Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: ogłoszenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej 2023-07-19 09:28:19
Ogłoszenie otwartego naboru partnera - FEPZ 6.8. Edukacja przedszkolna 2023-07-17 12:45:03
Ogłoszenie otwartego naboru partnera - FEPZ 6.9. Edukacja ogólna 2023-06-22 07:53:52
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Manowo 2023 - okr wyb. nr 11 Rosnowo 2023-03-21 13:27:13
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Manowo 2022 2022-10-19 09:52:21
Wykaz nieruchomości do sprzedaży dz. nr 105-13 itp w Wyszewie 2022-07-11 09:42:11
Wykaz nieruchomości do dzierżawy cz. dz. nr 5-8 w Boninie, 251-2 w Kretominie. 2022-07-11 09:21:31
Wykaz nieruchomości do użyczenia cz. dz. nr 231-11 w Rosnowie 2022-07-11 09:03:55
Zarządzenie w sprawie I przetargu sprzedaży dz. nr 261-17 do 261- 19 w Rosnowie-1. 2022-06-10 13:05:01
Ogłoszenie na sprzedaż działek nr 260-1 do 260-26 w Manowie 2022-05-09 11:05:12
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rosnowie. 2022-04-26 12:30:04
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie. 2022-04-26 12:27:15
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2022 rok. 2022-01-14 13:09:18
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 77-2 w Rosnowie. 2021-11-19 09:15:25
Ogłoszenie na sprzedaż działki nr 135 w Cewlinie. 2021-11-06 11:32:15
Ogłoszenia wykazu o sprzedaży dz. nr 77-2 w Rosnowie . 2021-10-07 13:24:39
Ogłoszenie na sprzedaż działek nr 105 w Wyszewie. 2021-09-21 11:32:08
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż budynku mieszkalnego nr 84-3 w Rosnowie. 2021-07-22 10:48:13
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Manowo. 2021-05-24 13:16:09
Konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021-2027" 2021-05-05 14:31:36
Ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2021-02-05 20:34:42
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości, 2021-02-05 20:19:11
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2021-02-01 10:09:12
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2021 rok. 2021-01-19 12:56:36
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, przedmiotem sprzedaży jest: działka nr 209/3 o pow. 0,02 ha, położona w Wyszewie, działka nr 57 o pow. 1,40 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Grzybnica. 2020-05-29 11:11:27
Ogłoszenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla południowej części wsi Bonin, przez Radę Gminy Manowo uchwałą Nr XV/135/2020 z dn. 28 kwietnia 2020 r. 2020-05-04 12:30:22
Ogłoszenie o przetargu na dz. nr 209-3, 280-4, 57 Grzybnica, Manowo, Wyszewo. 2020-01-28 11:31:48
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2020 r. 2020-01-20 13:50:44
Ogłoszenie na sprzedaz działek nr 261-17 i 261-18 w Rosnowie. 2019-11-15 11:00:38
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2019-10-23 13:41:56
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 261-17 i 261-18 w Rosnowie. 2019-07-29 10:06:29
I i II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie ewidencyjnym Manowo. 2019-06-24 11:29:39
Ogłoszenie o przetargu na dz. nr 44-._. w Manowie i 209-3 w Wyszewie. 2019-04-09 13:33:13
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 r. 2019-01-23 10:05:25
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Manowie. 2018-08-24 10:53:41
Ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 7B w Manowie. 2018-08-17 13:18:52
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. 2018-08-17 13:16:29
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz działki nr 4-95 w Boninie. 2018-06-01 12:49:38
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz działki nr 314-4 w Wyszewie. 2018-06-01 12:23:42
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży lokalu nr 7D-3 w Manowie. 2018-04-24 10:21:28
Wykaz w sprawie sprzedaży działek nr 44 w Manowie. 2018-04-24 10:11:58
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018 r. 2018-02-15 12:29:22
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 806/3 o pow. 4,5029 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kopanino. 2017-12-08 11:38:31
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaz nieruchomości w Manowie. 2017-10-17 09:40:36
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 7D w Manowie. 2017-07-26 11:34:18
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 283/1 w obrębie ewidencyjnym Cewlino. 2017-07-26 11:31:02
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Cewlinie - działka nr 286. 2017-04-10 10:22:12
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Manowie. 2017-03-13 10:23:25
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2017 r. 2017-01-27 09:39:24
Ogłoszenie Wójta Gminy Manowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2016-12-05 09:54:34
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż dz. nr 154-31 w Manowie. 2016-10-28 09:37:09
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowego fragmentu wsi Manowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-10-10 14:32:19
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Cewlino. 2016-07-26 14:51:10
Ogłoszenie Wójta Gminy Manowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2016-06-28 10:05:37
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka nr 154/31 położona w obrębie ewidencyjnym Manowo. 2016-06-20 14:00:28
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Cewlino. 2016-05-20 10:11:13
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Manowie. 2016-05-10 13:27:54
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla wsi Kretomino w rejonie ul. Zachodniej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-03-14 09:29:36
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Manowie. 2016-02-26 12:16:00
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cewlino. 2016-01-28 12:29:21
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowego fragmentu wsi Manowo. 2016-01-12 10:02:34
