Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Przebudowa drogi gminnej, na działkach nr: 45/23, 45/24, 45/25 i 45/26, obr. Manowo, gm. Manowo
2 Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 RC de 63x5,8mm wraz z przyłączem gazu PE de 32 zakończonego szafką gazową przy granicy działki, na dz. nr: 142, 232/6, 232/10, obr. Cewlino, gm. Manowo
3 Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli kompleksowej.
4 Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie: zasad i procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
5 Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.
6 Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 09 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Manowo.
7 Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Manowo.
8 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nn-0,4kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV i nn-0,4kV, stacji transformatorowych SN-15kV/nn-0,4kV, złącz kablowych SN-15kV i elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV, na dz. nr: 217/6, 235/1, 239/1, 241/9, 245/2, 241/10, 260, 259, 263/5, 263/4, 265, 266, 268, 269, 270, 273, 275/3, 278/4, 278/3, 279/2, 280/5, 301, 297/6, 297/7, 302/3, 303/2, 304, 1, 309, 310/2, 267, 263/2, 263/1, 262, 261, 246, 248/2, 248/1, 247/2, 247/1, 231/3, 221, 189/1, 168, 199/1, 198, 199/2, 389, 313/5, 313/7, 313/11, 313/10, 313/2, 314/1, 314/3, 314/4, 334, 293/5, 341/13, 341/6, 340, 341/2, 342, 345, 346, 343/63, 343/7, 232, 245/1, 234, 240, 341/5 i 292/1, obr. Wyszewo, gm. Manowo
9 Ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo.
10 Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo.