Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 196, 221 i 206 w obrębie Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2019-02-21 11:04:07 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz. nr 44-._. w Manowie i dz. nr 209-3 w Wyszewie. Mariusz Pokutycki 2019-02-19 10:17:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Mariusz Pokutycki 2019-02-19 10:14:24 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 196, 221 i 206 w obrębie Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2019-02-13 11:41:58 edycja dokumentu
Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Mega Stone Sp. z o.o. Mariusz Pokutycki 2019-02-12 09:28:23 dodanie dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu na działce nr 384/6 obr. ew. Wyszewo. Mariusz Pokutycki 2019-02-11 14:52:01 edycja dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu na działce nr 384/6 obr. ew. Wyszewo. Mariusz Pokutycki 2019-02-11 14:51:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Manowo w 2019 r. Mariusz Pokutycki 2019-01-31 10:17:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. Mariusz Pokutycki 2019-01-30 09:51:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. Mariusz Pokutycki 2019-01-29 14:43:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. Mariusz Pokutycki 2019-01-29 14:42:40 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. Mariusz Pokutycki 2019-01-29 14:37:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. Mariusz Pokutycki 2019-01-29 14:31:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Manowo w 2019 r. Mariusz Pokutycki 2019-01-29 10:08:36 dodanie dokumentu
Budowa ośrodka hodowli ryb łososiowatych przy rzece Dzierżęcince, na terenie działek ewidencyjnych nr 15, 16, 17, 22 obręb ew. Manowo, gm. Manowo. Mariusz Pokutycki 2019-01-29 09:50:31 dodanie dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2019-01-25 21:10:36 edycja dokumentu
Kierownictwo i pracownicy urzędu Mariusz Pokutycki 2019-01-25 21:07:46 usunięcie dokument
Kierownictwo i pracownicy urzędu Mariusz Pokutycki 2019-01-25 21:07:38 dodanie dokumentu
Kierownictwo i pracownicy urzędu Mariusz Pokutycki 2019-01-25 21:05:30 dodanie dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2019-01-25 20:59:55 edycja dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 196, 221 i 206 w obrębie Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2019-01-24 11:41:02 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 r. Mariusz Pokutycki 2019-01-23 10:05:25 dodanie dokumentu
Referat Finansów i Budżetu Mariusz Pokutycki 2019-01-22 13:41:11 edycja dokumentu
Skarbnik Gminy Mariusz Pokutycki 2019-01-22 13:38:03 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2019-01-22 13:24:32 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2019-01-22 13:15:41 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2019-01-22 11:38:50 edycja dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2019-01-22 11:29:04 edycja dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm, na działkach nr 231/14 i 196 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2019-01-22 10:34:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2019/2020. Mariusz Pokutycki 2019-01-22 10:28:19 dodanie dokumentu
Budowa linii kablowych SN i 15kV wraz ze złączem kablowym SN w obr. Rosnowo, na dz. nr: 131, 153, 165, 271/7, 170/3, 170/4, 173, 237, 273, 272, 30/2, gm. Manowo oraz w obr. Zegrze Pomorskie, na dz. nr 245/1, gm. Świeszyno. Mariusz Pokutycki 2019-01-18 10:54:34 dodanie dokumentu
Rada Gminy Mariusz Pokutycki 2019-01-18 09:53:25 dodanie dokumentu
Darmowa Pomoc Prawna Mariusz Pokutycki 2019-01-15 11:30:39 edycja dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm, na działkach nr 231/14 i 196 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2019-01-10 11:20:29 edycja dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 RC wraz z przyłączem gazu PE 100 SDR 11 de 32 mm, na dz. nr. 38/2 i 37/2 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2019-01-10 10:02:48 edycja dokumentu
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 RC wraz z przyłączem gazu PE 100 SDR 11 de 32 mm, na dz. nr: 224/7, 224/5, 224/10 i 238 obręb Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2019-01-09 14:48:41 edycja dokumentu
Budowa drogi dojazdowej leśnej pożarowej w leśnictwie Wyszewo numer ewidencyjny 3, na długości 1,8 km położonej w obrębie ewidencyjnym Wiewiórowo, Wyszewo na terenie gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2019-01-09 09:38:01 dodanie dokumentu
Darmowa Pomoc Prawna Mariusz Pokutycki 2019-01-08 10:02:34 edycja dokumentu
Darmowa Pomoc Prawna Mariusz Pokutycki 2019-01-08 10:01:54 edycja dokumentu
Oferta pracy - Kierownik techniczny oczyszczalni w m. Bonin Mariusz Pokutycki 2019-01-04 12:45:08 edycja dokumentu