 edycja dokumentu
System gospodarowania odpadami w Gminie Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-16 13:35:24 dodanie dokumentu
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie Joanna Poślednik 2018-04-16 13:18:23 dodanie dokumentu
dane podstawowe Mariusz Pokutycki 2018-04-14 21:46:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-04-13 14:12:34 dodanie dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2018-04-13 11:46:51 edycja dokumentu
Kierownictwo i pracownicy urzędu Mariusz Pokutycki 2018-04-13 11:45:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-11 12:41:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2018-04-10 13:55:36 dodanie dokumentu
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego Joanna Poślednik 2018-04-10 11:12:36 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz. nr 4-95 w Boninie. Mariusz Pokutycki 2018-04-06 10:31:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Mariusz Pokutycki 2018-04-06 10:30:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-06 10:24:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-06 10:22:55 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Mariusz Pokutycki 2018-04-06 10:22:27 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz. nr 314-4 w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. Mariusz Pokutycki 2018-04-06 10:21:35 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy cz.dz. nr 252-3, położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. Mariusz Pokutycki 2018-04-06 10:11:42 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy cz.dz. nr 252-3, położonej w obrębie ewidencyjnym Kretomino. Mariusz Pokutycki 2018-04-06 10:11:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-04-06 10:06:00 dodanie dokumentu
Budowa stacji transformatorowej z dowiązaniami sieci 15 i 0,4 kV na działkach nr 161, 154/29, 162, 160, 161/2, obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-03-28 11:55:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-03-27 13:23:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. Mariusz Pokutycki 2018-03-27 13:22:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. Mariusz Pokutycki 2018-03-27 13:20:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/280/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-03-27 13:19:04 dodanie dokumentu