Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Manowo i jednostek organizacyjnych Gminy Manowo w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r. 2018-12-14 09:26:34 Minął termin składania ofert
Wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Manowo 2018-12-07 11:07:26 Minął termin składania ofert
Remont drogi w m. Kopanino 2018-10-31 11:34:35 Minął termin składania ofert
Wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Manowo 2018-10-16 09:00:03 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo - Zadanie 2 2018-08-28 10:44:01 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie 2018-08-10 12:58:11 Minął termin składania ofert
Dostawa oświetlenia z zasilaniem solarnym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie 2018-06-18 12:33:09 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo 2018-06-11 10:24:23 Minął termin składania ofert
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie 2018-05-30 12:23:17 Minął termin składania ofert
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego 2018-05-09 09:30:28 Minął termin składania ofert
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie 2018-04-18 08:32:35 Minął termin składania ofert
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego 2018-03-21 12:18:38 Minął termin składania ofert
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego 2018-01-30 12:52:22 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bonin 2017-01-18 10:17:18 Minął termin składania ofert
Wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Manowo 2016-12-06 14:27:51 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Manowo i jednostek organizacyjnych Gminy Manowo w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2018r. 2016-12-01 10:19:24 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w m. Kretomino 2015-10-19 11:14:23 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo - zadanie 2 2015-06-08 09:35:17 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Manowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Manowo 2015-06-22 10:56:06 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo 2015-05-08 10:40:01 Minął termin składania ofert
Budowa węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej dla m. Bonin 2015-04-07 10:28:00 Minął termin składania ofert
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Manowo 2015-02-19 11:07:13 Minął termin składania ofert
Budowa terenów sportu i rekreacji w miejscowościach Grzybnica i Wyszebórz 2014-12-31 10:02:36 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Manowo 2014-11-05 09:15:06 Minął termin składania ofert
Wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Manowo 2014-11-06 13:31:54 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Manowo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Cewlino 2014-12-08 13:54:35 Minął termin składania ofert
Budowa terenów sportu i rekreacji w miejscowościach Grzybnica i Wyszebórz 2014-11-03 07:47:48 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2014-11-05 13:01:02 Minął termin składania ofert
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Manowo 2014-11-12 09:29:01 Minął termin składania ofert
Budowa terenów sportu i rekreacji w miejscowościach Grzybnica i Wyszebórz 2014-10-02 11:41:44 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 1.290.000 zł 2014-07-18 13:37:46 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 549.000 zł 2014-06-06 13:27:55 Minął termin składania ofert
Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3564Z Wyszewo-droga nr 11 2014-06-23 14:27:42 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Wyszewo 2014-02-05 11:24:59 Minął termin składania ofert
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek socjalny. 2013-11-13 14:03:02 Minął termin składania ofert
Remont ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Bonin 2013-07-19 11:26:28 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Cewlino. 2013-06-28 09:36:11 Minął termin składania ofert
Wykonanie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Manowo. 2013-05-27 12:23:44 Minął termin składania ofert
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Manowo 2013-04-05 10:46:14 Minął termin składania ofert
Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej. 2013-03-12 10:04:37 Minął termin składania ofert
Budowa budynku technicznego przy stadionie w Manowie. 2013-03-14 14:46:53 Minął termin składania ofert
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 1.722.000 zł. 2013-01-14 13:59:18 Minął termin składania ofert
Usuwanie awarii sieci wodociągowych, sanitarnych, kanalizacji deszczowej, ujęć wodnych, przepompowni i oczyszczalni ścieków, urządzeń wodociągowokanalizacyjnych i CO stanowiących mienie komunalne Gminy Manowo. 2013-01-21 14:09:29 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Manowo. 2012-11-08 11:17:27 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie płyty boiska wraz z wykonaniem odwodnienia, sieci wodociągowej oraz zieleni poza płytą, w miejscowości Manowo. 2012-10-01 11:41:42 Minął termin składania ofert
Rozbiórka i utylizacja elementów zawierających azbest - etap II 2012-10-01 11:53:51 Minął termin składania ofert
Przebudowa systemu grzewczego na terenie osiedla mieszkaniowego w Rosnowie. 2012-08-02 11:05:42 Minął termin składania ofert
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na kwotę 1.000.000 zł. 2013-03-12 10:05:14 Minął termin składania ofert
Remont dachu na budynku Gimnazjum w Manowie. 2012-08-08 14:33:54 Minął termin składania ofert
Bieżące (letnie) utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Manowo. 2012-04-12 12:31:10 Minął termin składania ofert
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Klubu Wiejskiego w Wyszeborzu. 2012-04-27 15:22:34 Minął termin składania ofert
Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w zasobie Gminy Manowo. 2012-01-20 12:56:56 Minął termin składania ofert