I przetarg nieograniczony, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Manowo składającej się z działek nr: 154/29 o pow. 2,4964 ha i 156 o pow. 2,10 ha. 2015-11-19 09:37:24
I przetarg nieograniczony działki nr 208/19, położonej w obrębie ewidencyjnym Cewlino. 2015-10-13 09:50:05
Ogłoszenie Wójta Gminy Manowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2015-09-30 09:43:13
Ogłoszenie Wójta Gminy Manowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2015-09-30 09:38:37
Ogłoszenie o przetargu działki nr 286 w Cewlinie. 2015-09-24 14:35:26
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek w obrębie ewidencyjnym Rosnowo. 2015-08-17 12:08:05
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla wsi Kretomino w rejonie ul. Zachodniej. 2015-08-13 11:33:24
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki A-1RU/RM wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015-08-13 11:31:03
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Bonin w obrębie Bonin dla jednostek 18U, MN/EC oraz 19U/MN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015-08-12 09:12:04
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Manowie. 2015-07-30 14:05:45
Wykaz o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, budynków i budowli. 2015-05-19 14:43:32
Wykaz o zamiarze sprzedaży nieruchomości budynkowej będącej mieniem Gminy Manowo. 2015-05-19 14:41:57
Przetarg na sprzedaż 8 działek budowlanych w miejscowości Manowo. 2015-05-13 13:36:03
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działka rolna nr 309 pow. 0,16 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. 2015-02-05 10:42:13
Wykaz o zamiarze dzierżawy: działka gruntu rolnego numer 405/1 o pow. 0,4870 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Manowo. 2015-02-02 13:43:38
Zamiar sprzedaży: budynek mieszkalny nr 2/1 o pow. uzyskowej 60,43 m2 wraz z działką nr 332/1 o pow. 0,0200 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Wyszewo. 2015-02-02 13:39:10
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości połozonej w obrębie ewidencyjnym Kopanino 2014-08-06 10:34:00
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Manowie. 2014-06-10 14:22:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Manowo 2014-06-02 12:37:46
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Manowie. 2014-03-12 16:48:24
Wyniki otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 roku. 2014-02-04 12:26:59
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 405/2 o pow. 0,5511 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Manowo. 2014-01-21 12:05:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Manowo 2014-01-21 12:02:23
Wykaz o zamiarze sprzedaży nieruchomości lokalowych będących mieniem Gminy Manowo. 2013-12-03 15:17:42
Wykaz o zamiarze sprzedaży działki rolnej nr 405/2 o pow. 0,5511 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Manowo. 2013-12-03 15:14:07
Wykaz nieruchomości do najmu w Rosnowie 2013-11-19 21:04:27
Konsultacje projektu Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 2013-10-16 14:30:32
Sprzedaż działek w Wyszewie i Rosnowie. 2013-10-02 15:08:14
Sprzedaż działki rolnej o pow. 0,5499 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Manowo. 2013-08-19 12:21:25
Sprzedaż działek położonych w Manowie. 2013-08-08 13:27:43
Pomieszczenie użytkowe o pow. 20 m kw. do wynajmu w budynku klubu w Rosnowie. 2013-07-11 09:35:04
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej w obrębie ewidencyjnym Manowo. 2013-07-03 13:43:04
Sprzedaż działki rolnej w Manowie 2013-07-03 13:35:02
Nieruchomość do dzierżawy w Cewlinie. 2013-07-03 13:11:44
Uchwała Nr XXVIII/123/Z/2013 SO RIO w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu Gminy Manowo za 2012 r. 2013-06-05 10:39:45
Ogłoszenie Wójta Gminy Manowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2013-06-05 09:56:03
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Manowie. 2013-05-10 09:34:16
Sprzedaż działki rolnej o pow. 2,64 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Manowo. 2013-04-30 10:51:23
Wykaz nieruchomości do dzierżawy w Kretominie i Wyszewie. 2013-04-10 11:15:56
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2013-02-26 10:48:23
Sprzedaż działek w Manowie. 2013-02-26 10:38:20
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2013-02-20 14:29:26
Sprzedaż lokalu użytkowego wraz ze współudziałem w działce gruntu położonej w Boninie. 2013-02-05 11:32:41
Wyniki otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w 2013 roku 2013-01-23 14:35:24
Sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Boninie. 2013-01-21 13:44:51
Ogłoszenie wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo położonych w Rosnowie. 2012-12-20 10:37:59
Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2012-12-19 13:17:21
Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie: "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie". 2012-12-18 09:29:54
Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Bonin w obrębie Bonin dla jednostek 14U/MN, 17U/MN i 06KDD. 2012-12-05 11:40:06
Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-22. 2012-12-05 11:37:14
Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-17. 2012-12-05 11:34:46
Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-13. 2012-12-05 11:31:27
Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-41. 2012-12-05 11:27:20
Ogłoszenie wykazu o zamiarze wynajmu nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2012-12-03 14:42:30
Konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie. 2012-11-12 10:53:27
Sprzedaż działek położonych w Jagielnie i Cewlinie. 2012-11-02 22:12:42
Sprzedaż działki gruntu niezabudowanej w Boninie 2012-11-02 22:10:23
Ogłoszenie Wójta Gminy Manowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2012-06-04 12:31:36
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach. 2012-03-16 15:36:59
Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia II-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Rosnowie. 2012-02-03 12:25:38