Budowa terenów sportu i rekreacji w miejscowościach Grzybnica i Wyszebórz


Manowo, dnia 2 października 2014 r.

OGŁOSZENIE

o unieważnieniu postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa terenów sportu i rekreacji w miejscowości Grzybnica i Wyszebórz”, numer sprawy - IG.271.1.4.2014, nr ogłoszenia w BZP 195907-2014 z dnia 15.09.2014 r.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), Wójt Gminy Manowo informuje, iż unieważnia w/w postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Najniższa cena oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (181.386,00 zł). Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej.

Wójt Gminy Manowo

Roman Kłosowski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 195907-2014.pdf (PDF, 188KB) 2014-09-15 11:07:53 188KB 505 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 340KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:07:53 340KB 174 razy
2 załącznik nr 2.docx (DOCX, 19.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:08:06 19.KB 157 razy
3 załącznik nr 3.docx (DOCX, 17.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:08:17 17.KB 163 razy
4 załącznik nr 4.docx (DOCX, 17.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:08:30 17.KB 146 razy
5 załącznik nr 5.docx (DOCX, 14.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:08:41 14.KB 129 razy
6 załącznik nr 6.docx (DOCX, 17.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:08:51 17.KB 137 razy
7 załącznik nr 7.docx (DOCX, 18.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:09:02 18.KB 148 razy
8 załącznik nr 8.docx (DOCX, 39.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:09:13 39.KB 167 razy
9 karty boisko Grzybnica.pdf (PDF, 263KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:10:20 263KB 168 razy
10 karty boisko Wyszeborz.pdf (PDF, 263KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:10:39 263KB 149 razy
11 ogólna charakterystyka.docx (DOCX, 11.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:10:54 11.KB 169 razy
12 przedmiar.pdf (PDF, 97.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:11:08 97.KB 171 razy
13 S1 grzybnica.pdf (PDF, 47.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:11:25 47.KB 149 razy
14 S1 wyszeborz.pdf (PDF, 61.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:11:40 61.KB 133 razy
15 STWiOR Boisko Grzybnica.pdf (PDF, 617KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:12:40 617KB 166 razy
16 STWiOR Boisko Wyszebórz.pdf (PDF, 617KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:13:03 617KB 149 razy
17 Z1 grzybnica.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:13:29 1.0MB 217 razy
18 Z1 wyszeborz.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:13:57 1.0MB 151 razy
19 zagospodarowanie boisko grzybnica.pdf (PDF, 161KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:14:10 161KB 173 razy
20 zagospodarowanie boisko wyszebórz.pdf (PDF, 222KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-09-15 11:14:27 222KB 130 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Poślednik 15-09-2014 11:07:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Poślednik 15-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Poślednik 02-10-2014 11:41:44