Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Subwencje, wpłaty i udziały w PIT na 2019 r. - gminy Mariusz Pokutycki 2018-10-18 13:39:53 edycja dokumentu
Subwencje, wpłaty i udziały w PIT na 2019 r. - gminy Mariusz Pokutycki 2018-10-18 13:31:31 edycja dokumentu
Subwencje, wpłaty i udziały w PIT na 2019 r. - gminy Mariusz Pokutycki 2018-10-18 13:31:05 edycja dokumentu
Subwencje, wpłaty i udziały w PIT na 2019 r. - gminy Mariusz Pokutycki 2018-10-18 13:30:04 dodanie dokumentu
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania o składzie i pełnionych funkcjach. Mariusz Pokutycki 2018-10-15 14:37:16 edycja dokumentu
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania o składzie i pełnionych funkcjach. Mariusz Pokutycki 2018-10-15 14:36:59 dodanie dokumentu
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania o składzie i pełnionych funkcjach. Mariusz Pokutycki 2018-10-15 14:33:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2018 roku w sprawie określenia formy oraz zakresu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". Mariusz Pokutycki 2018-10-15 12:20:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 października 2018 roku w sprawie określenia formy oraz zakresu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". Mariusz Pokutycki 2018-10-15 12:19:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 października 2018 roku w sprawie procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-15 12:10:43 dodanie dokumentu
Budowa sieci i przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, gazowej i zewnętrznej instalacji energetycznej na dz. nr 4/56 obręb Bonin, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-10 13:43:06 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy dz. nr 154-33 w Manowie. Mariusz Pokutycki 2018-10-10 10:36:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-10 09:58:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/314/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. Mariusz Pokutycki 2018-10-06 15:55:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/314/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. Mariusz Pokutycki 2018-10-06 15:54:41 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-10-05 17:58:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/311/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. Mariusz Pokutycki 2018-10-05 17:56:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/313/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 20:29:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/313/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 20:28:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/310/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 20:24:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/309/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 20:23:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 20:21:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/314/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 20:15:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/314/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 20:15:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/314/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 20:13:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Manowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 15:21:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Manowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 15:18:55 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 200, 198/24 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 11:34:23 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 27 września 2018 roku o powołaniu obwodowych komisji wyborczych. Mariusz Pokutycki 2018-10-04 10:43:05 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 200, 198/24 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-03 14:30:49 edycja dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 72/35, 72/92 obręb Kretomino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-03 14:27:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Mariusz Pokutycki 2018-10-03 09:58:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2018 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2018-10-03 09:55:14 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy cz. dz. nr 22-109 w Boninie. Mariusz Pokutycki 2018-10-03 09:51:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-10-03 09:49:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Manowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15. Mariusz Pokutycki 2018-10-02 10:44:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Manowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7. Mariusz Pokutycki 2018-10-02 10:41:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Manowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-10-01 23:59:42 dodanie dokumentu
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2017/2018. Mariusz Pokutycki 2018-10-01 10:45:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLII/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 31 sierpnia 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-10-01 10:37:42 dodanie dokumentu