Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLIII/314/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 20:13:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Manowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 15:21:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Manowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 15:18:55 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 200, 198/24 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 11:34:23 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 27 września 2018 roku o powołaniu obwodowych komisji wyborczych. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 10:43:05 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 200, 198/24 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-03 14:30:49 edycja dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 72/35, 72/92 obręb Kretomino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-03 14:27:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2018-10-03 09:58:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-10-03 09:55:14 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy cz. dz. nr 22-109 w Boninie. Mariusz Pokutycki 2018-10-03 09:51:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-03 09:49:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Manowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15. Mariusz Pokutycki 2018-10-02 10:44:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Manowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7. Mariusz Pokutycki 2018-10-02 10:41:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Manowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-10-01 23:59:42 dodanie dokumentu
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2017/2018. Mariusz Pokutycki 2018-10-01 10:45:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLII/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 31 sierpnia 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-10-01 10:37:42 dodanie dokumentu
Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych przeprowadzonego w dniu 27 września 2018 roku, o godz. 14.30. Mariusz Pokutycki 2018-10-01 10:34:18 dodanie dokumentu
Remont drogi w m. Kopanino Joanna Poślednik 2018-10-01 09:00:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. Mariusz Pokutycki 2018-09-28 11:47:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Mariusz Pokutycki 2018-09-28 10:34:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Mariusz Pokutycki 2018-09-28 10:32:06 dodanie dokumentu
Wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Manowo Joanna Poślednik 2018-09-26 14:47:08 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu GKW w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-09-24 15:22:50 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie GKW w Manowie Mariusz Pokutycki 2018-09-24 15:22:26 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu GKW w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-09-24 15:16:48 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 24 września 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-09-24 14:58:59 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 24 września 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-09-24 14:58:21 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 72/35, 72/92 obręb Kretomino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-09-24 12:48:22 edycja dokumentu
Informacja o glosowaniu przez pelnomocnika. Mariusz Pokutycki 2018-09-20 14:49:26 edycja dokumentu
Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych. Mariusz Pokutycki 2018-09-20 14:49:19 edycja dokumentu
Informacja o glosowaniu przez pelnomocnika. Mariusz Pokutycki 2018-09-20 14:49:03 dodanie dokumentu
Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych. Mariusz Pokutycki 2018-09-20 14:45:53 dodanie dokumentu
Informacja o głosowaniu korespondencyjnym. Mariusz Pokutycki 2018-09-20 14:15:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o obwodach i siedzibach komisji. Mariusz Pokutycki 2018-09-20 13:49:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 19 września 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-09-19 16:50:09 dodanie dokumentu
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Mariusz Pokutycki 2018-09-18 14:05:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 14:11:22 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2017 - 2032. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 14:11:17 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 14:11:11 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXIX/229/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych przez Gminę Manowo oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Mariusz Pokutycki 2018-09-17 14:11:04 usunięcie dokument